fbpx

Lantbruk

Gård i Vagnhester om 55 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast tis 8 jun kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

    Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,8 ha
Skogsmark
39,0 ha
Inägomark
15,7 ha
Övrigmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Virkesförråd
9 460 m3sk
Boyta
154 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA VAGNHESTER 1:2

Adress

Vagnhester 11 57454 Holsbybrunn

Om fastigheten

Skogs- och jordbruksfastighet i Vagnhester, cirka 1,5 mil öster om Vetlanda. Fastighetens areal uppgår till cirka 55 hektar, varv cirka 39 hektar produktiv skogsmark och cirka 15 hektar inägomark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 9 460 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk per hektar och år.
Gårdscentrum med enklare bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader med omkringliggande inägomark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i tvåplan med en boarea om 154 kvm enligt fastighetsutdraget. Huset har röd träpanel och plåttak på framsidan av huset och tegeltak på baksidan av huset. Det är timmerstomme och torpargrund.

Nedervåningen består av en hall, ett kök med intilliggande köksfarstu och två rum. I köket finns en kökspanna med självcirkulation. I ett av rummen finns en öppen spis.

Ovanvåningen består av en hall och fyra rum.

Det är eget vatten och avlopp.
Det finns inget vatten indragit i huset, men det finns fyra handgrävda brunnar.
Avloppet är utdömt. Det finns en miljötoalett (Husqvarna) som också är utdömt.

Samtliga kakelugnar är igensatta.

Huset är i stort behov av renovering.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en ladugård som använts som verkstad och förråd. Över ladugården finns ett ränne över hela byggnaden. I vinkel med ladugården finns en enklare maskinhall.
Bakom huset finns en äldre magasin byggnad med tillbyggt garage samt en förrådsbyggnad.
Det finns ett vedförråd med intilliggande garage och under byggnaden är det en jordkällare.

Byggnadssätt

Gårdscentrum består av ett bostadshus med intilliggande ekonomibyggnader.

Skogsuppgifter

Totalarealen uppgår till 55,9 hektar varav 39 hektar är produktiv skogsmark och 0,1 ha impediment. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 9 460 m³sk, vilket ger ett medeltal om 243 m³sk per hektar.
Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 7,8 m³sk per hektar och år. Av totalarealen återfinns 48 % i huggningsklasserna S1 och S2, med en total virkesvolym om ca 6 200 m³sk.
Trädslagsfördelningen utgörs av tall 50 %, gran 44 % och löv 7 %.

Skogsbruksplanen är upprättad av Ludvig & Co i mars 2021.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse.

Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid samtliga skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 15,7 hektar, enligt fastighetsutdraget uppgår inägomarken till 12 hektar, varav 8 hektar åkermark och 4 hektar betesmark och enligt arrendekontraktet uppgår åkermarken till 4,1 hektar och betesmarken till 11,9 hektar.

Jordbruksmarken är skriftligt utarrenderad tom 13/3 2022.
Det finns totalt 16,0 stödrätter.

Jakt

Fastigheten ingår i Högakulls älgjaktlag om ca 1 300 hektar. Tilldelningen de senaste åren på älg har varit ca 2 vuxna och 3 kalvar. På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och småvilt.

Jakten är tillgänglig för ny köpare på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Alseda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i Vetlanda kommun, som har ca ​27 000 invånare i kommunen. Inom kommunen finns det 32 förskolor, 17 grundskolor och en gymnasieskola. Det finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter i kommunens idrottshallar, badhus m.m.
​Ifrån tätorten finns det bra förbindelser med buss och tåg till närliggande orter.

Läs gärna mer på ​vetlanda.se.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda tag väg 47 mot Kvillsfors, efter cirka 5 km sväng vänster mot Sjunnen och Holsbybrunn. När ni passerat Holsbybrunn fortsätt i cirka 2,5 kilometer sväng sedan vänster mot Karlstorp, kör i ca 2 kilometer och tag vänster mot Vagnhester och Lammåsa. Efter ca 1,5 kilometer är ni framme på fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Koordinater:
SWEREF 99TM - N: 6366676, E: 516052
RT90 - X: 6368688, Y: 1467706

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 18 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 8 jun kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter