fbpx

Lantbruk

Gård med skog i Bodbysund, Burträsk

Utgångspris

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 29 okt kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,0 ha
Skogsmark
60,9 ha
Myr/kärr/mosse
7,9 ha
Åkermark
9,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
2,6 ha
Virkesförråd
10 274 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BODBYN 12:8, 12:9, 12:10

Adress

Bodbysund 139 93793 Burträsk

Om fastigheten

Ca 30 minuter bilväg från Skellefteå finns nu möjlighet att förvärva denna gård. Bostadshus i ett och ett halvt plan med källare och intilliggande maskinhall. Arealen uppgår till 81 ha varav 9,5 ha är åkermark och 61 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 300 m³sk. Jakt i jaktklubb.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen för fastigheterna är upprättad i augusti 2020 av Åke Rönngren. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 60,9 ha med ett virkesförråd om 10 270 m³sk, boniteten uppskattas till 4,3 m³sk/ha och år med en årligt tillväxt för fastigheterna om 260 m³sk. Föryngringsavverkningsbar skog klassad som S1 och S2 uppgår till ca 5 200 m³sk och 4 500 m³sk är klassat som G1.

Skogsvård

Inga skogsvårdsåtgärder är föreslagna under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden, fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Åkermark

Åkermarken brukas året ut av annan aktör, därefter finns inget arrendeavtal. Inga stödrätter ingår.

Arrende/nyttjanderätter

På Skellefteå Bodbyn 12:9 finns ett bostadsarrende för tomt med stuga på ofri grund. Arrendet berör skifte 1 avdelning 1 i skogsbruksplanen. Arrendetiden är 49 år från 1 juli 2021, därefter förlängs arrendet med femårsperioder om ingen part säger upp arrendet. Arrendeintäkten är 250 kr/år inkl. moms plus årlig KPI-justering.
Arrendet kommer att inskrivas i fastighetsregistret.

Jakt

Jakt i Bodbysunds jakt och viltvårdsklubb om ca 2 400 ha.

Fiske

Bodbyn 12:8 och Bodbyn 12:9 har fiskerätt i Bureälvens övre fiskevårdsområde.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i ett och ett halvt plan med källare. Under 2005 har jordvärme installerats och 2006 installerades nya treglasfönster och nytt plåttak.

Bostadshuset inrymmer på markplan: Hall, kontor badrum med WC och dusch, vardagsrum med utgång till inglasad altan i västerläge, kök och sovrum.

På övervåningen finns kammare, allrum, två sovrum, klädkammare, WC och kallvind.

Källarvåningen inrymmer tvätt och pannrum med vedpanna CTC, bastu med duschutrymme, vedförråd med jordvärmepump NIBE, matkällare.

Till bostadshuset finns kommunalt vatten anslutet och enskilt avlopp. Bredband finns anslutet.

Maskinhall

Maskinhall byggt ca år 2000. Maskinhallen inrymmer isolerad verkstadsdel med två portar som är 2,4 m höga och 2,10 m breda med en takhöjd om ca 3,5 m. Oisolerad maskinhall/garage med skjutport.

Sommarhus/bagarstuga

På tomten finns ett äldre sommarhus som inrymmer kammare, bakrum med bakugn. Övervåning med oinredd vind.

Loge

Spantad loge med plåttak, används idag som förråd.

Förbehåll loge

Säljaren förbehåller sig rätten att nyttja logen till och med 2022-06-01.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 70 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 29 okt kl 12:00

Utgångspris: 4 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter