Lantbruk

Gård – ca 48 ha

Högstbjudande

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,3 ha
Åkermark
43,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Övrigmark
2,3 ha
Boyta
214 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG EFTRA-SVENSTORP 1:16

Adress

Svenstorp 106 31167 Slöinge

Om fastigheten

Gård med trevligt gårdscentrum i gott skick. Bostadshus med 7 rok, ekonomibyggnader för djurhållning eller annan verksamhet. Ca 42 ha åker och ca 4 ha skog. Gården kan användas till konventionell jordbruksproduktion med växtodling och mindre djurhållning och är belägen i ett område med mycket besökare vilket ger möjlighet till gårdsbutik, nischodling, turistföretagande eller annan näringsverksamhet. Välkommen till Sveriges svar på Toscana.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Första plan

Groventré med golv av lertegel och trapp till matkällare.

Härligt lantkök med vedspis och utsikt in mot gårdsplan. Stort grovkök med tvättmaskin och torktumlare. Vardagsrum med fungerande kakelugn och golv av furuplank.

Matsal och bibliotek med golv av furuplank.

Huvudingång med hall med intilliggande sovrum och badrum.

Ovanvåning med stort rum plats för lek eller tv-rum samt helkaklat badrum och klädkammare. I norra gaveln finns två mindre sovrum och i södra gaveln ett stort sovrum med klädkammare.

Ladugård

Betongstomme under eternit/plåttak. Inredning är bortplockad och golvet är förberett för gjutning. Stall med 2 hästboxar samt isolerat garage och verkstadsdel i gaveln.

Maskinhall

Trästomme under eternittak. 3/4 gjutet golv. 350 kvm enligt taxering

Lada/tork

Trästomme under eternittak. Torkanläggning med 15 tons satstork med möjlighet till 150 tons inlagring.

Dieselförråd

Trästomme under plåttak.

Gödselbrunn

Byggd 1980. 525 m3.

Jakt

Jakten är fri för köparen. Fastigheten ingår i Havsbandets älgskötselområde. Jaktbart vilt är framförallt rådjur och sedvanligt småvilt. Älg ,vildsvin och enstaka dovhjort finns i landskapet. Märgelhålor och närhet till havet ger möjlighet till god fågeljakt på änder och gäss.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Stödrätter

41,59 stödrätter finns och ingår i köpet. Årets stöd ger ca 72 000 kr

Arrende

Jordbruksmarken är fri från arrende och är tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Jordart

Enligt SGU, Sveriges Geologiska undersökning, består åkermarken av lera med ett jorddjup om 10-20 m till berg. Se bifogade kartor.

Lantmäteriåtgärder

Markområdet på ca 0,8 ha öster om boningshuset och landsvägen kommer att fastighetsregleras till Eftra-Svenstorp 1:17. Servitut för vattenbrunn för Slöinge Eftra-Svenstorp 1:16 och 1:17 kommer att skrivas in i fastighetsregistret.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Planer, bestämmelser mm

I den fördjupade översiktsplanen är fastigheten belägen i ett område där det anges - Möjlighet att pröva enstaka ny bebyggelse.
FÖP för norra och södra kusten antagen i Kommunfullmäktige 2018-10-30 och lagakraftvunnen 2020-01-03.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen med närhet till hav och vacker natur.
I Slöinge finns förskola, skola F-6, mataffär, café, bageri, restaurang m.m. Området har ett rikt turistliv med bl.a. havsbad i Ugglarp, Kattegattleden, caféer och gårdsbutiker m.m.

Kommunikationer

Fastigheten är belägen:
Ca 3 km öster om Ugglarp
Ca 4 km sydväst om Slöinge
Ca 11 km sydost om Falkenberg
Ca 23 km nordväst om Halmstad
Ca 3,5 km till motorvägspåfart.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 821 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Högstbjudande: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter