fbpx

Lantbruk

Gård med bostadsbyggnad i Hjoggböleliden

Högstbjudande

1 200 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 55 ton/ha

Om fastigheten

Gård med bostadsbyggnad i Hjoggböleliden, ca 20 min från Skellefteå C. Fastigheten har ca 16 ha produktiv skogsmark och med ett virkesförråd på 960 m3sk, det hör också till åkermark ca 6,3 ha och med en total areal på 24 ha. Bostadsbyggnaden är i ett plan med källarvåning, byggt 1976 och med en boyta på 90 kvm fördelat på 4 rok. Bostadsbyggnaden är i behov av renovering. Övriga byggnader är ett gårdshus, förråd, foderlada samt maskinhall.

Unik möjlighet att köpa en gård för att skapa sitt eget drömboende på landet. Lämplig för djur eller motorintresserade och med goda möjligheter till självhushållning och odling. På denna gård är man dessutom helt privat, men ändå med grannar på lagom avstånd. Fastigheten tillhör Ragvaldsträsk viltvårdsområde som omfattar ca 1 900 ha.

Välkomna boka visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ RAGVALDSTRÄSK 3:16

Adress

Hjoggböleliden 40 93194 Skellefteå

Totalareal
23,2 ha
Tomtområde
23,2 ha
Virkesförråd
960 m3sk
Boyta
90 kvm
Total tillväxt/år
68 m3sk
Kolförråd/ha
55 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i maj 2019 av Nils Södermark. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats till maj 2023 av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till 24 hektar varav ca 16 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om 960 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 60 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,7 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 55 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 57% av arealen produktiv skogsmark följt av R1 som utgör ca 29%.

För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 4,4 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s.k. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Jakt

Ingår i Ragvaldsträsk VVO som omfattar ca 1 900 ha. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

För byggnader, vänligen boka någon av visningstiderna eller kontakta mäklaren.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 1085 ton vilket motsvarar 3975 ton CO2e. Den produktiva skogsmarken på fastigheten beräknas med hänsyn till skogsbruksplanens föreslagna skogsskötselåtgärder binda ytterligare 373 ton kol under den närmaste tioårsperioden.

Förvärvstillstånd

Det kan krävas EJ förvärvstillstånd för fysiskt person. Alltid för juridisk person.

Åkermark

Åkermark är fri att nyttja för köparen från växtsäsongen 2024

Byggnader

Bostadsbyggnaden är i ett plan med källarvåning, byggt 1976 och med en boyta på 90 kvm fördelat på 4 rok. Bostadsbyggnaden är i behov av renovering.

Bottenvåning med kök och matplats. Maskinell utrustning är diskmaskin, spis, fläkt samt kyl och frys. Vardagsrum med utgång till den inglasade uteplatsen. 3 st. sovrum. Badrum med wc, handfat samt duschplats. Ytskikt är våtrumsmatta/tapet.

I källarvåningen finns sedvanliga utrymmen samt dusch och bastu i tvättstugan. I tvättstugan finns tvättmaskin (osäker om fungerar som den ska) samt torktumlare. I källarvåningen finns också ett wc. Från källarvåningen når man också garaget.
Uppvärmning sker med el-element.

Övriga byggnader är ett gårdshus, förråd, foderlada samt maskinhall.

Fastigheten har egen vattenbrunn (borrat i botten på en grävd brunn), eget avlopp 3-kammarbrunn med ny infiltration -16, dock har bygglov ej sökts utan måste sökas i efterhand av köpare.

Ej anslutet till bredband.

Driftkostnader

El/uppvärmning 40 000 kr, försäkring 4 000 kr, slamtömning 2 000 kr, sophämtning 4 000 kr. Sammantaget 50 000 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 632 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter