fbpx

Lantbruk

Gård med möjligheter endast 20 km söder om centrala Göteborg.

Högstbjudande

9 900 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Med ett lugnt och harmoniskt läge endast 20 km söder om centrala Göteborg finner ni denna gård full av möjligheter. Ett vackert boningshus/torp med bevarad charm, mer än 33 000 kvm öppen mark, god inkomst genom uthyrning av fyra lägenheter i stor ombyggd lada med ytterligare lokaler och utrymme. Möjlighet att omvandla delar eller hela ladan till djurhållning för den djurintresserade alternativt annat företagande.

Byggnader:
– Gediget boningshus/torp med 4 rum och kök.
Huset har plankgolv, braskamin och många trevliga bevarade detaljer från ursprunget i början av 1900-talet samt trevlig altan i flera nivåer delvis under tak.

– Stor lada med totalt 4 lägenheter och ytterligare utrymmen bestående av;
En 1:a, ca 36 kvm
Två 3.or, ca 64 kvm respektive ca 66 kvm
En 4.a ca 110 kvm
En separat tvättstuga och badrum
4 st garageutrymmen
Storskaliga förråd och extra utrymmen som enkelt kan omvandlas för andra ändamål

– Sommarstuga på ca 35 kvm, utmärkt som sommarboende alternativt gäststuga

Förutom byggnader finns mer än 33 000 kvm öppen mark som kan användas för djurhållning/odling/jordbruk alternativt arrenderas ut.

Gården är helt unik i sitt slag med närheten till Göteborg och oändliga möjligheter bland annat i form av uthyrning av lägenheter som ger en enastående ekonomi. Lägenheterna är idag alla uthyrda. Det finns ytterligare plats att omvandla utrymmen för djurhållning med egna ängar/hagar eller verkstad alternativt företagande samtidigt som man bibehåller eller förändrar lägenheterna.

Välkommen till möjligheternas gård!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KUNGSBACKA TORRED 1:11 och TORRED 1:14

Adress

Torredsvägen 164 42934 Kullavik

Totalareal
3,5 ha
Tomtområde
3,5 ha
Boyta
290 kvm
Antal rum
5 st

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Torredsvägen 164

Sommarstuga/gäststuga

Lägenheter Torredsv. 166 A och B samt Torredsv. 168 A och B

Lokaler och garage

Inägomark

Inägomarken uppgår uppskattningsvis till ca. 3,1 hektar och lämnas oplöjd i befintligt skick. Stängselstolpar och stängsel ingår i köpet.
Arealen är grovt uppskattad av säljaren via fjärranalys

Arealuppgifter

Den totala arealen som försäljningen avser är beräknad till ca. 35 137kvm.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. I köpekontraktet kommer en klausul om generell friskrivning att införas.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som inägomark, byggnader och markanläggningar.

Avstädning

Säljaren kommer endast att grovstäda bostadsbyggnaden och ingen sk. flyttstäd kommer att utföras. Någon ytterligare städning kommer ej att ske av mark och övriga byggnader, viss lös egendom kommer att tas med. Befintlig lös egendom som finns kvar på tillträdesdagen övertas av köparen utan vederlag.

Driftskostnader

Driftskostnader gällande Torredsvägen 164 samt grundkostnad för 4 lägenheter.

Elkostnad inkl. uppvärmning: 48 531 kr/år
Sotning & brandskyddskontroll: 508kr/år
Vatten & avlopp: 20 699 kr/år
Renhållning: 14 700 kr/år
Försäkring: 19 886 kr/år
Vägsamfällighet: 2 500 kr/år
Summa driftskostnader: 106 824 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift: 9 287 kr/år

Antal personer i hushållet: 2 st.

BESKRIVNING AV KOSTNADER

Kostnaderna avser hela Torredsvägen 164:s (bostadshuset) kostnader samt grundkostnader för 4 lägenheter (de har eget el abonnemang)

Elkostnaden avser faktisk energiåtgång 2022 (32 354 kWh) med ett uppskattat genomsnittligt elpris om 1,50 kr. Förbrukningen av el avser hela gårdens elanvändning d.v.s. hushållsel, uppvärmning, tvättstuga, gårdsbelysning samt övrig el i uthus och ekonomibyggnader. Lägenheterna har egna el abonnemang för hushållsel samt uppvärmning.

Sotningskostnaden avser sotning samt brandskyddskontroll vart 3:e år för braskamin. (På grund av covid/riskgrupp så har Räddningstjänsten aldrig utfört någon brandskyddskontroll på denna adress, Torredsvägen 164. Så fristen är långt över tid och en brandskyddskontroll behöver utföras innan eldstaden används. Brandskyddskontroll är beställd och utförs under hösten)

Renhållningskostnaden avser 370 l kärl (matavfall och brännbart restavfall blandat) med tömning var 14:e dag.

Vatten och avloppskostnaden är beräknad årskostnad för det nya inkopplade kommunala avloppet (beräknad årsförbrukning 365 kbm/år) Totalt betalas 5 st Bostadsenhetsavgifter, en för huset samt 4 st för lägenheterna. Vatten och avloppssumman inkluderar hus och lägenheter.

Försäkringskostnaden avser hela gårdsförsäkringen och fastigheten är idag försäkrad hos Länsförsäkringar.

Fastigheten är med i en vägsamfällighet (www.torredsvf.se). Kostnaden för denna har varit 2 500 kr/år de senaste åren men denna kostnad kan förändras.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom budgivning.

Gäller anbudet endast en av fastigheterna anges vilken av dessa i budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Visning

Bokad visning - Anmälan sker längre ner på denna sida. Fyll i kontaktuppgifter, välj önskad visningstid och tryck sedan på "Skicka"

Brandskyddskontroll

På grund av covid/riskgrupp så har vi på Räddningstjänsten aldrig utfört någon brandskyddskontroll på denna adress, Torredsvägen 164.
Så fristen är långt över tid och en brandskyddskontroll behöver utföras innan eldstaden används.

Det ligger planerat att ske en brandskyddskontroll i detta område nu under hösten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 575 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter