Lantbruk

Gård med skog i Lundhem i närheten av Snesudden

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 23 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,4 ha
Skogsmark
34,2 ha
Myr/kärr/mosse
10,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

JOKKMOKK LUNDHEM 2:1

Om fastigheten

Gård med skog i Lundhem i närheten av Snesudden. Två skiften på totalt 45 hektar och 3421 m3 båda skiftena går mot vägen. Fastigheten är med både i Jokkmokks sockenallmänning och nybyggesallmänning. Vilket genererar utdelningar, möjlighet till jakt och fiske samt generösa bidrag till skogsvård. Snesudden har på senare år blivit ett populärt resmål för skoterentusiaster i länet, med fina leder och aktiv skoterförening.

Gården är utan el och V/A och har inte nyttjas på många år, byggnaderna är i stort behov av renovering.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Äldre ladugård med plåttak, byggnaden är i behov av renovering

Bostadshus

Boningshuset har stora renoveringsbehov och saknar både el och v/a. Lantkök med vedspis. I övrigt så har huset plåttak, 2-glasfönster och stående träpanel.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan medföljer fastigheten, fastigheten är i dagsläget inte ansluten till något jaktlag

Allmänning

Fastigheten är delägare i både Jokkmokks sockenallmänning och Jokkmokk Nybyggesallmänning vilket ger utdelningar som historiskt varit strax under 5000 kr per år tillgång till jakt och fiske samt generösa bidrag till skogsvård. För mer information se www.allmanningen.se

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 45,4 ha, varav 34,2 ha är produktiv skogsmark fördelat på 37% tall, 35% gran och 28% löv. Fastigheten har ett virkesförråd om 3 421 m³sk och en bonitet på 3,2. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 131 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter