fbpx

Lantbruk

Gård med boende, jordbruk och skog

Prisidé

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 23 maj kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet med totalt 36,8 ha, varav 20,3 ha produktiv skogsmark och 15,1 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd om ca 1 707 m³sk.
God bonitet om 8,5 m³sk per ha, årlig tillväxt om ca 127 m³sk.
Bostadshus, ekonomibyggnader.
Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 5 km nordöst om Ljungby.
Prisidé 5 000 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY ÖSSLÖV 2:5

Adress

Össlöv Karsagård 4 34196 Ljungby

Totalareal
33,6 ha
Tomtområde
33,6 ha
Virkesförråd
1 707 m3sk
Boyta
100 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus byggt 1934.

Plan 1
Hall.
Badrum med wc, handfat och badkar.
Kök med vedspis.
Tv-rum.
Sovrum.
Sovrum.

Plan 2
Hall.
Sovrum.
Sovrum.
Rum (fd toalett).

Källare med pannrum och förvaringsutrymmen.

Fiber.
Uppvärmning genom vattenburet system med jordvärmeanläggning.
Kommunalt vatten.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Ladugård med tak av etnerit innehållande nedanstående utrymmen.
Fd djurdel med 2 hästboxar.
Förvaringensutrymmen.
Logdel.
Magasindel.

Garage.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-10-26, ajourförd och framskriven tillväxt tom 2022, genomförd av Södra april 2023.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 20,3 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 1 707 m³sk, motsvarande 84 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,5 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 127 m³sk.
Fastigheten domineras av välväxande röjnings och gallringsskogar.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 15,1 ha inägomark.
Inägomarken domineras av åkermark med bra produktionsförmåga.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2024-01-01.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2023-09-02.

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs av vattenskyddsområde.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs enligt Riksantikvarieämbetet av fornlämning "Gravfält" och "Skeppssättning", samt "Bytomt/gårdtomt".

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-05-23 OBS! Märk kuvertet Össlöv. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 5 km nordöst om Ljungby.
Se bifogat kartmaterial för mer information.
Adress till bostadshuset, Össlöv Karsagård 4 34196 Ljungby.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 23 maj kl 08:00

Prisidé: 5 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter