fbpx

Lantbruk

Gård i Lilla Brunneby östra Öland, 80 ha

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 23 aug kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
72,1 ha
Åkermark
21,0 ha
Betesmark
51,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MÖRBYLÅNGA LILLA BRUNNEBY 17:1 och MÖRBYLÅNGA BRUNNEBYLÄGE 1:1

Adress

Lilla Brunneby 103 38662 Mörbylånga

Om fastigheten

Gård belägen på Ölands östra del med strandlinje till Östersjön.
Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader i en enhet.
Bra produktiv åker- och betesmark om en totalareal på cirka 80 ha varav 21 ha åker- och 57 ha betesmark.

Utgångspris: 9 000 000 kronor.
Bud senast: 2021-08-23.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad 1 1/2 planshus med källare.

Huset består av timmerstomme med träfasad.
Grunden är murad kalksten.
Taxerad boyta 150 kvadratmeter.
Taxerad biyta 121 kvadratmeter.
Huset värms upp av värmepump luft/luft och
oljefyllda element. Golvvärme finns i badrum.
Enskilt vatten och avlopp. Djupborrad brunn samt
trekammarbrunn med infiltration.
Köket är renoverat 2007, badrum renoverat 2014.
Treglasfönster insatta 2013.
Övervåningen är renoverad 2019.

Nedre botten:
Hall, kök, badrum och tre allrum.

Övre botten:
Hall och två sovrum, förrådsutrymme.

Driftskostnader, beräknat.
Total driftskostnad: 33 000 SEK/år.

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & hushålls el: 14 000 SEK/år.
Vatten och avlopp: 2 000 SEK/år.
Renhållning: 1 800 SEK/år.
Försäkringar bostad: 7 000 SEK/år.
Fastighetsavgift: 8 300 SEK/år.

Fiber finns.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader i anslutning till gårdscentrum
används i huvudsak som garage och förråd.
Maskinhall finns.
Plansilos samt gödselbrunn

Byggnadssätt

Trevligt beläget gårdscentrum på Ölands östra sida nära Stenåsa.
Gårdscentrum består av bostadsbyggnad, förråd, ladugård m.m i en enhet.
Maskinhall separat.

Åker/betesmark

På Ölands östra sida i område Stenåsa finns nu möjlighet att förvärva lantbruk
med permanent boende.
Åkermarken är upplåten under brukningssäsongen 2021 men är fri för en ny
ägare till nästkommande säsong, 2022.

Åker/betesarealen har goda brukningsmöjligheter där åkermarkens jord
till stor del är fastmarksjordar med viss mullhalt.
För närvarande odlas i huvudsak vall.
Areal enligt EU-ansökan är för åkermark 21 ha
och för betesmark 57 ha.
Betesmarken har elstängsel samt god vattentillgång.

Stödrätter/ EU-stöd

Stödrätter 74,34 st kommer att ingå i överlåtelsen.
EU-stöd 2021 för betesmarken ger cirka
297 000 kronor.
Tillkommer EU-stöd för åkerarealen, beräknat 40 000 kronor.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad under växtsäsongen 2021.
Ny ägare har möjlighet att bruka åkerarealen till nästa brukningssäsong,
våren 2022. Jordägaren erhåller EU-stöd för betesarealen, cirka 57 ha.

Vatten

Egen strandlinje till Östersjön.

Jakt

Köparen erhåller jaktmöjligheter i samband med tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivning byggnad

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

Visning av gårdens byggnader sker under augusti vid två tillfällen:
2021-08-13 klockan 13:00 och 2021-08-16 klockan 15:30.
Anmälan krävs till ansvarig fastighetsmäklare
Anders Bernhardsson, 070-323 17 85, anders.bernhardsson@ludvig.se
eller mäklarassistent Fanny Johansson, 072-085 00 34, fanny.johansson@ludvig.se.

Övrig information

Vecka 28-31 är ansvarig handläggare på semester.
Vid frågor maila oss:
anders.bernhardsson@ludvig.se
mattias.johansson@ludvig.se
fanny.johansson@ludvig.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 445 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 23 aug kl 17:00

Högstbjudande: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter