fbpx

Lantbruk

Gård ca 15 ha

Utgångspris

1 500 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,8 ha
Tomtområde
14,8 ha
Virkesförråd
616 m3sk
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA BRUNSHULT 1:5

Adress

Lindsnäs 1 34293 Hjortsberga

Om fastigheten

Gård med ca 10 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd ca 600 m³sk. Ca 1 ha inägomark.
Bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheten är belägen ca 10 km väster om Alvesta.
Utgångspris: 1 500 000 SEK

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Plan 1
Hall.
Sovrum.
Kök
Hall med utgång till trädäck vidare till uterum.
Allrum med fiskbensparkett.
Hall.
Badrum med wc och dusch.
Vidbyggd del med verkstadsrum, tvättstuga,
förråd och pannrum med pelletsbrännare.
Bostadshuset byggdes om- och till 1957.

Plan 2
Tre sovrum.
Toalett med wc.
Fd Pentry.

Tak med betongpannor.
Tvåglasfönster.

Uppvärmning genom vattenburna element med
pelletsuppvärmning och elpatron.

Enskilt vatten.
Godkänt enskilt avlopp från 2011.

Ekonomibyggnader

Ladugård med tak av aluminiumplåt som inkluderar förråd och verkstadsdel.
Vedbod, lekstuga och vagnbod i dåligt skick.
Jordkällare.

Inledning

Huset ligger högt med utsikt över fält och skog på tre sidor. Här finns möjlighet till att skapa en egen hästgård, alternativ odling genom att förvärva denna lantbruksfastighet med ca 1,3 ha inägomark. Närmaste samhälle är Hjortsberga med förskola och skola ca 6 km bort. Det är bara 10 min bilväg till Alvesta och det går en buss (Växjö-Ljungby) med hållplats i närheten. Gården ligger belägen strax intill väg 25 med ca 20 minuters bilväg från Ljungby och 20 minuters bilväg från Växjö. Bostadshuset ligger med ett privat läge utan grannar runt om. Bostadshus i två plan med ca 115 kvm. Trädgård med stora möjligheter för egen utformning. Ekonomibyggnader med förråd och enklare verkstad. Jordkällare.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Thomas Stern 2020-10-30.
Skogsbruksplanen är också upprättad för angränsande fastigheten Kvintås 1:7 som ej ingår i försäljningen.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 9,8 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 616 m³sk, motsvarande ca 63 m³sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 7,4 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 51 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Blädinge ÄSO och Älganäs VVO.
Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten ca 1,3 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Bud lämnas till Ludvig & Co/Annika Granquist -telefon 0470745728, , SMS 070-665 12 40, mail: annika.granquist@ludvig.se , eller skriftligt till: Ludvig & Co/Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö. OBS! Märk kuvert/rubrik mail/SMS ”Brunshult”.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med Kvintås 1:7 varav separat taxeringsvärde för skogsmarken för Brunshult 1:5 saknas.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger ej i glesbygd

Pantbrev

Pantbreven är under dödning hos Lantmäteriet. Pantbreven gäller även i Alvesta Kvintås 1:7.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 10 km väster om Alvesta.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter