fbpx

Lantbruk

Gård i Skee 87 ha

Utgångspris

6 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 2 jun kl 12:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Gård i Skee med välskött mark omfattar ca 17 ha åkermark och ca 47 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 6400 m3sk. Mindre bostadshus, ladugård, garage mm. Egen jakträtt och del i älglag.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STRÖMSTAD BASTEKÄRR 1:21

Adress

Bastekärr 3 45294 Strömstad

Totalareal
87,0 ha
Skogsmark
47,1 ha
Åkermark
16,9 ha
Skogsimpediment
20,9 ha
Övrigmark
2,1 ha
Virkesförråd
6 417 m3sk
Boyta
80 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre timrad byggnad från 1890 på stensatt grund, träfasad under yttertak av lertegel, dubbla enkelglas. Uppvärmning via direktverkande el, vedspis i köket och ved kamin i vardagsrumet. Kommunalt dricksvatten och mulltoa med anläggning i källaren, avlopp från disk/tvätt till en tvåkammarbrunn med markbädd. Nedre plan inrymmer en hall, kök, kammare, finrum och vardagsrum. Övervåningen ett sovrum, hall, bad/tvätt rum, separat toalett med mulltoa plus två snedtaksgarderober varav en isolerad. Källare med ingång utifrån, låg takhöjd och här ryms bl.a tanken till mulltoan. Sotning sker en gång per år.

Ladugård

Äldre träbyggnad inrymmande djurstall med äldre inredning, ca 2,30 m i takhöjd och loge med gjutet golv. Visst renoveringsbehov finns där b.la tak behöver ses över.

I närheten av ladugården finns en borrad vattenbrunn, dock har den högt radonvärde och därför ansluten till Kommunalt vatten.

Magasin

Äldre träbyggnad i 1 1/2 plan där i bottenplan ryms vagnbod med ca 3 m i takhöjd och med gjutet golv och i övre plan tidigare var spannmålsmagasin.

Förråd

Äldre träbyggnad under tegeltak på stensatt grund belägen närmast bostadshuset. Rymmer en förstuga samt ett rum med vedkamin.

Garage/vedbod

Bilgarage och vedbod byggt 2000, träkonstruktion på gjuten grund under tegel/plåttak. Plats för en bil, vedbod och el finns indraget.

Jordkällare

Jordkällare i bruk belägen mellan garaget och bostadshuset.

Traktorgarage

Äldre träbyggnad i sämre skick, beläget längst söderut efter grusvägen förbi ladugården. Har används till vagnskjul/förråd.

Skogsuppgifter

Välskött 47 ha produktiv skogsmark med talldominerad skog (63%) med en total volym om ca 6400 m3sk varav ca 220 m3sk i avverkningsbara klasser och en medelbonitet om 6,1 m3sk/ha/år. Stor andel gallringsskog mellan 25-50 år. Skogsbruksplan upprättad i mars 2023 av Per Moberg. Mer information i skogliga bilagor.

Jordbruksmark

Omfattar ca 17 ha åkermark där stor del dränerades om efter byggnationen av motorvägen. Marken är muntligt upplåten på ett års arrende, arrendatorn söker och behåller EU-stöd för 2023. Säljaren skall erhålla arrendeersättningen för 2023 i sin helhet.

Vägar

Allmän väg och 11 % andel del i Kollekindsvägens samfällighetsförening. Bidrag erhålles, kostnader utdebiteras de år bidraget ej räcker.

Jakt

Egen jakträtt på småvilt och del i Kållekind/Bastekärr jaktlag som även ingår i ett älgskötselområde.

Fiber

Indraget från Strömstads södra fiberförening. Köparen förväntas överta medlemskapet.

Lösöre

En köpare får räkna med att en del av det lösöre som idag finns i ekonomibyggnaderna kommer lämnas kvar utan några krav från någondera part.

Tillträde

Kan ske som tidigast 2023-09-01 och utifall säljaren ej har fått tag i ny bostad till den 1/9 2023 skall säljaren hyra bostadshus och bilgarage för 5000 kr/mån i kallhyra med en månads uppsägningstid. Separat hyresavtal skall upprättas mellan parterna.

Friskrivning

Byggnaderna är av äldre modell och där renoveringsbehov finns, säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig från eventuella fel och brister.

Visning

Visning av byggnader sker fredag den 19 maj mellan 15.00-17.00, egen besiktning av skog och mark. Anmälan sker i första hand på hemsidan längst upp.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 599 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 2 jun kl 12:00

Utgångspris: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter