fbpx

Lantbruk

Gård med boende, 37 ha

Anmäl intresse

Om fastigheten

Två skogsfastigheter om totalt 37 ha varav 31 ha produktiv skogsmark och 6 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd ca 2 000 m³sk, bonitet 8,5 m³sk per ha.
Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 18 km sydväst om Tingsryd.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TINGSRYD TINGSÅS-GRÖNADAL 1:31, 1:43

Adress

Grönadal 6 36292 Tingsryd

Totalareal
37,1 ha
Tomtområde
37,1 ha
Virkesförråd
2 063 m3sk
Boyta
117 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är totalrenoverat 2013–2014.
Brandakyddsklassat.
Tidigare använt som lss-boende.

Plan1
Hall med golvvärme.
Kök med Kvickkök.
Badrum med golvvärme, wc och dusch.
Vardagsrum med utgång till altan.
Vardagsrum.
Sovrum.

Plan 2
Hall med utäng till balkong med utvändig trappa.
Toalett med golvvärme.
Sovrum.
Sovrum.
Sovrum.

Källare
Källare med nedanstående utrymmen.
Teknikrum med värmepump, vattenfilter etc.
Tvättstuga.

Altan, byggd 2021.

Delvis treglasfönster, i övrigt tvåglasfönster.
Tak av tegelpannor.

Uppvärmning genom vattenburet system med luft/vatten-värmepump.

Enskilt vatten.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration, ny anläggning januari 2023.

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnad med tak av eternit, fasad delvis målad 2020.
Innehållande nedanstående utrymmen.
Garage/ verkstadsdel med gjuten platta.
Djurdel.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Ludvig & Co i september 2020.
Skogsbruksplanen är framräknad med tillväxt för 2021 och 2022 av Annika Granquist, Ludvig & Co.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 31 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 2 063 m³sk, motsvarande 67 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,5 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 145 m³sk.
Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog.

Sedan skogsbruksplanen upprättades har enligt säljaren inga avverkningar genomförts.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 6,4 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare 2023-03-15.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Enligt länsstyreslen tillhör fastigheterna Tingsås sydöstra Älgskötselområde.
Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheterna har del i Tingsryd Källehult fs:2.
Ändamål fiske i Mien.

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs vattenskyddsområde, Långasjön.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten Tingsås-Grönadal 1:43 av område med naturvärde.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda.

Vägbeskrivning

Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 18 km sydväst om Tingsryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 065 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter