Lantbruk

Gård i Myrviken

Högstbjudande

1 500 000 kr

Visning

  • mån 5 okt, kl 15:00 - 17:00

    Läs villkor

    Anmäl er gärna till visningen genom att maila tina.olsson@ludvig.se

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,4 ha
Skogsmark
4,6 ha
Myr/kärr/mosse
1,7 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Åkermark
3,1 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
613 m3sk
Boyta
56 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG NAMN 1:4

Adress

Namn 512 84572 Oviken

Om fastigheten

Fint belägen liten gård om totalt 10 hektar strax utanför Myrviken. Här får ni ca 5 hektar, ett renoverat bostadshus och jakträtt! Till fastigheten hör även ca 3 hektar inägomark, som är utarrenderat till 2025. Myrviken är en levande och aktiv by med skola, förskola, idrottsföreningar och affärer. Inom en timme med bil ligger flera skidorter så som Bydalen, Klövsjö och Vemdalen. Avstånd till Östersund, ca 5 mil.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Byggår: 1940-tal
Taktyp/takbeklädnad: Plåtpannor, TRP 20
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Källargrund
Stomme: Timmer och lösvirke
Fasadtyp: Stående locklistpanel
Fönster: 3-glas

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Eget avlopp till trekammarbrunn. Ny avloppsbrunn installerad 2020
Uppvärmning: Vattenburet system som värms med kombinerad ved/el/olje-panna
Ventilation: Självdrag

TV/Internet: Via ADSL och antenn.

Renoveringar:
Löpande genomgående renoveringar sedan 1997.

Boarea: 56 kvm enligt taxeringsuppgifter. Gäller nedre våningen då övervåningen är under snedtak. Enligt ägarens uppgifter är övervåningen om ca 30 kvm.

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:

Hall
Vägg: Bröstpanel och tapet
Golv: Klinker

Stort kök med ljusa luckor utrustat med spis, spisfläkt, kyl och diskmaskin samt en fungerande kamin (ägarens uppgift).
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Matrum
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Vardagsrum
Vägg: Tapet
Golv: Laminat

Badrum utrustat med duschhörna, WC och handfat
Vägg: Våtrumstapet
Golv: Våtrumsmatta

Enkelt förråd

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:

En trappa i trä leder upp till den möblerbara övre hallen.
Vägg: Bröstpanel och tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum med alkov och garderober
Vägg: Tapet
Golv: Laminat

Mindre sovrum med stor garderob
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Toalett med wc och handfat
Vägg: Vävtapet
Golv: Plastmatta

KÄLLARE (halva huset):
Källaren rymmer pannrum och förrådsdel där även tvättmaskinen finns lokaliserad. Betonggolv.

Under köket finns en jordkällare som ej varit i bruk under de senaste åren. Jordkällaren nås via trappa från farstun.

Ladugård

Ladugård i sämre skick med en mindre del i timmer och en del i lösvirke uppförd på betonggolv. Plåttak.

Bryggstuga

Lösvirkesbyggnad uppförd på plint med betongtegeltak. Används idag som förråd.

Lada

Timrad lada i gott skick med pannplåtstak uppförd på plint.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2020. Fastigheten består av 2 skiften. Arealen uppgår till 4,6 ha produktiv skogsmark. Det totala
virkesförrådet är ca 613 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 43 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog. Inget är under 20 år. Ungefär 15 %, (0,7 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1/S2 och volymen uppgår här till ca 133 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten belastas inte av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns behov av röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Ingen avdelning är föreslagen som NO/NS-bestånd.

Det finns inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller naturvärdesklassade enligt Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornminnen och/eller kulturhistoriska objekt registrerade på fastigheten.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen finns 3,1 hektar inägomark på fastigheten. Åkermarken är upplåten enligt arrendeavtal till 2025-12-31.

Jakt

Fastigheten ingår i Myssjö-Ovikens älgskötselområde och kronhjortsskötselområde. Jakträtten är fn upplåten enligt avtal men blir tillgänglig för en ny ägare av fastigheten till nästa jaktår.

Visning

För anmälan till visning vänligen kontakta någon av handläggarna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar efter beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter