Lantbruk

Gård med närhet till sjön Örlen

Utgångspris

4 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 9 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,7 ha
Skogsmark
26,2 ha
Impediment
0,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Inägomark
10,3 ha
Boyta
66 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Tibro Viken 1:10 & 1:12

Adress

Mellangården 543 94 Tibro

Om fastigheten

Jord- och skogsgård belägen i Viken vid sjön Örlen endast 15 km utanför Tibro. Mellangården har en total areal om 37,7 ha fördelat på 26 ha virkesrik skogsmark och 10 ha åkermark. Byggnadsbeståndet utgörs av ett bostadshus uppfört under 1920-talet om fyra rum och kök samt ladugård, magasin och garage.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre 1½-plans bostadshus uppfört på under 1920-talet på torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönster är av typen kopplade tvåglas och på taket ligger lertegel. ​

Uppvärmning sker via vedpanna från 1982 med ackumulatortank och elpatron. Vattnet kommer från Örlen via en gemensam anordning för fastigheterna i Viken. På fastigheten finns också en grävd brunn som inte är i bruk. Enskilt avlopp till tre-kammarbrunn.

Boarean uppgår till ca 66 m² och biarean till ca 32 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
Ingång via huvudentré till hall med trappa till övre plan. Till höger nås vardagsrum/matsal med parkettgolv och kakelugn (ej godkänd). Till vänster nås köket som är utrustat med spis, fläkt, kyl/frys. I anslutning till köket nås kontor och vidare groventré och tvättstuga som ansluter till pannrum och hall. Badrum med wc, handfat och badkar. Övre plan fördelar sig över hall med utgång till balkong och två sovrum samt toalett med wc och handfat.

Huset har äldre standard och har inte renoverats på senare tid.

Ladugård

Ladugård uppförd i trä under tak av eternit. Inrymmer äldre fähusdel samt loge med trägolv.

Brygghus

Byggnad uppförd i trä med tak av eternit.

Magasin

Byggnad uppförd i timmer och trä med lertegeltak.

Garage

Byggnad uppförd i trä med gjutet golv och tak av eternit.

Jordkällare

Jordkällare med plåttak.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 26,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 227 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 238 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,3 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 135 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 47% tall, 29% gran och 24% löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 400 m³sk varav ca 3 100 m³sk avser föryngringsavverkning och ca 300 m³sk avser gallring.
Skogsmarken är fördelad på fem områden. ​Skogsmarken är virkesrik och domineras av skog i slutavverkningsmogen ålder. Under året har gallring utförts i samtliga gallringsbestånd. 1,8 ha har föryngringsavverkats och där föreligger åtgärdsbehov i form av återbeskogning. ​​
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad av Södra i augusti 2020.

Åkermark

10,3 ha inägomark varav ca 9,8 ha utgörs av stödberättigad åkermark fördelad på fyra områden.

Arrende & stödrätter

Åkermarken är utarrenderad till 2020-12-31 och därefter tillgänglig för köparen. Marken avlämnas med vall eller höstplöjd.

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen vilka kommer att överföras till köparen inför 2021-års SAM-ansökan.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 36,9123 ha med 26,6454 ha på Tibro Viken 1:10 och 10,2669 ha på Tibro Viken 1:12.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 37 ha fördelat på 19 ha skogsmark, 11 ha åkermark, 5 ha betesmark och 2 ha övrig mark. Fastigheterna är samtaxerade.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 37,60 ha med 27,14 ha på Tibro Viken 1:10 och 10,46 ha på Tibro Viken 1:12.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten med dess byggnader lämnas utan ytterligare städning den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar övergår till köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 9 oktober 2020. Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast 9 oktober 2020. Använd gärna bifogad budblankett.

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning enligt lag är genomförbart. De lantmäterikostnader som uppkommer, till följd av en delning, bekostas i sin helhet av köparen. En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av hela fastigheten till en köpare.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 290 700 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter