fbpx

Lantbruk

Gård, ca 3 ha med boende

Prisidé

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 15 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gårdscentrum med bostadshus, ekonomibyggnader och ca 3 ha mark.
Ekonomibyggnader såsom ladugård i bra skick och maskinhall ger möjlighet till framtida djurhållning eller övrig verksamhet.
Ca 3 ha jordbruksmark omger byggnaderna.
Objektet är beläget ca 2 km sydväst om Lidhult.
Prisidé 1 300 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av LJUNGBY PROSTEKÖP 1:13

Adress

Prosteköp 1 34172 Lidhult

Totalareal
3,0 ha
Tomtområde
3,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med en taxerad boyta om 110kvm.

Plan 1
Hall.
Kök med vedspis.
Allrum med kakelugn.
Allrum med kakelugn.
Sovrum med kakelugn.
Kontorsrum med kamin.
Badrum med wc oh dusch.
Eldningsförbud i samtliga eldstäder i bottenplan förutom vedspisen i köket.

Plan 2
Oinredd hall och två sovrum, samt snedgarderober.

Källare med pannrum och förvaringsutrymmen.

Fiber anslutet.

Uppvärmning genom vattenburet system med vedpanna i källaren.
Luftvärmepump ej i funktion.

Enskilt vatten genom grävd brunn.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration från ca 2019.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köpare från 2024-03-15.

OBS Del av fastighet

Observera att det är del av fastighet som säljs och det kan ske endast genom lantmäteriförrättning, avstyckning eller fastighetsreglering till annan fastighet.
Lantmäteriet avgör om avstyckning eller eventuell fastighetsreglering går att genomföra.
Lantmäteriet avgör vilka rättigheter/ belastningar/ samfälligheter/ som kommer tillhöra objektet.

Inga inteckningar följer objektet.​​

Tänkt avstyckning avser bostadshus, ekonomibyggnader och ca 3 ha mark och är ungefärligt markerad på bifogad karta, avvikelser kan ske i samband med kommande lantmäteriåtgärd.​​
Ansökan om avstyckning är inskickad till lantmäteriet.

Tillträde kan inte ske förrän lantmäteriåtgärden är genomförd och avslutad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Txeringsvärde

Objektet saknar eget taxeringsvärde.

Forn- och kulturlämningar

Objektet berörs enligt Riksantikvarieämbetet av "Bytomt/gårdstomt".
Se Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök för mer information, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/94812a71-dae1-454e-88aa-9907d02df697

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av objektet sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda senast 2023-06-15 OBS! Märk kuvertet Prosteköp. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Objektet är beläget ca 2 km sydväst om Lidhult.
Se bifogad kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 15 jun kl 08:00

Prisidé: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter