Lantbruk

Gård Färjestaden 90 ha, Öland

Högstbjudande

6 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 2 Nov, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,3 ha
Åkermark
20,0 ha
Betesmark
54,0 ha
Skogsmark
6,0 ha
Skog med restriktion
9,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
1,0 ha
Boyta
112 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mörbylånga Kalkstad 6:2, 6:6 och Kalkstad Juta 1:2

Adress

Kalkstad 213 38693 Färjestaden

Om fastigheten

Gård belägen på Ölands mellersta del med vackert kulturlandskap cirka 10 minuter från Färjestaden.
Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader.
Gårdens ekonomibyggnader finns väl samlat i anslutning till gårdscentrum och utgörs av ett gästhus samt ladugård i äldre skick.
Bra produktiv åker- och betesmark om en totalareal på 43 ha varav 20 ha åkermark och 23 ha betesmark.
Utgångspris: 6 300 000 kronor hela fastigheten.
Försäljningssätt: Bud senast 2020-11-02 klockan 16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnaden

Bostadsbyggnad 1 planshus med inredd vind samt källare, torpargrund och kringbyggd Ölandsgård.
4 rok med kök wc/dusch samt hall. Bostaden används som året runt boende.

Huset består av träfasad, trästomme med tegeltak.
Taxerad boyta 112 kvadratmeter.
Taxerad biyta 30 kvadratmeter.
Kommunalt vatten och avlopp.
Huset värms upp av vedeldning året om.
Vattenbrunn finns till gården.
Källaren består av pannrum och matkällare.

WC samt dusch senast renoverad år 2017.

Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen.
Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

​Driftskostnad
Total driftskostnad: 23 306 SEK/år.
Beräknat värde.

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & hushålls el: 12 211 SEK/år.
Vatten och avlopp: 5 036 SEK/år.
Renhållning: 1 884 SEK/år.
Försäkring bostad: 3 227 SEK/år.
Sotning: 948 SEK/år.

Övrig information
Akumulatankar finns 3 st om sammanlagt 1 500 liter.
Det finns två elpatroner i tankarna.

Ladugården

Äldre ladugård som används som förråd, vedbod, bilgarage och traktorgarage.
Delvis murade väggar delvis trästomme.

Byggnadssätt

Trevligt beläget gårdscentrum på Ölands mellersta del.
Gårdscentrat består av bostadsbyggnad,äldre ladugård samt gäststuga.
Avstånd till Färjestaden är cirka 10 minuter.
Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Åkermark

Brukad Åkerareal på fastigheterna är cirka 20 ha.
Åkermarken har bra bruknings- och produktionsmöjligheter.

Betesmark

Betesmarksarealen på fastigheterna är cirka 23 ha.
Betesmarken har god tillgänglighet och med närhet till gårdscentrum.

Stödrätter

Stödrätter för området medföljer försäljningen som motsvarar cirka 18 ha jordbruksareal.

Alvarsmark

Alvarsmark/övrig mark är cirka 31 ha.

Skogsmark

På fastigheterna finns 15 ha lövdominerande skogsmark varav 9 ha finns inom Konungsbackens naturreservat med avverkningsrestriktioner enligt fastighetstaxeringen. Cirka 6 ha skogsareal för eget bruk.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret.
På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Vägar

Åtkomst av marken sker genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar.
Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen den 1 juli 2021.

Kalkstad Juta 1:2

Ägs till hälften-50% av säljaren.
Kalkstad Juta 1:2 är blåmarkerat på bifogade kartor.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader eller lagfartskostnader betalas av köparen.
Om lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten, står köparen för kostnaden avseende lantmäteriförrättningen.
Hela området kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet. Kontakta ansvarig mäklare för ytterligare information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Huvudalternativt är att försäljningen avser markområdena/fastigheterna i sin helhet.
Vid bud på respektive skifte, så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

Visning av gårdens byggnader blir fredagen den 9 oktober kl. 10:00 och fredagen den 23 oktober kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig fastighetsmäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller mäklarassistent Fanny Johansson, 072-085 00 34.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade vägkartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 550 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter