fbpx

Lantbruk

Gård med bra byggnader och 29 ha mark

Säljs via anbudsförfarande

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 9 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Ljunghem Västra Värmagården är en gård med bra ekonomibyggnader såsom maskinhallar och verkstad. På gården har det tidigare bedrivits köttproduktion vilket ger goda möjligheter att starta upp liknande verksamhet igen alternativt hitta andra användningsområden. Bostadshuset består av stora rum som erbjuder härliga sällskapsytor. Åkermarken uppgår till ca 19 ha och skogsmarken till ca 9 ha. Fastigheten är belägen mellan Skövde, Tidaholm och Falköping. Fastigheten säljs med ett utgångspris om 6 200 000 SEK med sista buddag fredag 9:e juni.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Skövde Ljunghem 2:5 och 3:5

Adress

Ljunghem Västra Värmagården 541 94 Skövde

Totalareal
28,9 ha
Inägomark
18,7 ha
Skogsmark
8,5 ha
Småhusmark lantbruk
1,7 ha
Virkesförråd
837 m3sk
Boyta
200 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är ursprungligen uppfört någon gång under 1800-talet. Originalhuset består av liggande timmer på torpargrund. Resterande del av bostaden har byggts ut och renoverats mellan åren 2008-2012. Fasaden är beklädd med plåt. Fönster består av tvåglas-isoler PVC-fönster samt 4 st. kopplade två-glas på övre plan. På taket ligger tegelkorrugerad plåt från 2008. Utbyggnaden är uppförd i lösvirke på torpargrund, gjuten platta i matsal och huvudentré.

Uppvärmning sker med Vismanjordvärmepump som installerades hösten -18 med 2*400 m kollektorslang. Äldre flispanna med tillhörande ackumulatortank om 500 l med kulvert från verkstaden finns kvar som komplement. Enskilt vättervatten via mindre förening med 3 delägare där köparen övertar medlemskapet. Avlopp med trekammarbrunn med infiltration från ca 1980, inget föreläggande finns. Öppen fiber via Skövde Fiber AB.

Boarean uppgår till ca 200 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över entré/hall, rakt fram finns ett badrum under pågående renovering. Vidare från hallen når man köket med inredning från både Tidaholm- och Tibrokök. I anslutning till köket ligger matsalen och i sin tur huvudentré med högt i tak och trappa upp till övre plan. Bredvid köket når man också ett sovrum. I anslutning till huvudentrén finns ett stort vardagsrum. Bredvid köket når man även helkaklat badrum och tvättstuga/pannrum.

Övre plan inrymmer flera stora rum varav ett används som vardagsrum, ett sov allrum och två som sovrum varav det ena med Walk-in closet. Övre plan inrymmer också ett rum som är förberett för badrum.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till ca 56 721 SEK/år och fördelas enligt nedan:

Vatten & avlopp: 3 400 SEK/år.
Hushållsel: Ca 44 045 SEK beräknat med en förbrukning om ca 17 330 Kwh (avser hela gårdens förbrukning)
Försäkring: 7 231 SEK/år.
Renhållning: 2 045 SEK/år, avser 1 tömning/år.

Tillkommer: Fastighetsskatt om 9 287 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 1 personer i hushållet.

Verkstad

Träbyggnad med plåttak och gjutet golv. Halva byggnaden inrymmer verkstad om ca 6,5*10 m med isolerade väggar men dåligt isolerade dörrar. Verkstaden är utrustad med skjutbar travers och tillhörande vinsch. Resterande del av byggnaden inrymmer pannrum med flispanna som är sammankopplad med jordvärmen, ackumulatortank om 1 500 l.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1985 om ca 12*30 m i trä med plåttak på gjuten betongplatta. Byggnaden avgränsas av gjutna mellanväggar men kan tas bort om man önskar nyttja hela hallen. Bakom hallen finns ett gjutet foderbord.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med murad djurdel med stor skjutport som byggdes om 2011 till lösdriftsstall. Bredvid ladugården finns en gödselbassäng som i dagsläget rymmer till största delen vatten.

Stora maskinhallen

Stor maskinhall från 2010 i trä med plåttak och plåtfasad. Byggnaden mäter ca 15*32 m med grusat underlag.

Halmlada

Träbyggnad om 10*20 m på betongplatta och träfasad med plåttak. Byggnaden har två öppna gavlar. Hallen inrymmer idag halm som senast på tillträdesdagen kommer att vara tömd.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 8,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 837 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 98 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 9,0 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 49 m³sk/år.​

Trädslagsfördelningen har angetts till 46% tall, 31% gran, 15% björk och 8% asp. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 181 m³sk och utgörs av gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i januari 2023 av Lars Densborn, se vidare bifogad skogsbruksplan.

Åkermark

18,26 ha åkermark med blandade jordar fördelat på tre brukningsenheter. Det största om ca 9,74 ha består i huvudsak av lättare jordar som sand och lera, viss förekomst av svartjord. Den minsta brukningsenheten som ligger längst från brukningscentrumet består av ca 5,30 ha av lera och svartjord. Åkermarken som ligger norr om vägen är ca 3,22 ha och består av svartjord men även om mossjord. Hela arealen är tillfredsställande behovsdikad.

Skifte 2 ligger en bit från gårdscentrumet och består av ytterligare ca 0,65 ha stödberättigad åkermark men det brukas ej. Under vegetationssäsongen 2023 odlads vall på hela arealen. Arealerna är hämtade från Jordbruksverkets blockkarta.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad under vegetationsperioden 2023 och tillgänglig för köparen efter årets skörd. Åkermarken överlämnas i vall. Arrendeintäkten för brukandeåret 2023 tillfaller säljaren i sin helhet.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten, någon uppsägning har ej skett. Jakträttsinnehavaren har låtit säljaren kostnadsfritt bruka ca 0,8 ha i direkt anslutning till skifte 3 i utbyte mot jakträtten. ​

Skiftena 1, 3 och 4 är registrerad inom Syd-Östra Skövde Älgskötselområde.

Föreslaget taxeringsvärde för taxeringsår 2023

Föreslaget taxeringsvärde för taxeringsår 2023:
Totalt taxeringsvärde är: 4 035 000 SEK

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 381 000 SEK
Jordbruksvärde: 1 615 000 SEK
Ekonomibyggnad: 196 000 SEK
Småhusbyggnad, lantbruk: 1 483 000 SEK
Småhusmark, lantbruk: 360 000 SEK
Fastigheterna är samtaxerade.

Andelsfastighet

Försäljningen omfattas av en samfällighet där Skövde Ljunghem 2:5 och 3:5 äger samtliga andelar i, en så kallad andelsfastighet.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är framtagna genom mätning på fastighetskarta samt Jordbruksverkets-blockkarta.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 28 ha fördelat på 7 ha skogsmark, 17 ha åkermark, 1 ha betesmark och 3 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 28,94 ha.

Visning

Välkommen att boka tid för visning av fastighetens byggnader på vår hemsida! Besiktning av mark sker på egen hand.
Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvigfast.se. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast fredag 9:e juni. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Jonathan Ahlm, Kämpagatan 1, 532 37 Skara eller jonathan.ahlm@ludvigfast.se, tillhanda senast fredag 9:e juni. Använd gärna bifogad budblankett.

Utgångspris

Fastigheten säljs med ett utgångspris om 6 200 000 SEK.

Betalningsvillkor

10% av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 075 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 9 jun

Säljs via anbudsförfarande: 6 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter