fbpx

Lantligt boende

Gård i Roslagen

Utgångspris

6 975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,4 ha
Inägomark
0,5 ha
Skog med restriktion
3,5 ha
Inägomark
5,4 ha
Boyta
265 kvm
Antal rum
10 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE OXHALSÖ 1:27

Adress

Källviken 26 76017 Blidö

Om fastigheten

Strålande möjlighet att förvärva gård i Roslagen på underbara Blidö. Har ni sökt ett lugnt och attraktivt läge i Roslagen är det här ett måste att besöka.

Två rejäla bostadshus med en uppskattad totalyta om 350 m². Huvudbyggnaden i mycket gott skick med luft/vatten värmepump och ”sommarhuset” med ett visst renoveringsbehov. Gemensam, ny avloppsanläggning. Båtplats finns på Björkudden i samfällighet som visas på gårdskartan. Fastigheten ingår i vattenförening med vatten till bägge bostadshusen. Gott om ekonomibyggnader och inägomark.

Att titta utvändigt går jättebra och använd med fördel vår gårdskarta för att åka runt då det är en uppdelad fastighetsbild. Respektera att all visning av bostadshus och ekonomibyggnader invändigt måste bokas via fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse så snart som möjligt för bokade visningar. Det finns fler bilder från interiör i Prospekt.

Gården fungerar utmärkt för både permanent- eller fritidsboende och utan arrendeavtal med djurhållning som en perfekt mikrogård.

Det är enkelt att ta sig till Blidö i norra delen av skärgården (grannön till berömda ”Saltkråkan”) med bil eller buss och ett par bilfärjor. Waxholmsbolaget trafikerar dagligen ön med ett flertal turer från Stockholm via Vaxholm och SL kör från Stockholm via Norrtälje till Blidö för dig som vill pendla året runt. Bilfärjorna är gratis och går varje 30 minut året runt 7 dagar i veckan och tar bara totalt 8 minuter (under natten en gång per timme). Åker ni buss till Blidö 676/634 kliver ni av på Källviken och har kort promenad till gårdens . Väljer ni att åka Waxholmsbåt åker ni till Norrsund och har en promenad på ca 2 km.

Det finns både förskola, skola, buss och närhet till ICA Nära Blidö. Vårdcentral öppet året runt. Gott om äventyr och egna upptäcker av badvikar, restauranger, caféer, pizzeria främst sommartid och direkt tillgång till ytterskärgården med båt.
Anmäl ditt intresse till fastighetsmäklare och åk gärna ut och titta på läget i fält själva – använd med fördel vår gårdskarta via Google maps för gränser i fält.

Välkommen till ”ön i solen”.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad - Källviken 24

Välskött byggnad i två plan. Generöst entréplan med stort vardagsrum i vinkel med vacker, fungerande kakelugn. Ljust rymligt kök med nyare inredning och matplats för 6-8 personer. Äldre vedspis med eldningsförbud. Från kök finns ett till stort allrum som idag används som hobbyrum, tvättstuga med grovingång. Från vardagsrum finns ett mindre arbetsrum / sovrum. Renoverat duschrum med kakel och klinker.

Övre plan;
Genomgående äldre trägolv i samtliga sovrum och möblerbar hall. Totalt 4-5 sovrum på övre plan. Två mycket generösa rum varav ett med egen wc. Ett delbart. Tre rum varav ett med inredning från ett gammalt kök inklusive vedspis.

Vidbyggt finns vedförråd, förråd och magasin på övre plan samt ett rum för "sommargäster".

Separat pannrum med luft/vattenvärmepumpen​.

Bostadshus Källviken 26

Enligt försäkringsbrev är angiven bostadsyta 176 m². Taxerad boarea 135 m². Generös entré, vardagsrum, kök och ett sovrum på entréplan samt litet duschrum.
Övre plan med möblerbar hall. Äldre, charmigt kök. Badrum med tvättmaskin och två generösa sovrum.

Ekonomibyggnader

Taxerad areal 550 m². Ladugård - Loge - Verkstad - Magasin - utarrenderat.

Fårhus - Utarrenderad

Areal enligt försäkringsbrev.

Stolplada - Utarrenderad

Areal enligt försäkringsbrev.

Inledning

Lantbruksfastighet på Blidö med två bostadshus, mark och ekonomibyggnader.

Hemskiftet med gårdsbilden är uppskattat till drygt 5 hektar. Det finns två bostadshus varav ett välskött permanentboende och ett "sommarhus" med visst renoveringsbehov. Ett flertal ekonomibyggnader finns på hemskiftet. Huvuddelen av mark och byggnader är utarrenderat till Källvikens Gård AB som bedriver fårverksamhet. För det fall förlängning kommer till stånd oaktat planerad uppsägning till upphörande ska nya arrendevillkor gälla för förlängningsperioden med en arrendeavgift om 50 500 kr/år jämte index med KPI med oktober 2023 som basindex. Första höjning ska ske per den 14 mars 2024.

Fastigheten ingår i Björkudden-Granö samfällighetsförening för vatten till bägge bostadshusen.

Oxhalsö 1:211 är avstyckad mark i hemskiftet som ägs av samma fastighetsägare.
Tre skiften ingår inte i försäljningen, Oxhalsö 1:27 (3), (4) och (5).

Klicka på länken Prospekt för fler bilder och information.

Fiber

Förängsudden Fiber Ekonomisk förening kan erbjuda anslutning till fibernätet. Kontakt med föreningen via epost info@forangsuddenfiber.se eller hemsida, se länk nedan.

Arrende

Källvikens Gård AB, Fårbolaget, arrenderar ekonomibyggnader och mark enligt avtal till 2024-03-14. Arrendeintäkten är 2 000 kr/år. Arrendatorn erlägger avgift för den elkraft han förbrukar jämte fasta avgifter samt svarar för sotnings-, renhållnings- och andra liknade avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället. Det finns tappställe med sommarvatten i ladugården och vattenkoppar med värmekabel i båda fårhusen så djuren alltid har tillgång till vatten.

Arrendatorn vill gärna förlänga arrendet med en ny köpare.

Uppsägning eller begäran om villkorsändring skall ske skriftligt senast ett år före arrendetidens utgång om avtalstiden är minst fem år. Uppsäges inte avtalet förlängs det med en tid motsvarande arrendeperioden, dock längst fem år.

Hyresintäkt

Hyresgäst, kallförråd, finns i del av ekonomibyggnad, med årshyra på 3 000 kr/år inkl moms.
Avtalstid kalenderår och ömsesidig uppsägningstid på 3 månader innan ny avtalsperiod. Verkstad som används som lagerlokal för material. Hyresgästen önskar fortsätta hyra.

Stödrätter

Samtliga stödrätter avseende arrendestället är Jordägarens (fastighetsägaren) egendom.
Arrendatorn skall bruka arrendestället på ett sådant sätt att stödrätterna ej går förlorade.
SAM EU-stöd utgår till arrendatorn och utbetalning för 2020 var ca 45 000 SEK (gårdsstöd, förgröningsstöd, kompensationsstöd och betesmark (i åtagande)).

Utdrag villkor för stödrätter;
Vid arrendeförhållandets upphörande skall arrendatorn medverka till att stödrätterna via skriftlig ansökan till Jordbruksverket definitivt överföres på Jordägaren eller den han sätter i sitt ställe. Värdet skall motsvara det grundbelopp som utgår d v s det grundbelopp som jordägaren själv fått om han tilldelats stödrätterna 2005.

Mantal / Skattetal

Skattetal, mantal 7/512.

Bryggplats

Fastigheten ingår i samfällighet Oxhalsö S:55 med brygga. Tillgång till bryggplats finns i Ladängens bryggförening mot en avgift, för utförda renoveringar, på 25 000 SEK plus årsavgift. Fläsknäset / Björkudden på kartan, via GPS kan man använda Björkuddsvägen (378). Det finns en bättre, separat skogsväg ner till bryggan. Parkera och gå ner.

Vattenförening

Fastigheten ingår i Björkudden-Granö samfällighetsförening (vatten). Årsavgift fn 2 000 kr.

Inägomark

Merparten av inägomarken bortsett från gårdsbilden med bostadshusen är utarrenderat. Blandat betes-, åker- och övrig mark.

Skogsuppgifter

Det finns ingen upprättad skogsbruksplan, främst för att det är för lite skog på fastigheten och skogen som finns har restriktioner när den ligger inom detaljplan.

Skogsvård

Skogsförsäkring MAX avseende 6 hektar produktiv skogsmark.

Skogsvårdslagen

Länsstyrelsen förordnar - jämlikt 110 § fjärde stycket byggnadslagen - att trädfällning inom byggnadsplaneområdet icke må verkställas i vidare mån än som kan medges av byggnadsnämnden i samråd med representant för skogsvårdsstyrelsen i länet. (gäller skifte 2 och 4 enligt Metria).

Fiske

Fiskerätt finns enligt NORRTÄLJE OXHALSÖ FS:80 och FS:81 samt fiskelotter enligt LM kartsök på Norrtälje Oxhalsö 1:27 (6), (7) och (8).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs enligt Glesbygdsområde för privatperson som inte varit skriven i Norrtälje kommun och Blidö församling i minst 1 år innan köpet. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgiften är 4 600 kr som betalas av köparen.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastighet. Fastigheten kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder och alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga naturvärden registrerade på fastigheten. Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad digitalt via Skogsstyrelsen och är jämfört med för skogsinventering med skogsbrukspaln behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Visning

Vänligen respektera säljarens önskemål om bokade visningar av samtliga byggnader. Det går bra att besöka fastighetens olika områden utvändigt med respekt för människor och djur i området.

Ludvig & Co har en interaktiv gårdskarta via google maps när du befinner dig i fält som du via din mobil eller padda hjälper dig att navigera dig .
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.
Kör ni via GPS använder ni Källviken 24 för hemskiftet. Björkudden, Björkudden 357. Från Norrtälje 30 minuter och från Åkersberga 60 minuter till Furusunds färjeläge och två färjor till Blidö.

Att äga lantbruksfastighet

Att vara ägare till en lantbruksfastighet är att vara företagare. Det spelar i princip ingen roll hur liten verksamhet du har eller hur liten fastigheten är - du bedriver ändå näringsverksamhet. Alla enskilda näringsidkare är skyldiga att bokföra intäkter och kostnader i näringsverksamheten och att avsluta varje år med ett bokslut. Många fastighetsägare upprättar ett förenklat bokslut men om din omsättning överstiger 3 miljoner kronor skall räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut.

Moms
Som näringsidkare skall du vara registrerad för moms hos Skatteverket. Om din näringsverksamhet har en omsättning som understiger 1 miljon (exklusive moms) kan du redovisa din moms en gång per år. Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att redovisa.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter