fbpx

Lantbruk

Gård med herrgårdskänsla

Utgångspris

15 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 17 maj

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,4 ha
Inägomark
8,0 ha
Övrigmark
1,9 ha
Skogsmark
67,1 ha
Skogsimpediment
1,4 ha
Virkesförråd
13 847 m3sk
Boyta
538 kvm
Antal rum
15 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

JÖNKÖPING ÖSTRA UBBARP 1:30

Adress

Östra Ubbarp 35 55592 Jönköping

Om fastigheten

I landskapet strax söder om Jönköping, ligger Östra Ubbarp 1:30. En gård med herrgårdskänsla. Fastigheten omfattar 78,5 ha mark varav 67 ha skogsmark och 8 ha jordbruksmark. Mangårdsbyggnad och flygelbyggnader är vackert belägna intill Ubbarpasjön. Intill gårdsplan ligger ett torp som en del av gården
Gården har ett byggnadsbestånd bestående av fyra bostadshus och två ekonomibyggnader.

Den stora mangårdsbyggnaden är uppförd 1813 och är senare varsamt renoverats. Här finns bl.a. en pelarförsedd entré, stora sällskapsrum, mat/vinkällare med valv . Den generösa takhöjden ger känslan av luft och rymd och omsluter varligt unika detaljer som spegeldörrar, takmålningar, öppna spisar och kakelugnar. Den gamla stilen är bevarad vilket ger karaktär och själ till bostaden.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd 1813 med ett vackert läge endast ett stenkast ifrån Ubbarpasjön. Här finns bl.a. en pelarförsedd entré, stora sällskapsrum, mat/vinkällare med valv . Den generösa takhöjden ger känslan av luft och rymd och omsluter varligt unika detaljer som spegeldörrar, takmålningar, öppna spisar och kakelugnar. Den gamla stilen är bevarad vilket ger karaktär och själ till bostaden. Byggnaden har varsamts renoverats om under tid. Byggnaden har en boarea om ca 280 kvm och en biarea om ca 70 kvm. Huset inrymmer 9 rum och kök har renoverats och underhållits löpande sedan 2000 av ägarna. Några av de större investeringarna är:
• 2005, taket på verandan mot öster byggs till
• 2009, nytt plåttak på kupan baksida hus.
• 2013, uteplats på baksidan av huset byggs
• 2016, nytt badrum

• 2018, Djupborrad vattenbrunn (109 meter)
• 2018, Solcellsanläggning installerades
• 2020 grävdes bredband in till husen.

Norra Flygelbyggnaden

Norra flygeln:
1700 talshus ursprungligen ifrån Järabacken flyttad och uppmonterad på gården på 70- talet - öppen spis och sjöutsikt. 90 kvm, 3 rum och kök + altan .

Södra Flygelbyggnaden

Norra flygeln:
1700 talshus ursprungligen ifrån Järabacken flyttad och uppmonterad på gården på 70- talet - öppen spis och sjöutsikt. 90 kvm, 3 rum och kök.

Torpet

Timmerhus om 78 kvm 2 rum i fil, rejält kök + sovalkov. Sjöutsikt. Huset ligger intill gårdscentrat.

Ladugård

Ladugård inrymmande f.d. fähus, garage, diverse förråd, höloft, häststall med 7 boxar samt sadelkammare. Byggnaden är uppförd i trä/murad under aluminiumtak.

Vedbod

Vedbod uppförd i regelstomme av trä under aluminiumtak. Byggnadsmått:7m x12m

Sjöstugan

Enklare byggnad uppförd i timmer under tegeltak. Area 25 kvm. Byggnaden ligger intill sjön.

Skogsuppgifter

Totalarealen uppgår till 78,4 hektar varav 67,1 hektar är produktiv skogsmark och 1,4 hektar är impediment myr. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till ca 13850 m³sk, vilket ger ett medeltal på 206 m³sk per hektar. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och år.​ Utav totalarealen utgörs 44% av huggningsklass G1 och 37 % i huggningsklasserna S1, S2 och S3.​ Trädslagsfördelningen utgörs av 59 % tall, 37% gran och 4% löv.

Skogsmarken är flack med liten ytstruktur. Stora delar av skogen består av f.d. inägomark.

Skogsbruksplanen är upprättad i april 2021 av Sven-Eric Dahlson. ​

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmark är muntligen upplåten för 2021. Stödrätter för jordbruksmarken tillhör jordägaren. Stödrätterna överlåtes till ny ägare. Intäkt för samtliga jordbruksstöd/miljöstöd år 2020 uppgick till 20 046 kr.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 8 ha, fördelat på 4,8 ha åker och 3,2 ha bete. En del av betesmarken är f.d. åkermark och därmed plöjbar. Den taxerade åker- och betesarelen uppgår till 7 respektive 4 ha. Inägomarken är väl samlad kring gårdscentrum.

Arealuppgifter

Totalarealen för fastigheten uppgår till 78,4 hektar enligt skogsbruksplanen, enligt fastighetsutdraget uppgår arealen till 75,8509 hektar och enligt SeSverige (Metria) uppgår total arealen till 78,5 hektar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde tidigast hösten 2021

Fiske

Fastigheten har del i det samfällda fisket för Östra Ubbarps by i Ubbarpasjön, Sandgölen och i Ubbarpaån. I sjön och i gölen finns det bland annat gädda och abborre. Signalkräfta i ån och i sjön.

Jakt

Jakträtt ej upplåten.
Fastigheten ingår i älgjaktslag om 486 hektar. Markerna ingår i Älgabäckens älgskötselområde.
På fastigheten finns älg, dovhjort, småvilt och vildsvin.

Forn- och kulturlämningar

3 st fyndplatser finns på fastigheten. Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok

Arrende/nyttjanderätter

Tre bostäder är uthyrda på fastigheten.

Ny Järnväg

Ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult vilken planeras byggas 2029-2032 kommer sannolikt beröra fastighetens södra delar.
För mer information:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/vi-bygger-och-forbattrar/varnamo-jonkopingnassjo-elektrifiering-och-hojd-hastighet/

Områdesbeskrivning

Östra Ubbarp ligger mellan Banarp och Tenhult i Jönköpings kommun.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 17 maj

Utgångspris: 15 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter