Lantbruk

Gård i toppskick på Rådmansö

Högstbjudande

13 000 000 kr

Visning

  • Kontakta mäklaren på tfnr 070-371 0659 för visning av brukningscentrum, egen besiktning av övriga delar av fastigheten.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,9 ha
Inägomark
10,7 ha
Skogsmark
8,7 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 225 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE BJÖRKÖ 1:6

Adress

Sindviksvägen 22 76015 Gräddö

Om fastigheten

Gård i toppskick på Rådmansö. Björkö 1:6 är en grundligt renoverad egendom med två bostäder och en maskinhall/kontor allt i nyskick och fritt för bolag att förvärva. Brukningscentrum ligger i ett fint söderläge med bra kontakt och uppsikt över inägomarken. Detta är ett utsökt tillfälle för egenföretagaren med ambitioner om ett lantligt liv i kombination med den egna verksamheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Brukningscentrum har ett mycket fint läge gränsande mot det småbrutna jordbrukslandskaet i söder.
Bostadsbyggnaden är en uppförd i 1 3/4 plan med boarea om ca 145 kvm och har nyligen genomgått en totalrenoveing från grund till skorsten där endast timmerstommen sparades. Allt är i tipp topp, bl.a. kök från Marbodal, ekgolv från Kährs, tak i pärlspont och väggar med 15 mm plyfaskivor under gipsytskicktet. Golvvärme på hela nedervåningen. Planlösning enligt ritning. Stor altan i söderläge mot inägomarken.
Gårdens har centralvärme med pannrum i maskinhallsbyggnaden där bergvärmeanläggningen är placerad. Det är en CTC panna på 25 KW kopplat till tre borrhål, se även situationsplan med utvändiga installationer.
Gemensamt avlopp till nyanlagd trekammarbrunn med infiltration.

Flygeln

Även denna bostadsbyggnad är totalrenoverad, uppförd i ett plan med oinredd vindsvåning. Boarean är drygt 70 kvm är fördelat på 3 rum och kök, se vidare ritning. Det är i stort samma materialval som i huvudbyggnaden. Stor altan i söderläge mot inägomarken. Golvvärme i hela byggnaden.

Maskinhall/verksamhetslokal/kontor

Byggnaden om ca 300 kvm byggyta har liksom bostadsbyggnaderna genomgått en totalrenovering, den är att betrakta som nybyggd. Här har det inte prutats vare sig material eller dimensionering. Grunden har grävts ur ned till 1/2 meter och fylls med 20 cm singel, 20 cm EPS-betong och på det är golvvärmeslingorna lagda med 5-7 cm flytspackel. Välisolerade väggar och tak med lösull. Golvvärme på nedervåningen som förutom verksamhetslokal inrymmer wc med dusch samt värmeanläggningen. Övervåning på del av byggnaden som utgörs av sällskaps-/kontorsutrymmen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Fältinventeringen är utförd av LRF Konsult hösten 2015, inga skogliga åtgärder är utförda efter planupprättandet, hänsyn är tagen till den löpande tillväxten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

De öppna markerna ligger mycket väl placerade i söderläge från brukningscentrum, åkermarken är enligt taxeringen tillfredsställande dränerad och har en normal avkastning. Markerna är fria för ny ägare att bruka, de är ej utarrenderade.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver ej särskilt förvärvstillstånd eftersom det är en juridisk person som är säljare. Däremot krävs förvärvstillstånd av köpare, både privat- och juridisk person, med anledning av att gården ligger i område som av jordförvärvslagen är att betrakta som glesbygd, normalt lämnas sådana tillstånd regelmässigt. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr.

Jakt

Normal tillgång på klövvilt för området, jakten är ej upplåten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter