fbpx

Lantbruk

Gård i Verkebro

Utgångspris

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 13 jul

Anmäl intresse

Om fastigheten

Varmt välkomna till en pittoresk gård med med härligt läge strax söder om Gävle. Här erbjuds ett boende på en gård med mangårdsbyggnad som har anor från 1500-talet, timrat härbre, uthus, och en jordkällare med en stor tomt omgiven av vårdträd och syrenhäckar. Fastighetens totala areal är ca 50,9 hektar varav 5,4 hektar är åkermark och 42,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 000 m³sk varav ca 4 000 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder.

Fastigheten ingår i Grå-Ver-Kess jaktklubb som jagar på ca 1 200 hektar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GÄVLE VERKEBRO 2:6

Adress

Verkebrovägen 10 80591 Gävle

Totalareal
50,9 ha
Skogsmark
42,8 ha
Åkermark
5,4 ha
Väg och kraftledning
1,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,9 ha
Boyta
78 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Mangårdsbyggnad med anor från 1500-talet uppförd i 1-plan med 3 rum och kök. Byggnaden har torpargrund, liggande timmerstomme klädd med stående rödmålad träpanel, kopplade tvåglasfönster med vitmålade spröjs och tak av plåt. Uppvärmning sker via direktverkande el, vedspis och öppenspis. Bostaden har enskilt vatten och avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Taxerad boarea är 78 kvm.

Entréplan
Välkomnande farstukvist med entré in till en öppen hall med avhängningsyta och garderober. Till vänster ligger ett rymligt kök med kyl och frys, spis och vedspis där det finns gott om arbetsytor och en matplats med utsikt över gårdsplanen och åkermarken. I anslutning till hallen ligger ett litet sovrum med garderober och en WC med dusch och tvättutrymme med tvättmaskin. Till höger ligger ett stort vardagsrum med öppenspis. Planlösningen är bra och det finns gott om eldstäder som kan bidra till mysfaktorn en kulen höst dag.

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel: 27 000 kr/år
Slamtömning: 1 500 kr/år
Försäkring: 5 200 kr/år
Renhållning: 2 700 kr/år
Sotning: 1 100 kr/år
Vägavgift: 1 500 kr/år

SUMMA: ca 39 000 kr/år

Härbre

Timrat härbre/gäststuga på stensatt grund under tak av tegel. El finns indraget.

Entréplan består av ett rum med köksdel och sällskapsyta.

Övervåning med sovloft.

Uthus

Timrat uthus på stensatt grund under tak av plåt. Vidbyggt på västra gaveln finns ett dass och ett skärmtak.

Jordkällare

Jordkällare med valv av natursten och grusat golv.

Lada

Lada på stensatt grund med stomme av trä klädd med rödmålade brädor under tak av tegel.

Lada på stensatt grund i grånat timmer under tak av tegel.

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,4 hektar som ligger i anslutning till gården. Åkermarken har tillfredsställande dränering.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Andreas Östlund på Ludvig & Co under mars 2022.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 42,8 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 6 028 m³sk som domineras av tall- och granskog varav ca 4 000 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 141 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,7 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 225 m³sk för tillväxtsäsongen 2022.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Grå-Ver-Kess Jaktklubb som jagar på en areal om ca 1 200 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt och småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur och vildsvin. Jaktklubbens styrelse beslutar om medlemskap för ingående medlemmar. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturlämning i form av offerkälla, se avdelning 5 på skogskartan. Offerkälla kallas en källa som varit föremål för kulthandlingar och där man offrat mynt och föremål av värde. Källans vatten ansågs ha läkande kraft om man drack det. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Nyttjanderätter

På fastigheten finns två nyttjanderätter. En nyttjanderätt avser ett litet markområde som upplåtits för trädgårdsodling och växthus under nyttjanderättshavarens livstid. En nyttjanderätt avser fyra mindre markområden för upplägg av virke, ved och annat material samt uppställning av husvagn, traktor och vagn med tillbehör. Nyttjanderättshavaren får under sin livstid disponera områdena och fritt och använda sig av den väg som leder till de markerade områdena, se bifogat nyttjanderättsavtal.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat åker- och skogslandskap där Kessmansbobäcken rinner igenom. Den lämpar sig utmärkt för småskaligt skogsbruk eller djurhållning i mindre skala. I området finns goda förutsättningar för jakt och i väster gränsar fastigheten mot Lersjön. Närmaste större ort är Gävle dit det tar ca 20 min med bil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 390 250 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 13 jul

Utgångspris: 4 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter