fbpx

Lantbruk

Gård i Hemmestorp

Utgångspris

10 300 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

I det natursköna Hemmestorp ligger denna gård som varit bebodd ända sedan 1700-talet. Gården har de flesta av ägoslag och ett klassiskt kringbyggt gårdscentra i U-formation. Åkermark om ca 22 ha, betesmark om ca 9 ha och skogsmark om ca 16 ha, allt i en varierande terräng och i flera skiften.

​Naturen här är omväxlande, påtaglig och vacker. Omgivningarna bjuder på såväl naturreservat som kulturreservat, strövområden genom skog och öppen mark. Storkarna är närmsta granne och hästarna är i majoritet av invånarna, då här länge varit ett mecka för ridsporten.

​Närheten till Lund och Malmö är ett stort plus med ett bra pendlingsavstånd, så även till Ystad. Samtidigt finns god service i närbelägna Veberöd och Blentarp.

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten.​

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SJÖBO HEMMESTORP 4:45

Adress

Hemmestorps byaväg 150 27563 Blentarp

Totalareal
47,5 ha
Virkesförråd
2 862 m3sk
Boyta
179 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostad

Renoveringar:
2000, tak, fönster och puts.
2012, gavel i väst.​
2015, putsning av länga och ny trappa till finentrén.

Västra längan

Garage, stall och verkstad som flankerar bostaden i väst. Murad byggnad i två etapper. Yttertak av eternit. Byggnadsarea: Ca 126 kvm.

​Östra längan

Stall och loge som flankerar bostaden i öst. Äldre stall med äldre inredning, loft ovanpå. Öppen loge, med port in mot gårdsplanen samt öster ut mot hage/trädgård. Fasad av plåt och tegel. Yttertak av plåt. Byggnadsarea: Ca 344 kvm.​

Åkermark

Åkermark om ca 21,8 ha. Åkermarken ligger till stor del anslutning till gårdscentrat. Ett större skifte om ca 14,4 ha söder om gårdscentrat, ett skifte om ca 2 ha direkt väster om gårdscentrat som seden ansluter till ytterligare ett skifte väster ut om ca 3 ha. I ett av fastighetens norra skiften finns ytterligare ca 2,4 ha. Delar av åkermarken nyttjas idag som beteshagar, resterande delar ligger i vall.

Betesmark

Betesmark om ca 8,6 ha. Betesmarken är belägen i fastighetens norra skiften.

Skogsuppgifter

Skogsa

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 15,9 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 860 m³sk, vilket ger ett medelvolym på ca 180 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 64 % av virkesvolymen, följt av 23% löv och 13 % ädellöv. En stor del av virkesvolymen finns i gallringsskog. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 7,1 m³sk/ha/år. Tillväxten är beräknad till 104 m³sk/ha/år.

Uppgifter från skogsbruksplan upprättad i februari 2023 av Södra.

Avd 13 ligger inom Klingavälsåns naturreservat och är klassad som naturvård. Även avd 15 ligger inom Klingavälsåns naturreservat men är klassad
som produktiv skog.

Arealuppgifter

Den totala arealen för fastigheten är:
47,53 ha, enligt fastighetsregistret.
48,24 ha, enligt lantmäteriets digitala fastighetskarta.
48,5 ha, enligt skogsbruksplanen.

Areal per ägoslag:
Åkermark, ca 21,79 ha, enligt blockkartan
Betesmark, ca 8,61 ha enligt uppmätning på karta samt blockkartan
Skogsmark, ca 15,9 ha enligt skogsbruksplan.
Övrig mark, vägar, tomt etc, ca 1,5 ha enligt beräkning av ovan angivna arealer.

Arealuppgifterna per ägoslag är ungefärliga och kan skilja beroende på mätteknik.

Arrende

Arrende/stöd/nyttjanderätter
Det finns muntliga överenskommelser gällande brukandet av jordbruksmarken. Köpare kommer ges tillgång till åkermarken enligt överenskommelse.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.​​ ​

Jakt

Viltrikt område med fina jaktmöjligheter på såväl fågel, småvilt och högvilt. Jakträtten är ej upplåten, men fastigheten är med i sökt licensområde för kronhjort.

Fiske

Fastigheten gränsar i norr till Klingavälsån och gjorde så även innan ån fick ny sträckning. Fastighetsägarna har historiskt fiskat bl.a. kräftor i Klingavälsån. Fiskerätten är ej utredd.​

Visning

Visningar bokas via mäklare. Besiktning av skogsmark och jordbruksmark kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.​

Köpa del av fastigheten

Fastigheten säljs i första hand som en helhet, men möjlighet finns att inkomma med bud på del av fastigheten. Kontakta mäklaren för en diskussion.​

Försäljningssätt

Utgångspris: 10 300 000 SEK.

​Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastigheten säljs i första hand som en helhet, men möjlighet finns att inkomma med bud på del av fastigheten.

Bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Gamla torg 7A, 275 30 Sjöbo, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: "Sjöbo Hemmestorp", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom en arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter