fbpx

Lantbruk

Gård med möjligheter 9 ha

Prisidé

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 22 nov kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Für Informationen auf Deutsch, siehe Anhang ”Hof in Schweden unter ”dokument & bilagor”.
Gård med bostadshus, stuga och ekonomibyggnader.
Ställplatser för husbil i anslutning till gårdscentrumet.
Totalt ca 9 ha mark varav ca 5 ha produktiv skogsmark och ca 3 ha åkermark.
Fastigheten är belägen ca 7 km sydväst om Hamneda.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY HAMNEDA-HORN 5:40

Adress

Hornsborg 28 34175 Hamneda

Totalareal
9,4 ha
Tomtområde
9,4 ha
Virkesförråd
1 389 m3sk
Boyta
120 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus

Plan 1
Hall.
Kök.
Rum med kakelugn.
Vardagsrum med öppen spis med keddy insats.
Glasveranda.
Hall.

Plan 2
Rum med kamin.
Sovrum.
Två oinredda rum.

Fönster, delvis tvåglasfönster, delvis treglasfönster, enstaka englas.
Tre sidor tilläggsisolerad och bytt fasad.

Uppvärmning genom el-element och eldstäder.
Fiber anslutet.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration (ca 15 år sedan).
Enskilt vatten genom borrad brunn (ca 60 meter).

Stuga

Stuga med plåttak byggd för ca 10 år sedan,.
Ca 26,5 kvm enligt säljarna.
Kök.
Badrum med wc och dusch.
Sovrum.
Uppvärmning med el-element.
Vatten och avlopp gemensamt med bostadshuset.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Vedbod med tak av eternit.
Förvaringsutrymmen.

Garage med tak av eternit.
Gjuten platta.

Ladugård med tak av eternit.

Öppet stall med plåttak.

Verkstad med plåttak, gjuten platta.

Jordkällare.

Informationen auf Deutsch.

Für Informationen auf Deutsch, siehe Anhang "Hof in Schweden unter "dokument & bilagor".

Inledning

Lantligt belägen fastighet ca 7 km sydväst om Hamneda.
Fastigheten innehåller gårdscentrum med bostadshus, stuga och ekonomibyggnader.
Totalt ca 9 ha mark varav ca 5 ha produktiv skogsmark och ca 3 ha åkermark.

Skogsuppgifter

Skogsinventering gjord av Mats Johansson, Ludvig & Co i oktober 2022.
Enligt skogsinventeringen innehåller fastigheten 5,4 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 1 389 m³sk, motsvarande 257 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,1 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 24 m³sk.
Skogsmarken består till stor del av av äldre skog.

Se bifogade utdrag ur skogsinventeringen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsuppgifterna innehåller fastigheten 3 ha åkermark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Hamneda älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har del i Ljungby Hamneda-Horn fs:2.
Ändamål, fiske i Lagaån.

Fastigheten har del i Ljungby Hamneda-Horn fs:4.
Ändamål, fiske i Exen.

Ställplatser

På fastigheten i anslutning till gårdscentrum finns sju stycken stallplatser för husbilar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co,Joakim Ahlberg, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda senast 2022-11-22. OBS! Märk kuvertet Hamneda-Horn. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 7 km sydväst om Hamneda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 115 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 22 nov kl 08:00

Prisidé: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter