Lantbruk

Gård med boende, skog och inägomark

Prisidé

2 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast tor 3 Dec kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,2 ha
Tomtområde
16,2 ha
Virkesförråd
1 290 m3sk
Boyta
130 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ MATKULL 1:12

Adress

Matkull 3 36394 Lammhult

Om fastigheten

Gård om ca 16 ha varav ca 12,8 ha skogsmark och 2,7 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd ca 1 300 m3sk. God bonitet.
Bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheten är belägen ca 11 km söder om Lammhult.

Prisidé 2 500 000 kr.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Garage/uthus med tag av tegelpannor.
Källare med vattenpump, hydrofor, etc.
Garagedel med gjuten platta.
Magasin för förvaring.

Ladugård med plåttak.
Innehåller sedvanliga utrymmen bland annat djurdel med boxar, logdel med gjuten platta.

Bostadshus

Plan 1
Hall/ groventré.
Kök med vedspis (funktion okänd) och skafferi.
Rum med kamin (funktion okänd).
Rum med trägolv och öppen spis (funktion okänd).
Hall/ finingång.
Rum med trägolv och öppen spis (funktion okänd).
Rum med öppen spis (funktion okänd).
Badrum med plastmatta, badkar och tvättmaskin.

Plan 2
Sovrum med öppen spis (funktion okänd).
Sovrum med kakelugn (funktion okänd).
Oinrett rum.

Tvåglasfönster.
Tak med betongpannor.

Uppvärmning genom el-element och eldstäder (okänd funktion).

Enskilt vatten.
Enskilt avlopp.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i april 2020.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 12,8 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 1 193 m3sk, motsvarande ca 93 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 9,4 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 97 m3sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Medräknat tillväxten för 2020 bli aktuell volym ca 1 290 m3sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 2,7 ha inägomark.
Inägomarken är utarrenderad till 2022-03-23.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2021 07 01.
Enligt Länsstyrelsen ingår fastigheten i Bergs äso.

Energideklaration

​Energideklaration har ej upprättats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som hen kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2020-12-03 OBS! Märk kuvertet Matkull. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten belägen ca 11 km söder om Lammhult och ca 29 km nordväst om Växjö, se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 3 Dec kl 08:00

Prisidé: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter