fbpx

Lantbruk

Gård i Världsarvet, Tanum

Högstbjudande

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 7 okt kl 12:00

Visning

  • fre 24 sep, kl 15:00

    Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
101,0 ha
Åkermark
18,6 ha
Skogsmark
79,0 ha
Skogsimpediment
2,2 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
17 064 m3sk
Boyta
135 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TANUM LITSLEBY 1:4, 2:5

Adress

Litsleby 6 45793 Tanumshede

Om fastigheten

Belägen i Litsleby strax söder om Tanumshede och omfattar ca 100 ha varav ca 79 ha skogsmark och ca 18 ha jordbruksmark. Äldre bostadshus med tillhörande ladugårdsbyggnader, pannrum och magasin. Total virkesvolym om ca 17 000 m3sk varav ca 12 500 m3sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt fri, älgjakt i lag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Timrad bostadsbyggnad uppförd på 1800-talet på stensatt grund, träfasad, 2-glas fönster och yttertak av lertegelpannor. Vattenburen uppvärmningssystem kopplat till en luft/vatten-pump (2017). Kökspanna och kakelugn är inte i bruk. Dricksvatten från grävd brunn med självtryck som delas med granne. Avlopp leds till en trekammarbrunn med en ca 10 år gammal markbädd.

Entréplan med hall, kök, rum, matsal, sovrum, badrum med duschkabin samt hall med finingång.

Övervåning med allrum, sovrum, gäst-WC samt förvaring.

Ladugård

Ladugård invid bostadshuset. Träfasad under tak av lertegel och plåt. Byggnaden rymmer garage/förråd, stall (ca 2,10 m i takhöjd), flislager, djurstall, magasin, snickarbod och garage. Tillbyggnad med pannrum, vattenpump, vattenrenare (filter mot järn), ny tvättmaskin, tvättställ samt wc och dusch.

Ladugård

Ladugård på andra sidan allmän väg är en träkonstruktion under grönt plåttak. Byggnaden rymmer djurstall och maskingarage och ingår i sin helhet i jordbruksarrendet dvs byggnaden är tillgänglig för en köpare från 1 januari 2021.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från 2016 upprättad av Kristofer Nyström, Foran omfattar fastigheten 79 ha produktiv skogsmark och 2,2 skogligt impediment. Skogsbruksplanen har justerats efter gjorda åtgärder och skrivits upp med fem tillväxtsäsonger (2016-2021). Nya mätningar i fält har inte gjorts. Beräknat totalt virkesförråd är nu ca 17 000 m³sk med en medelbonitet om 5,1 m³sk/ha/år. Skogen är övervägande tallmark. Ca 12 500 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser.

Jordbruksmark

Fastigheten omfattar ca 18 ha åkermark med äldre täckdikning via tegelrör. Åkermarken är utarrenderat mot en ersättning av 25 000 kr inklusive moms. Arrendet är uppsagt och åkrarna är tillgängliga för en ny köpare per 1 januari 2022. Arrendet för 2021 tillfaller säljaren i sin helhet. Stödrätterna ägs av arrendatorn och följer ej köpet.

Taxeringsvärden

Fastigheterna ingår i en lantmäteriförrättning där all mark väster om järnvägen skall regleras till en annan fastighet. Taxeringsvärdet är därför beräknat på den del som är till salu.

Jakt

Egen småviltsjakt samt älgjakt i jaktlag tillsammans med grannfastigheter.

Vägar

Allmän väg över marken samt åtkomst av mark via traktorvägar på egen mark.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett antal registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. Bl.a finns en besöksparkering till de mest berömda hällristningarna. Besök Riksantikvarieämbetets söktjänst www.fornsok.se för mer information kring dessa.

Världsarvets fornminnesområde

Fastighetsägaren har upplåtit parkeringsyta till kommunen för parkering och toalett. Ingen ersättning utgår.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Tanums kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4700 kr för privatperson. Tillståndet sökes hos Länsstyrelsen och detta hjälper fastighetsmäklaren till med i samband med kontraktsskrivning.

Lantmäteriförrättning

Fastigheten ingår i en lantmäteriförrättning . Ansökan till Lantmäteriet om fastighetsreglering skickades in i maj 2021. Tillträde kan därför tidigast ske först när fastighetsregleringen är färdigställd. Lantmäteriets normala handläggningstid för en fastighetsreglering är mellan 6-12 månader. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av säljaren.

Säljarens önskemål

Säljaren önskar att fortsatt hyra byggnader söder om vägen och kommer ta det i beaktning vid val av köpare.

Friskrivningsklausul

Säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig från eventuella fel och brister. Spekulanter uppmanas besikta mark och byggnader noggrant för att bilda sig en egen uppfattning gällande fastighetens och byggnaders skick.

Fiberförening

Fiberkabel framdragen av Kämpersvik Fiber till husvägg och där framdragningsavgiften är betald av säljaren. Säljaren är passiv medlem​ 750 kr/år. Köparen skall överta medlemskapet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast tor 7 okt kl 12:00

Högstbjudande: 10 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter