fbpx

Lantbruk

Gård i Fageräng, 31 ha

Högsta bud

2 975 000 kr

Högstbjudande: 2 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välkommen till Fageräng!
Här saluförs en trevlig gård med goda möjligheter till lantbruk, djurhållning och jakt. Fastigheten utgörs av ett sammanhållet skifte med en total areal om drygt 31 ha.

Förutom lantligt boende med närhet till både Lindesberg och Örebro erbjuds här också virkesrik skogsmark och åkermark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG FAGERÄNG 1:15

Totalareal
31,5 ha
Skogsmark
13,8 ha
Inägomark
16,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
4 704 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Välkommen till Fageräng Högbo 515!
Fastigheten Lindesberg Fageräng 1:15 har en total areal om drygt 31 hektar och utgörs av ett sammanhållet skifte bestående av skog, åker och byggnader.

Avståndet till Lindesberg är ca 8 km, till Nora 29 km och till Örebro 43 km.

Bostadshus

Högt beläget bostadshus i 1½ plan med en taxerad boarea om 97 kvm och 30 kvm biarea.
Huset har torpargrund med källarutrymme och är uppfört med stomme av timmer, betong och lättbetong under fasad av tegel respektive trä. Yttertak av betongpannor.

Nedervåningen inrymmer hall, vardagsrum, sovrum, kök, badrum med dusch samt mindre gästrum och kontor. Huset erbjuder goda eldningsmöjligheter. I vardagsrummet finns en täljstenskamin från Scan-Line som installerades under 2017. Bostaden har dessutom en mindre vedspis i köket samt en luftvärmepump som är belägen i gästrummet. Övervåningen utgörs av två sovrum och en liten möblerbar hall. Våningsplanet har låg takhöjd.

I källarplanet finns tvättstuga och goda förvaringsutrymmen

Uppvärmning sker med elradiatorer och luftvärmepump tillsammans med täljstenskamin och vedspis.
Vattenförsörjning från borrad brunn, 2012. Brunnen är gemensam med en grannfastighet.
Äldre avlopp med trekammarsystem.

Byggnaden har ett visst renoveringsbehov.

Övrig byggnation

- Dubbelgarage med förrådslänga
Byggnaden är belägen i anslutning till bostadshuset. Här finns garage med gjutet golv och plats för två bilar. Dessutom erbjuds goda förvaringsutrymmen, snickarbod, vedbod och mindre maskininställningsplats.

Byggnaden har elektricitet.

- Ladugård/loge
Välhållen ladugårdsbyggnad med delvis putsad fasad, delvis rödfärgad träfasad under plåttak. Ladugårdsdel med gjutet golv och höskulle ovan. Logdelen har i huvudsak jordgolv och erbjuder goda utrymmen för maskininställning eller förvaring. I nära anslutning till byggnaden finns en rymlig jordkällare med plåttak.

Byggnaden har elektricitet och är belägen ca 200 meter ifrån bostadshuset.

- "Gamla ladugården"
Äldre byggnad med delvis putsad fasad, delvis rödfärgad träfasad under plåttak. Ladugårdsdel med gjutet golv och logdel med delvis jordgolv, delvis trägolv.
Byggnaden erbjuder i huvudsak förrådsutrymmen.

Byggnaden har elektricitet och är belägen ca 500 meter ifrån bostadshuset.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning utförd 2023-04-20 av Gustav Rödjemyr, OBM-Gruppen.

Energideklaration

Energideklaration upprättad 2023-04-20 av Gustav Rödjemyr, OBM-Gruppen.
Bostaden har energiklass D.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Dennis Stenmark via Mellanskog.
Fältarbetet utfördes i oktober 2022.

Innehavet består av ett skifte med bra vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 13,8 ha. Totalt beräknas virkesförrådet till 4 704 m³sk, vilket innebär 341 m³sk/ha. Boniteten är god och bedöms till 8,2 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen är ojämn med övervägande del avverkningsmogen skog.

Trädslagsfördelningen domineras av gran med 76 %, följt av 16 % tall och 8 % löv.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar inägomarken en areal om 16 ha.
Normal produktionsförmåga och tillfredställande dränering enligt taxeringsuppgifterna, som anger 13 ha åkermark och 2 ha betesmark.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 31,12 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 31,5 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 31,53 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Av den produktiva arealen är ca 7,1% (1 ha) klassats med naturvårdsmål skötsel (NS) i skogsbruksplanen.

Friskrivningsklausul

Då säljaren är ett dödsbo som ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i köpekontraktet, där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 2 900 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 454 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter