Lantbruk

Gård med fint läge, Södra Råda

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,3 ha
Skogsmark
15,0 ha
Åkermark
6,8 ha
Övrigmark
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
1 196 m3sk
Boyta
139 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GULLSPÅNG DJUPDALEN 1:3

Adress

Djupdalen 1 54791 Gullspång

Om fastigheten

Med egna marker runt gårdens byggnader och utsikt mot Skagern som nås med en kort promenad. Här finns nu möjlighet för er som söker en mindre jord- och skogsfastighet i ett mycket trevligt och rofyllt läge. Gårdscentrum med bostadshus samt uthus i väl omhändertaget skick. Total areal om 24 hektar varav 15 ha är skogsmark och 7 ha åkermark.
Välkomna på visning, den här gården skall ni uppleva på plats.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

1½-planshus på stengrund med fasad bestående av målade eternitplattor under ett tak med betongpannor. Huset byggdes till 1967 med entré, tvättstuga och pannrum samt sovrum och badrum. År 2009 byggdes inglasat uterum och till det anslutande pooldäck med uppvärmd pool som värms med luftvärmepump installerad år 2019. Från poolområdet och uterummet är underbar utsikt över markerna ner mot Skagern.
Nedervåningen rymmer pannrum med intilliggande tvättstuga och dusch, entré med anslutande toalett. Kök senast renoverat -89 utrustat med diskmaskin, keramikhäll och ugn samt kylskåp. Intill köket finns ett förrådsutrymme där frys är placerad. Vidare i anslutning till köket är matrum därifrån man når uterummet, vardagsrum samt trappa till övervåning.
Övervåning med hall, tre sovrum samt toalett med badkar. Även flera förrådsutrymmen samt utgång till balkong.

Se Bilaga överlåtelsebesiktning för mer information.

Ladugård och Loge

En traditionell uthusbyggnad i mycket gott skick med murad ladugårdsdel och intilliggande loge uppförd i trä byggd i vinkel. Här är gott om utrymme för förvaring och garage samt för den som vill eventuellt möjlighet att göra i ordning hästboxar eller liknande. Byggnaden har plåttak.

Magasin

Byggnad med flera garageportar och vedbod mm. Rymligt loft över hela byggnaden som numera fungerar bra som förrådslokal eller varför inte en trevlig festlokal. Byggnaden i bra skick under plåttak.

Garage med Jordkällare

Ett mindre garage uppfört i trä under tak av plåt.
Under byggnaden en fin jordkällare med plats för allt som kan önskas från odlingarna och annat.

Byggnadssätt

Generellt sett är gårdens byggnadsbestånd mycket välskött och bra omhändertaget.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Södra Råda socken, Gullspångs kommun. Detta område räknas som glesbygdsområde, varför en köpare av jordbruksfastighet behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. Ansökan gör i samband med upprättandet av köpekontrakt, som villkoras av beviljat tillstånd, och skickas in till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökningsavgiften som betalas av sökanden är för närvarande 4 600 kr.
För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från augusti 2020. Planläggare Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,0 ha med ett totalt virkesförråd om 1 196 m³sk varav 964 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är hög med hela 9,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 55 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är gran 55%, tall 16% samt löv 29%. Åldersklassfördelningen med övervikt mot ungskogar. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 1 112 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 080 m³sk samt gallring 32 m³sk.

Skogsvård

Det här är en aktivt brukad skogsfastighet och med en bonitet på 9,1 m³sk per hektar har fastigheten en produktionsförmåga över snittet för Värmland varför utförda åtgärder har en mycket god effekt på framtida tillväxt. Skogsvård som är närmast förestående är några avdelningar som behöver röjas inom de närmsta åren samt nyligen utförda planteringar som behöver inventeras för att se om hjälpplantering behövs.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Fastighetens åkermark ligger till största delen väl samlat i direkt anslutning till gårdscentrumet och lämpar sig på det sättet mycket väl till att hålla hästar, får eller andra djur för hobby eller mindre verksamhet. Enligt Jordbruksverkets blockdatabas är marken uppdelad i 4 block och har en sammanlagd areal om 6,43 ha. Enligt skogsbruksplanen utgör inägomarken ca 6,8 ha. För år 2019 utbetalades 13 046 kr i jordbrukarstöd.
Stödrätter ingår i överlåtelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Södra Råda Älgjaktlag. Laget som arrenderar jakten av markägarna jagar på ca: 2 000 ha och bedriver förutom gemensam älgjakt även jakt på vildsvin gemensamt. Som fastighetsägare har man en jakträtt i laget och erlägger då en årlig avgift för deltagandet. Småviltjakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Jakträtten är för innevarande år upplåten men tillgänglig för den nya ägaren från och med det kommande jaktåret 2021.

Fiske

I sjön Skagern är fiske tillåtet mot lösen av fiskekort. Enligt Skagerns Fvof finns mer än 20 fiskarter i sjön där Lax, öring, gös och gädda har bra tillväxt. Alla sportfiskemetoder är tillåtna.
Fiskerätt i Vänern.

Båt och Badmöjlighet

En kort vandring från gården ligger sjön Skagern där fina badmöjligheter finns. Säljaren har haft en uppgörelse med en markägare vid sjön om plats för förtöjning och upplag av en mindre båt, det är upp till nya ägaren att överenskomma. Enligt gammal lantmäteriförrättning finns eventuellt rätt att ta båtplats i Vänern, detta är inget som utnyttjats av nuvarande ägaren.

Väg

Tillfartsvägen är enskild och underhålls av fastighetsägaren.

Forn- och kulturlämningar

Inga Fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

I fastighetens västra del berörs fastigheten av Riksväg 26. I övrigt finns inga planer eller bestämmelser registrerade.

Ridled- och vandringsled "Skagern Runt".

Fastigheten berörs av en skyltad rid-och vandringsled. Nyttjanderättshavaren är den ideella föreningen "Vandring och Ridled Skagern runt". Avtalet löper med ett år i taget, ingen ersättning till markägaren utgår. Se bilaga "Avtal om nyttjande av mark för turism".

Visning

Visning av gårdscentrum med dess byggnader sker på utannonserade tider eller efter bokning med ansvarig mäklare. Mark och skog kan med fördel undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet att tillträda relativt omgående om köparen så önskar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter