fbpx

Gård med skog endast 5 km utanför Gnosjö

Prisindikation

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 feb kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård med trevligt läge i byn Stackebo cirka 5 km utanför Gnosjö samhälle. Högt, soligt läge där gårdens åkermark ligger i anslutning till byggnaderna. Bostadshus med 5 r.o.k. Uppvärmning via direktverkande el. Ladugård och garagebyggnad. Totalt omfattar fastigheten 34 ha varav 30,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om cirka 4300 m³sk och en medelbonitet beräknad till 8,7 m³sk/ha/år. Här har man möjlighet till odling, skogsbruk och djurhållning i mindre skala. Varmt välkommen på visning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GNOSJÖ STACKEBO 1:8

Adress

Stackebo 30 33591 Gnosjö

Totalareal
34,1 ha
Skogsmark
30,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
4 333 m3sk
Boyta
117 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i 1½ plan på torpargrund. Ytterfasad av trä med äldre eternitfasad under. Taket är belagt med taktegel. Fönster av tvåglastyp. Uppvärmningen sker via direktverkande el, kakelugn och vedspis. Bostaden har inte varit bebodd under senare år, men underhållsvärme har varit påsatt.

På första våningsplan, Entré in i huset med tillhörande hall. Kök i med plats för matgrupp. Groventré, wc med handfat och i anslutning finns också duschrum med dusch. Vidare på entréplanet finns stort vardagsrum och två stycken sovrum.

Andra våningsplan, Hall som leder till två sovrum och ett oinrett vindsrum.

Ladugård

Konventionell ladugård uppförd på stenfot i träkonstruktion. Delvis träfasad och delvis plåtfasad. Tak belagt med plåt. Ladugården har inte använts för sitt ursprungliga ändamål på länge men är i gott underhållskick och väl fungerande som förråd/förvaringsutrymme med lång återstående livslängd.

Garage

Garagebyggnad uppförd i träkonstruktion på plintgrund. Tak belagt med plåt.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2023 av Boreal Partner uppgår den totala produktiva skogsmarken till 30,5 ha. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till 4333 m³sk vilket ger ett medeltal om 142 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,7 m³sk/ha och år. Totalt beräknas tillväxten till 181 m³sk/år. Fastigheten har välskötta skogar med god tillväxt. Skogen är barrdominerad med en trädslagsfördelning om 57% gran, 14% tall och 29% löv. Åldersfördelningen har förskjutning mot yngre skog. Bitvis försvåras drivningen då fastigheten bitvis har kuperad mark med branter. På del av skogsmarken finns två nyckelbiotoper och ett område med naturvårdsavtal ( Skifte 2 avdelning 20). För mer information se skogsbruksplan.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 2,7 ha enligt skogsbruksplanen. Inägomarken ligger i anslutning till brukningscentrum. Normal beskaffenhet som för området.

Naturvärden

På fastigheten finns två nyckelbiotoper registrerade 0,8 ha respektive 0,7 ha. Det finns även områden med höga naturvärden i anslutning till nyckelbiotoperna på vilket naturvårdsavtal är tecknat. ( skifte 2 avdelning 20 skogsbruksplanen) Källa: SeSverige och skogens pärlor - Skogstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två stycken registrerade forn och kulturlämningar i form av ristad sten, samt fördämningsplats och hammarplats (tråddrageri) Källa: SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Goda viltstammar med rådjur, räv, vildsvin, m.m.
Småviltsjakten bedrivs idag gemensamt med grannfastigheter. Vad det avser älgjakt så ingår fastigheten i Stackebo älgjaktlag som jagar gemensamt och som ingår i Härens Storlicensområde (ÄFO 5 Sydvästra).

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske (Gnosjö Stackebo fs:6) vilket avser fiske i sjöarna Hären, Svanhalsen och Hundsjön. Fiskar som i huvudsak finns är Abborre, Gädda, Gös och Brax.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 feb kl 12:00

Prisindikation: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter