Lantbruk

Gård med 3,5 ha – NV Hyllinge

Försäljningssätt

Anbud senast mån 14 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,6 ha
Tomtområde
3,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HELSINGBORG NORRBÖLINGE 1:9

Adress

Gunnarlundavägen 146 25477 Fleninge

Om fastigheten

Gård med ca 3 ha åkermark och byggnation i rivningsskick. Fritt läge med uppväxt tomt. Gården är belägen nordväst om Hyllinge med närhet till Helsingborg, Bjuv och Åstorp.

Bilder

Fakta

Byggnader

Fastighetens byggnation är taxerad som ekonomibyggnad och är i rivningsmässigt skick. Inget vatten eller avlopp finns på fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är upplåten till och med 2020-12-31 och är tillgänglig för ny köpare därefter.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Städning

Fastigheten överlåts i befintligt skick och med samtliga lösa inventarier, bland annat traktorer, som finns på fastigheten. Ingen avstädning kommer att göras av säljaren.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter