fbpx

Lantbruk

Gård i Stigaskäl om 34 hektar

Försäljningssätt

Bud senast tis 5 okt kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,5 ha
Skogsmark
26,2 ha
Åkermark
7,4 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
5 320 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA STIGASKÄL 1:6

Adress

Stigaskäl 1 57494 Vetlanda

Om fastigheten

I Stigaskäl 1,5 mil utanför Vetlanda är denna gård belägen. Gårdscentrum med rejält bostadshus med en boarea om ca 237 kvm och intilliggande ladugård och garage och förrådsbyggnad.
Arealen uppgår till totalt 34,5 hektar varav 26,2 hektar är produktiv skogsmark och 7,4 hektar inägomark. Virkesförråd om 5 320 m³sk med ett medeltal om 203 m³sk per hektar. Fastighetens bonitet är beräknad till höga 9,7 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Allmänt om fastigheten

Byn Stigaskäl är belägen i Näsby socken cirka 1,5 mil utanför Vetlanda. Gårdscentrum med rejält bostadshus med intilliggande garage och förråd samt ladugård.

Bostadshus

Bostadshuset är byggt i slutet av 1800-talet i en och halv plans hus med stående röd träpanel och tegel tak. Enligt energideklarationen uppgår husets storlek till 237 kvm och enligt fastighetsutdraget till 140 kvm.

Ingång via veranda med snickarglädje in till en rymlig hall med trappa upp till övervåningen.
Till vänster om hallen ligger två rum i fil med en öppen spis, som är i bruk. Innanför hallen finns en mindre toalett och ytterligare ett sällskapsrum. Till höger om hallen ligger köket med normal köksutrustning och köksluckor i trä.
Intill köket finns det en groventré, mindre toalett, kombinerad tvättstuga och duschrum och ett pannrum.

På övervåningen kommer man upp till en inredningsbar hall med utgång till balkong i östligt läge. I hallen finns det en kamin, som inte har använts. Det finns tre sovrum, ett badrum med badkar som dock inte går att använda och ett antal rymliga snedgarderober.

Övrig information
Fastigheten har eget vatten och avlopp. Det är en grävd vattenbrunn, avlopp med trekammarbrunn och infiltrering.
Uppvärmning med jordvärme, 800 meter slang och värmepump. I pannrummet finns även en äldre vedpanna som fortfarande är inkopplad.

Fiber är inkopplat.

Taket på bostadshuset lades om år 2014.

Energideklaration är upprättad i maj 2021 och bostaden erhåller energiklass C.

Ekonomibyggnader

På gårdscentrum finns en ladugård med träpanel och plåttak. Storleken uppgår enligt mätning till cirka 400 kvm. I ladugården finns äldre inredning och en logdel.

Vidare finns det en byggnad med kombinerat garage och förråd. Timrad byggnad med plåttak och enligt mätning uppgår storleken till cirka 150 kvm.

I trädgården finns det en jordkällare, dock har den inte använts under en längre tid.

Skogsuppgifter

Totalarealen uppgår till 34,5 hektar varav 26,2 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 5 320 m³sk, vilket ger ett medeltal om 203 m³sk per hektar.
Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 9,7 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen utgörs av 78 % gran, 14 % löv, 5 % tall och ädellöv 3 %.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 7,4 hektar och enligt fastighetsregistret uppgår inägomarken till 8 hektar varav 6 hektar åkermark och 2 hektar betesmark. Vid mätning i SeSverige (metria) uppgår åkermarken till 4,8 hektar och betesmarken till 1,3 hektar.

Inägomarken är muntligt utarrenderad tom 1/12-2021.

Jakt

Fastigheten ingår i Sälleryds jaktlag om ca 1 200 hektar och i Björköortens ÄSO.
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt.

Jakten är tillgänglig för köparen.

Forn- och kulturlämningar

På norra delen av fastigheten finns en fossil åker som klassas som en möjlig fornlämning.
Källa fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i Vetlanda kommun, som har ca ​27 000 invånare i kommunen. Inom kommunen finns det 32 förskolor, 17 grundskolor och en gymnasieskola. Det finns möjlighet till olika fritidsaktiviteter i kommunens idrottshallar, badhus m.m.
​Ifrån tätorten finns det bra förbindelser med buss och tåg till närliggande orter.

Läs gärna mer på ​vetlanda.se.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen cirka 1,5 mil nordväst om Vetlanda. Från Vetlanda kör mot Sävsjö, alldeles efter Västerrondellen tag höger in på Hällingevägen (väg 877). Vid Hällinge tag höger mot Näsby och fortsätt mot Sand, Runneryd, (väg 881) efter cirka 9 kilometer sväng höger mot Björköby. Om cirka 700 meter är ni framme vid gårdscentrum.

Koordinater:
Sweref 99 TM: N; 637 09 32, E; 495 447
RT90: X; 637 31 90, Y; 144 71 44

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 193 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 5 okt kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter