Lantbruk

Gård med egen sjö, Luddingsbo

Högstbjudande

10 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 26 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,9 ha
Skogsmark
28,7 ha
Berg/hällmark
1,4 ha
Inägomark
18,3 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
8,6 ha
Virkesförråd
5 700 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRKÖPING BORG 21:27

Adress

Bårdstorp 1 60597 Norrköping

Om fastigheten

Bårdstorp omfattar totalt ca 58 ha med ett attraktivt läge ca 10 km söder om Norrköping. Arealen fördelar sig på 28,7 ha skogsmark och 18,3 ha åker- och betesmark, därtill har gården en egen sjö om 8,6 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 5 700 m³ sk och domineras av tall med en beräknad medelbonitet om 6,2 m³ sk per ha.

Gårdscentrum har ett trivsamt läge på en höjd och består av en mangårdsbyggnad från 2018 med en boyta på ca 120 kvm. Vidare finns här ett garage/magasin från 2018 samt äldre ladugård med loge samt magasinsbyggnader. Fastigheten erbjuder jakt efter framförallt klövvilt samt kräftfiske i sjön.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus med ett fint läge på en höjd med utblick över det omgivande odlingslandskapet. Byggnaden stod färdig år 2018 efter att gårdens tidigare mangårdsbyggnad förstörts i en brand. Entréplanet har en rymlig hall, kök med matplats till höger, helkaklat badrum till vänster, rakt fram ligger vardagsrum/matrum. Övre plan har en möblerbar hall med utgång till balkongen, tre sovrum samt badrum med badkar. Vattenburen uppvärmning med bergvärme och golvvärme på entréplan samt radiatorer på övervåningen.

Garage

Byggnaden uppfördes år 2018 på en gjuten grund med trästomme och fasad av stående träpanel, takbeklädnad av tegel. Loft och därtill finns källare under en del av byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge
Äldre byggnad i träkonstruktion med tak av eternit som inrymmer loge och fd. stalldel med mera.

Vagnslider
Äldre byggnad i trä med tak av plåt.

Verkstad
Byggnaden är muntligt upplåten.

Skogsuppgifter

Skogsmarken har inventerats av Erik Hansson, Ludvig & Co i maj 2020. Enligt inventeringen uppgår arealen skogsmark till 28,7 ha och håller ett virkesförråd om ca 5 700 m³ sk. Virkesförrådet domineras av tall och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³ sk per ha. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning bedöms till ca 2 600 m³ sk. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen åker- och betesmark är 18,3 ha enligt kartmätning, enligt fastighetstaxeringen är 13 ha åkermark och 6 ha betesmark. Jorden är upplåten via ettårigt sidoarrende. Åkermarken håller en relativt stor andel torvjordar och brukas i huvudsak med vall.

Jakt och fiske

Jakt efter framförallt klövvilt. Jakten är tillgänglig för köparen från 2021-07-01.

Fiske på eget vatten efter bland annat kräftor.

Hammarkinds Häradsallmänning

Fastigheten har 0,09 mantal i Hammarkinds Häradsallmänning, under perioden 2014-2018 genererade det en årlig utdelning till fastigheten om ca 330 kr i genomsnitt.

Naturvärden

Det finns inga biotopskydd, nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt registrerade på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera registrerade forn- eller kulturlämningar i avdelning 5 i skogsbruksplanen. De består bland annat av en fossil åker och bebyggelselämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter