fbpx

Lantbruk

Gård med skog i Åberga

Säljs via anbudsförfarande

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 4 Nov kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Kontakta mäklaren för visning av gården.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,6 ha
Vattenområde
0,7 ha
Tomtområde
29,9 ha
Virkesförråd
4 458 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA ÅBERGA 12:5

Adress

Turistvägen 653 79493 Orsa

Om fastigheten

Gård med skog i vackra Åberga, ca 10 km från Orsa. Skogsmark om ca 29 ha varav ca 24 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 400 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 29,9038 ha land samt 0,7020 ha vatten
Areal enligt fastighetskarta: 29,44 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 29,7 ha

Bostadshus

Bostadshuset är uppfört 1932 och består av två plan samt källarplan. Fasad med gulmålad stående panel, tegeltak. Enskilt avlopp, äldre tvåkammarbrunn. Bysamfällt vatten. Fiber finns i området, men ej indraget till fastigheten. Uppvärmning genom bergvärme och ved. Enligt taxeringsuppgifter uppgår boarean till 110 kvm, samt en biarea på 33 kvm.

I källarplan finns sommarkök, pannrum, potatiskällare och matkällare. Källarplanet har åtkomst via invändig trapp eller dörr från gården.

Entréplanet består av hall med trapp till övre plan. kök, allrum med utgång till uterum, wc med dusch, samt vardagsrum.

På övre planet finns badrum med badkar, kök, vardagsrum, samt två sovrum, varav ett med balkong.

Övriga byggnader

Nuvarande gäststuga fungerade tidigare som affär och består idag av två lägenheter. Sommarvatten är indraget, avlopp för gråvatten, eluppvärmning.

Nedanför bostadshuset finns en rödfärgad timrad ekonomibyggnad med tegeltak.

På gården står även ett garage med plåttak och stående rödfärgad träpanel. El finns indraget. Tunnare gjuten platta på sand.

Städning

Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av DSK skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,5 ha med ett virkesförråd om totalt 4 458 m³sk varav ca 2 900 m³ sk är avverkningsbar. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Muntlig överenskommelse finns med granne som brukar ca 1 ha som bete.

Jakt

Jakträtt inom Åberga VVO omfattar ca 2 700 ha. Kontaktperson Olle Söderblom, 076-8306623. Möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog, för mer info se: http://www.orsabesparingsskog.se/default.asp?PageID=555

Fiske

För mer information angående fisket:
Orsa fiskevårdsområdes: http://www.ofvo.nu/
Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesförening: http://www.orsabesparingsskog.se/default.asp?PageID=556

Vägar

Fastigheten har andel i Orsa Åberga Ga:2 och Ga:5 som båda förvaltas av Orsa åtkomstvägars samfällighetsförening.

Naturvärden

På skifte 2 finns en registrerad nyckelbiotop med beteckning N3328-1997.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde fastställt 2020. Typkod 120, bebyggd lantbruksenhet.
Totalt taxeringsvärde: 1 334 000 kr.

Rättigheter och belastningar

Officialservitut gällande väg samt två ledningsrätter gällande starkström.
Fastigheten berörs av Boggas vattenskyddsområde, aktbeteckning 2034-p2018/3.

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter, bland annat i Orsa besparingsskog. Samfälligheterna är inte vidare utredda eller inventerade.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 4 Nov kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter