fbpx

Lantbruk

Gård med gårdscentra och mark om ca 60 ha

Högstbjudande

7 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård med ett fint gårdscentra med ett vackert läge och bebyggd med pampig huvudbyggnad, lillstuga och ett flertal ekonomibyggnader mm. Skogsmark om ca 32 ha med ett virkesförråd om 4 492 m3sk och en bonitet på 6,9 m3sk/ha. Inägomark om ca 29 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG OPPEBY 2:3

Adress

Oppeby 206 73273 Fellingsbro

Totalareal
60,7 ha
Tomtområde
60,7 ha
Virkesförråd
4 492 m3sk
Boyta
170 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 606 550 m².

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en areal om 63,9 ha, fördelat på 32 ha produktiv skogsmark, 29,3 ha inägomark samt väg/ledning/vatten 0,8 ha samt övrig areal 1,3 ha.

Fastighetens taxerade areal är 29 ha åker, 31 ha skogsmark, 1 ha övrig mark samt 3 000 m² tomtmark.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inägomark

Inägomark om 29,3 ha (Tillfredställande dränerad eller självdränerad, enligt tax. info.).

16 ha åkermark är utarrenderad på skiftet näst längst i norr med en lada på, arrendeavgiften är 16 000 kr/år, nyttjande av ladan ingår i arrendet. Marken har gammal täckdikning. Arrendet gäller för ett år i taget.

12,5 ha åkermark är utarrenderad (söder om länsvägen) med all jakt förutom älgjakt ingår, upplåtelsen gäller för en tid av 1 år, med förlängning ett år i taget, arrendeavgift 1 200 kr/ha och år, totalt 15 000 kr per år, arrendet ska sägas upp före den 1 augusti skriftligen. 2 ha är täckdikat för 7-8 år sedan, resten av marken har gammal täckdikning.

Fastigheten ingår i dikningsföretag.

Jakt

Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen, med undantag för småviltsjakten på det södra skiftets åkermark (se nedan).
Ingår i Fellingsbro-Näsby älg- och kronhjortsskötselområde.
Grannfastigheterna bedriver gemensam älgjakt på ca 3500 ha.
För åkermarken som är utarrenderad söder om länsvägen, ingår även småviltsjakten i arrendet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Köparen står själv för städning av fastigheten. Lösöre och inventarier som finns kvar på fastigheten och i dess byggnader på tillträdesdagen övergår kostnadsfritt på köparen.

Visning

Visning av byggnaderna annonseras ut på hemsidan.
Besiktning av skogen kan göras själv utan att meddela fastighetsmäklaren, observera att hänsyn ska tas till naturen och jakt kan förekomma i skogen.

Friskrivning

Då säljaren utgörs av ett dödsbo försäljs fastigheten med friskrivning mot brister och dolda fel.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1½-plan inrymmande 6 rum och kök, samt ett äldre kök på övervåningen som kan göras om/användas som sovrum. På första plan finns huvudentrén med inbyggd veranda, rymlig hall med wc-rum och trapp upp till övervåning, till vänster finns köket samt dörr ut till groventré samt dörr in till en mindre hall med dusch och pannrum, tvättställ och tvättmaskin, även här finns en entré. Till höger från stora entréhallen finns ett sovrum med trägolv och en kakelugn, och rakt fram kommer man in i den stora salen med parkettgolv och kakelugn.
Övervåningen inrymmer en möblerbar hall med kattvind, det gamla köket med trägolv, vedspis, diskbänk och tvättställ och skafferi, vardagsrum med trägolv och en kakelugn, ett sovrum samt ett badrum med våtrumsmatta och en bastu.
om 170 m² i boarea samt 5 m² i biarea. Stomme/bjälklag i trä/timmer. 2-glasfönster. Byggår 1909 enligt tax. info.. Torpargrund. Takpannor.
Uppvärmning genom bergvärmepump, Nibe fighter 1225 12kW från 2008.
Eget vatten och avlopp.

I köket finns kyl, frys, diskmaskin från 2022, spis samt köksfläkt.
Badrum på övervåningen med våtrumsmatta, badkar, wc och tvättställ.
WC-rum med tvättställ och wc.
Dusch/pannrum med dusch, tvättställ och tvättmaskin.

Övriga byggnader

Lillstuga i timmer. Innanför entrén finns en hall där en kombinerad kyl/frys står. Till höger ligger köket med vedspis och bänkspis och vidare in kommer man till vardagsrummet med där en bergslagskamin finns (godkänd). Från hallen till vänster finns ett sovrum. Från gaveln kommer man in i ett förråd vilket även finns på övervåningen.

Söder om vägen finns en ladugårdsbyggnad rakt fram med loge, stora förrådsutrymmen, garagedel mm. Till vänster en maskinhall med jordgolv. Till höger ett traktorgarage/verkstad.

Vid huvudbyggnaden finns även ett garage med förrådsutrymmen och loft, ett enklare garage samt en jordkällare.

Vid åkermarken på ett skifte norr om gårdscentrat finns en lada.

Fornminne

Ett fornminne finns registrerat på fastigheten, gällande lägenhetsbebyggelse. För vidare information gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida och vidare till Fornsök.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 520 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter