fbpx

Lantbruk

Gård Kalmar, 46 ha

Högstbjudande

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,8 ha
Skogsmark
28,9 ha
Åkermark
8,0 ha
Betesmark
1,7 ha
Skogsimpediment
4,4 ha
Vatten
44,5 ha
Övrigmark
3,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
5 275 m3sk
Boyta
202 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KALMAR VENENÄS 2:3

Adress

Norrgården Venenäs 127 39594 Rockneby

Om fastigheten

Kalmar Venenäs 2:3 är belägen på Skäggenäshalvön cirka 20 minuter från Kalmar.
Gården har både möjlighet till permanentboende samt att leva lantligt med jord och skogsbruk.
Möjlighet finns till bad och fiske med egen brygga samt sjöbodar. Total landareal uppgår till 46 ha med 29 ha skogsmark.
Strandlinje till Kalmarsund och egen vattenareal om 44 ha med flera öar.

Utgångspris: 8 000 000 kronor.

Bud senast: 2021-09-20.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad 1 1/2 planshus byggt omkring 1860-tal.
Större ombyggnad 1962.

Huset består av timmerstomme med röd träfasad.
Grunden är putsad torpargrund.
Taxerad boyta 140 kvadratmeter.
Huset värms upp av bergvärme/värmepump.
Enskilt vatten och avlopp. Djupborrad brunn samt
trekammarbrunn med infiltration insatt 2011.
Köket är i 1970/80- tals stil.
Badrum renoverat 2010. Taket är bytt 2012.
Pannrum renoverat 2018 med ny bergvärme och värmepump installerat 2017.

Nedre botten:
​Hall, kök, badrum, pannrum, sovrum, allrum samt större vardagsrum med öppen spis.

Övervåning:
​Större hall och två sovrum, förrådsutrymme, vindsutrymme och balkong.

Fiber kommer att installeras/grävas under hösten, anslutningen är betald.

Gäststuga

Gäststugan finns i anslutning till huvudbyggnaden.
Har används som uthyrning under sommaren.
Bostadsyta på omkring 60 kvm.
Viss renovering utförd under senare år som tak, målningsarbeten, VA.
Stugan är i behov av invändig renovering.
Fiber kommer att installeras/grävas under hösten, anslutningen är betald.

Ekonomibyggnader

Garage för bil/traktor finns.
Övriga ekonomibyggnader som lada/ loge finns i anslutning till gårdscentrum och har tidigare använts i jordbruksdriften.
De flesta av dessa byggnader finns värdet i användandet som garage eller förråd.

Byggnadssätt

Detta bostadshus med tillhörande gårdscentrum befinner sig på det unika läget ute på Venenäs cirka 20 minuter från Kalmar.
I anslutning till bostadshuset finns gäststuga samt flera uthus.
Gårdscentrum består av förråd, ladugård, maskinhall m.m.

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen
är utförd av skogskonsult JR Skog under sommaren 2021.

Fastighetens skogsareal som är 29 ha finns i huvudsak i ett skifte där stor andel av
virkesförrådet är äldre skog, i huggningsklassen S1.
Barrdominerade bestånd med avverkningsmöjligheter framöver.
Medelboniteten är bedömd till 5.5 m³sk//ha.
Fastighetens totala skogsinnehåll är beräknat till 5 275 m³sk.
I anslutning till åkerarealen på fastighetens hemskifte finns ett större ekbestånd.
I skogsbruksplanen ges allmänna råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Bete

Åker-och betesareal omfattar totalt ca 14 ha enligt ansökan om Eu-stöd.
Stödrätter finns. I huvudsak vallodling.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad under växtsäsongen 2021.
Arrendatorn är uppsagd till 2021-12-31.
Ny ägare har möjlighet att bruka åkerarealen till våren 2022.
Stödrätter för EU-bidrag finns för 14 ha.

Jakt

Goda möjligheter till jakt på rådjur, småvilt och sjöfågel.
Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen

Fiske/Vatten

Egen strandlinje till Kalmarsund med goda möjligheter till fiske. Fastigheten har egen brygga samt badplats.
Till fastigheten hör flera öar/holmar. Eget vatten och samfällt fiske.​​
44 ha vatten.

Sjöbodar/hamnen

På hamnområdet finns tre sjöbodar, lastkaj samt brygga. Del av hamnområdet ingår i samfällighet tillsammans med två andra gårdar på Venenäs.
Badplats finns i anslutning till hamnområdet.

Stora sjöboden har el samt belysning, fasaden målades under 2020.

I anslutning finns ytterligare två andra sjöbodar,
i den mindre sjöboden finns el och belysning.

På hamnområdet finns en väg som går till Venenäs 2:4, servitut finns för vägen

Vägar/Övrigt

Venenäsvägen, skötsel ombesörjes av vägförening. Bidrag erhålls av Kalmar kommun samt av vägfonder.

Skäggenäs:
Alla gårdar ingår i Skäggenäs Rote, byförening där gemensamma ämnen tas upp som skötsel av vägar, allmän utveckling m.m.

Historik

Släktgård sedan 1920-talet då verksamheten bestod av fiske och jordbruk.
Därefter byggdes verksamheten ut vad gäller fiske med större redskap som ålbottengarn m.m.
Under 1940 - och 50 tal satsades en hel del på gårdens byggnadsbestånd.
Ålfisket har varit den huvudsakliga verksamheten och jord - skogsbruk bedrevs som ett komplement till gården under vintertid.
Omkring 1970- och 80 tal har bland annat fåravel bedrivits.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

Visning av gårdens byggnader sker vid ett tillfälle fredagen den 10 september klockan 10:00-12:00.
Anmälan krävs till mäklarassistent Fanny Johansson, 0480-421858 fanny.johansson@ludvig.se.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka
fastigheten för besiktning av skog och åkermark.
Sedvanlig hänsyn till växande gröda samt skog
och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 44 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 20 sep

Högstbjudande: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter