Lantbruk

Gård i skärgårdsmiljö, Hammarö

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,6 ha
Skogsmark
17,1 ha
Betesmark
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Virkesförråd
2 503 m3sk
Boyta
63 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAMMARÖ VÄSTRA SKAGENE 1:25. 1:26 samt 1:27

Adress

Västra Skagene 655 66391 Hammarö

Om fastigheten

Nu finns äntligen möjlighet att komma över en pärla i Värmländsk skärgårdsmiljö vid Västra Skagene. Charmig torpstuga med ekonomibyggnad och totalt 20 hektar mark med skog och åker.
En kort promenad genom tallskogen tar dig ner till fiskeboden vid Vänerstranden där du året runt kommer njuta av naturen. Jakt och fiskerätt finns.
Det här är en sällsynt chans att förvärva en gård i ett tilltalande läge på Hammarö. Välkommen på visning för att uppleva fastigheten på plats.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

En mycket trevlig äldre torpstuga med omodern standard men i bevarat och gott skick. Endast nedre plan inrett för boende men den oisolerade övervåningen är relativt rymlig och skulle mycket väl vara möjlig att iordningställa för boende.
Planlösning enlig följande: Liten hall, kök med vask och köksspis. två större rum varav det ena med en kakelugn och det andra med en vedkamin. Vidare ett litet rum som även det är utrustat med en köksspis och som en gång i tiden nyttjats som ett separat boende.
I entrén finns trappan till övervåningen.

Logen

Loge uppförd i trä med tak av plåt. I ena änden ett äldre fähus som senare nyttjats som snickarbod.

Vedbod/magasin

Liten magasinsbyggnad med vedbod. På baksidan finns utedasset. Byggnaden är uppförd i trä med tak av plåt.

Förråd

En mindre förrådsbyggnad uppförd i trä med tak av plåt.

Nät/Fiskebod

Nere vid sjön ligger fiskeboden.

Fritidshus

Mellan gården och Vänern finns ett enklare fritidshus på fastigheten. Enklare standard men med el (eget abonnemang) och sjö- sommarvatten indraget. Uppfört i trä under ett tak av plåt. Även ett mindre förråd och utedass. För närvarande är huset uthyrt med tillsvidareavtal där tre månaders uppsägningstid gäller.

Båtplats och fiskebod

På klipporna vid Väners strand ca 150 meter från gården finns Fiskeboden och båtplats. Här är känslan av skärgårdslivet total med fri utsikt mot Vänern i söder och väster. Utanför är den samfällda ön "Torrholmen" i blickfånget där fastigheten har 60% av andelarna (Västra Skagene s:13). Vattnet närmast är Samfälligheten Västra Skagene s:17 där fastighetens andel är 94%.

Inägomark

Fastighetens åkermark ligger samlad inom ett område intill gården. Låg aktivitet på brukandet under senare tid och idag är marken gräsbevuxen. Enligt skogsbruksplanen utgör marken 2,8 hektar.

Jakt

Fastigheten ligger inom marker där jakt bedrivs av Hammarö Jaktvårdsklubb enligt avtal. Som ägare av fastigheten har man en jakträtt.

Fiske

Fiskerätt i Vänern genom samfällighet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från september 2020. Planläggare Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 17,1 ha med ett totalt virkesförråd om 2 503 m³sk varav 2 418 m³sk i huggningsklass S2. Beräknad medelbonitet är 4,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 45 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är tall 85%, gran 7% samt löv 8%. Åldersklassfördelningen med dominans av äldre skog. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 2 263 m³sk. och avser i sin helhet föryngringsavverkning.

Skogsvård

Skogen på den här fastigheten har brukats varsamt varför den domineras av äldre tallskog. I och med detta finns en hel del att avverka kommande år för den som vill. Den skogsvård som föreslås i planen är i första hand plantering på 1,3 ha samt ungskogsröjning på ca: 0,6 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga Fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger inom "Områdesbestämmelse Västra Stranden" Datum 1995-03-28 Aktbeteckning 1761-p97/4. Områdesbestämmelsernas syfte är att motverka olämplig konvertering av fritidshus till permanentbostäder. I bestämmelserna är bostaden på Västra Skagene 1:25 utpekad som Helårsbostad och omfattas inte av begränsningen. Se Bilaga i annons.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Hammarö, Hammarö kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp av jordbruksfastighet. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Delförsäljning

I försäljningen ingår tre fastighetsbeteckningar som ligger intill varandra och är samtaxerade. Tillsammans bildar de med sina lägen i förhållande till varandra en bra enhet och har sitt ursprung från en och samma fastighet. Det finns möjlighet att lägga bud på respektive fastighetsbeteckning var för sig och i det fall delbuden i förhållande till bud på helheten sammanvägt är attraktiva kan säljarna överväga delförsäljning.

Visning

Visning av gårdscentrum med dess byggnader sker på utannonserade tider eller efter bokning med ansvarig mäklare. Mark och skog kan med fördel undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet att tillträda relativt omgående om köparen så önskar.

Skattetal

Västra Tye 1:25 - Öre, penningar 30. Västra Tye 1:26 - Öre, penningar 30. Västra Tye 1:27 - Öre, penningar 30.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter