fbpx

Lantbruk

Gård i Östanvik, Furudal

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 maj kl 14:00

Visning

  • sön 25 apr, kl 11:00 - 12:40

    Hej, Välkomna på visning! På grund av Covid19 måste ni boka in en tid via vår hemsida!

  • Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

    Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
31,2 ha
Skogsmark
24,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Inägomark
4,0 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
1,0 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
1 928 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ÖSTANVIK 214:1 & 213:1

Adress

Östanvik Ruckgatan 10 79070 Furudal

Om fastigheten

Belägen i Östanvik, ca 40 min norr om Rättvik. Boarea ca 126 kvm. Totalt ca 30 ha landareal vara ca 24 ha är produktiv skog.
VF ca 1 900 m³sk, varav ca 650 m³sk är avverkningsbar.
Jakt i Östanviks älgjaktsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Områdesbeskrivning

Byn Östanvik ligger fint vid Oresjön, ca 40 min norr om Rättvik, inte långt från huvudorten Furudal. I området finns gott om sevärdheter, kulturmiljöer, naturupplevelser och fina badstränder. Buss 351 mellan Rättvik och Furudal har hållplats i Östanvik.

Gården

Gården ligger trevligt i byn, med omgivande ängar och sädesfält. Bostadshuset har bebotts till våren 2020.

Bostadshus: Generöst bostadshus med mycket ljus. Stor inglasad veranda längs med södra sidan av huset, inglasad balkong på övervåningen. Huset karaktäriseras av det generösa ljusinsläppet i samtliga rum. De flesta träsnickerierna har utförts av fastighetsägaren

Stor trädgårdstomt med växthus, fruktträd och bärbuskar.

1 ½ plans hus byggt under 1930-talet. Bo-/biarea enligt taxeringsuppgifter 126/30kvm.
Källare med pannrum och två källarutrymmen under del av hus. Krypgrund under resten. Separat ytterdörr till källare.
Vridbara treglasfönster
Vattenburen jordvärme, värmeslingan går i åkern väster om huset. Värmepump installerad 2007. Vedpanna i köket.
Enskilt vatten - Vattenförening i byn.
Enskilt avlopp, tvåkammarbrunn. Inget föreläggande finns ännu men enligt miljöbalken är fastighetsägaren ansvarig för att avloppsanläggningen skall vara godkänd.
Tak, svart korrugerad plåt
Fasad; vitmålad stående lockläktspanel, dalablå knutar och foder
Fiber dras i byn men är inte beställt och kommer inte att dras till detta objekt. Anslutningsavgift i efterhand 31 295 kr inkl. rot/rut, enligt uppgift från Dalakraft i september 2020.
Brandskyddskontroll är beställd. Se fullständigt protokoll under länk nedan.

Nedervåning
Hall; plastmatta, strukturtapet, furupanel i tak, trapp till övervåningen. Mindre toalett under trappan.
Kök; Ljust och rymligt. Fönster i två väderstreck. Möjlighet att bygga ett större skafferi i ett utrymme som nu utgör ett förråd. Vedpanna, bröstpanel i furu, plastmatta,
Matsal/vardagsrum mellan hall och TV-rum. Ljust och trevligt.
TV-rum med två fönster
Rymligt badrum, våtrumsmatta på golv och väggar, träpanel i tak, wc, handfat och dusch med vikväggar.
Dörr till källare

Övervåning
Inglasad balkong
Handfat i utrymme i den lilla hallen
Stora sovrummet; har byggts ut genom att den ena av två, kattvindar rivits. Plastmatta, vävtapet.
Lilla sovrummet; lackat grangolv, vävtapet, synlig murstock i rödtegel.

Renoveringar och förbättringar:
• Badrum renoverat 2015
• Fönster i TV-rummet bytta 2011, Mockfjärds Fönster Prima
• Övriga fönster på nedervåningen + fönster och balkongdörr i hallen på övervåningen bytta 2016, Mockfjärds Fönster Prima
• Bytt till plåttak på boningshus 1993
• Växthus byggt 1997
• Garage + gästrum/gillestuga byggt 1986
• Länga med 2 uthus + vedbod byggt 1997/2004
• Ny överdel på jordkällare 1995
• Inglasning av altan 2003

Övriga byggnader:

Till huset vidbyggt garage med svart korrugerat plåttak, gjuten platta. Stort trädgårdsförråd bakom garaget med vattenho och utkastare.

Isolerad verkstad (ca 20m²)/garage med vidbyggt gästrum (ca 13m²). Gästrum med fönster i två väderstreck, plastmatta, furupaneltak. elelement. Gjuten grund. Stående vit panel med dalablå foder och knutar, svart korrugerad plåt. På baksidan av byggnaden stickförråd för virke

Förråd med pulpettak på plintar med grusgolv. Inrymmer vedbod, mindre carport för tex skoter eller fyrhjuling samt förråd.

På åkern står en magnifik jordkällare med överbyggnad i mycket gott skick.

Driftskostnader

Gårdsförsäkring inkl. skog: 4 500 kr
Vatten: 1 000 kr
Slamtömning: 1 100 kr
Sophämtning: 2 190 kr
Elförbrukning ca 8 530 KWh, kostnad: 5 300 kr
Elnätsavgift 11 000 kr
Sotning: 500 kr

Total driftskostnad/år: 25 590 kr

Energideklaration

Energideklarationen utförd: 2020-11-14
Energiprestanda, primärenergital: 46 kWh/m² och år
Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 29 kWh/m² och år
Radonmätning: Inte utförd
Energideklarationen i sin helhet finns under länk längre ner.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 30,1 ha landareal och 1,1 ha vatten

Total areal enligt fastighetsutdrag: 30,404 ha
Rättvik Östanvik 213:1 totalt 9,4535 ha
Rättvik Östanvik 214:1 t totalt 20,9505 ha, ej arealredovisat vattenområde.

Total areal enligt fastighetskarta: 31,21 ha
Rättvik Östanvik 213:1 totalt 9,35 ha
Rättvik Östanvik 214:1totalt 21,86 ha, inklusive vatten (ca 1 ha)

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i september 2020, av Mellanskog, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 24 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1 928 m³sk, varav ca 653 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 66% tall, 26% gran och 8% löv. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen på fastigheten är ojämn med stor andel yngre skog.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 4 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 4 ha inägomark. Två olika bönder i byn brukar i dag marken, men det finns inga skriftliga avtal.

Naturvärden

Skifte 3 avdelning 15 berörs av ett registrerat naturvärde, N 6166-1997, Lövrik barrnaturskog . (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Totalt 6,2 % av den produktiva skogsmarken är i skogsbruksplanen målklassad till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Ore och Rocka Älgskötselområden. Möjlighet finns att ansöka om medlemskap i något av jaktlagen i Östanviks älgjaktsområde för att medverka i gemensamhetsjakt. Jakten är upplåten till och med 30 juni 2021.

Kontaktpersoner:
Mats Häll, Källan-Blidbergets jaktlag
Inge Östlund, Bondlaget

Fiske

Fastigheten ligger inom Ore Fiskevårdsområde. Läs mer under länken nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske.

Rättigheter och belastningar

Båda fastigheterna har del i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättvik Östanvik 213:1 belastas av tre ledningsrätter gällande starkström och tele.

Det finns ett nyttjandereättsavtal om rätt att nyttja och behålla befintlig tillfartsväg över Östanvik 215:1 till gården på Östanvik 213:1.
Avtalet är gällande i två år från och med den 1 mars 2021. Nyttjanderättshavaren äger rätt att förlänga avtalet för ytterligare en tvåårsperiod, såvida ingen av parterna senast sex månader före avtalstidens utgång uppsagt avtalet. Nyttjanderätten får under avtalstiden överlåtas till den som förvärvar/övertar fastigheten Rättvik Östanvik 213:1. Det kan eventuellt vara möjligt att göra en egen utfart till Östanvik Knyppelhedsvägen i stället.

Vägar

Fastigheterna har del Rättvik Östanvik Ga:2, och outredda andelar i Östanvik Ga:4, vilka båda förvaltas av Östansjö-Östanviks samfällighetsförening, Vägavgifter 2020 var 1 529 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.
Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felet".

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i det skick det är på visningsdagen. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Förbehåll

Säljaren har en stuga på ofri grund ståendes i Blidberget, på Rättvik Östanvik S:57. Säljaren förbehåller sig rätten att behålla stugan.

Planerar du att gå på någon av våra fastighetsvisningar?

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast tis 25 maj kl 14:00

Utgångspris: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter