fbpx

Lantbruk

Gård i Väse

Högsta bud

3 600 000 kr

Utgångspris: 4 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

I fint läge med rymliga och rejäla byggnader. Äntligen en gård till salu i Väse med alla möjligheter att skapa sig en fastighet för den verksamhet man önskar. Totalt ca 27 hektar mark varav 25 ha är bra åkermark samlad intill gården.
Gården som ligger vid kanten av grusvägen utgörs av ett stort bostadshus i två plan som flankeras av lillstuga med pannrum och snickarbod. Därtill uthuslänga i ett mycket gott skick med före detta ladugård som senare använts som snickeri men som passar till lite av varje, vidbyggd stor loge och även flera garage. Vidare finns ett fristående garage, jordkällare samt lusthus.
Allt inom bra pendlingsavstånd till såväl Karlstad som Kristinehamn.
Välkommen till visning i Mo, en trivsam by 2,5 mil nordöst om Karlstad.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD MO 1:15

Adress

Mo 367 65596 Väse

Totalareal
27,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Åkermark
25,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
170 kvm
Antal rum
6 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Rymligt och trivsamt bostadshus med stora rum och kök, såsom man föreställer sig mangårdsbyggnaden på ett lantbruk under förra seklet.

Bottenvåning där huvudentrén leder in till hall med trappa till övervåning, badrum med toalett och duschörn, samt dörr till såväl kök som sal. Köket är ett stort lantkök och har ett vidbyggt skafferi som sticker ut från övriga huskroppen. Intill köket finns även kammaren som lämpar sig väl till kontor eller sovrum. Groventré från husets västra gavel som via den lilla hallen leder direkt in till köket.

Våning två med en rymlig hall, liten toalett, två sovrum samt ett större vardagsrum.

Vindsvåning som delvis inretts med ett rum, i övrigt oisolerad traditionell vind.

I angiven boarea är inte den inredda delen av vinden inräknad.

Se bilagd ritning/planskiss för mer information.

Komplementbyggnad vid bostadshus "Lillstugan"

Intill bostadshuset finns lillstuga som inrymmer den vedpanna med ackumulatortank som värmer bostadshuset. Här är tvättstuga, en trevlig liten snickarbod för hobby och pyssel samt garage och vedförråd.
Byggnaden uppförd i trå med ett plåttak.

Uthuslänga

Uthuslänga i mycket gott skick och med plats för många ändamål. Under senare tid använd för uppställningsplats, garage och snickeri mm. Lämpar sig även utmärkt för djurhållning exempelvis häst eller motsvarande.
Uppförd i traditionell stil med en murad ladugårdsdel samt därtill vidbyggd loge med stomme och fasad i trä. Loft över del av byggnaden för lager och förråd, eller kanske fester.
Allt under ett bra plåttak omlagt 2019 (stora taket) respektive 2000 (mindre taket).
Se bifogad ritning för mått på byggnaden.

Garage

Garagebyggnad uppförd i trä med tak av eternitplattor.

Jordkällare

På andra sidan vägen finns en bra och rymlig jordkällare.

Pågående Lantmäteriförrättning

Försäljningen avser del av fastighet där skogsmarken inte ingår. Ansökan om förrättning är inlämnad till Karlstad kommuns Lantmäteriavdelning 2023-04-18 och förväntas bli klar i slutet av detta år. Köpekontrakt kommer villkoras med laga kraft vunnet lantmäteribeslut och tillträde kan ske så snart som det skett.

Åkermark

Fastighetens åkermark ligger optimalt samlad intill gårdscentrum och utgörs av tre större skiften samt ett litet skifte just norr om bostaden. Enligt jordbruksverkets blockdatabas är åkermarksarealen 25,05 hektar godkänd mark och därtill 0,38 ha ej godkänd mark (lilla skiftet norr om huset). Marken är i gott skick och de två större skiftena intill gården är dränerade, östra skiftet -56 och västra skiftet -71. För närvarande brukas marken av annan brukare genom muntligt avtal som löper på ett år i taget. Tillgänglig för köparen från och med 1 januari 2024 om denne så önskar.

Jakt

Fastigheten ligger inom Nyed-Väse Älgskötselområde och tillika Kronhjortsskötselområde. Älgjakten bedrivs inom Lybäckshöjdens älgjaktsområde där fastigheten ingår. Jaktlaget jagar på drygt 1 900 hektar och består av ca 25 deltagare. Ingående fastighetsägare erhåller årligen en ersättning baserad på areal och om man själv vill delta i jakten så erlägger man en jakträttsavgift till jaktlaget.
Småviltjakt på egen fastighet.

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.
För den köpare som är jaktintresserad finns möjlighet att träffa överenskommelse om att nyttja småviltjakten på säljarens intilliggande skogsfastighet om ca 60 hektar.

Forn- och kulturlämningar

I fastighetens norra del finns en registrerad fornlämning. Lämning efter Lägenhetsbebyggelse (torplämning). L2018:1180.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs inte av några planer eller andra områdesbestämmelser. Ligger heller inte inom Glesbygd eller omarronderingsområde varför fysisk person inte behöver ansöka om förvärvstillstånd vid ett köp. För juridiska personer gäller särskilda bestämmelser.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utannonserad tid, efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Mark undersöks på egen hand, tänk på att visa hänsyn till växande gröda, grannar, djur och liknande.

Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är även ett bra sätt att hitta till fastigheten.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart pågående lantmäteriförrättning är klar och vunnit laga kraft. Om köparen vill finns möjlighet att flytta in omgående genom hyresavtal som gäller tills formellt tillträde sker.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 078 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter