fbpx

Gård, boende, jordbruksmark & skog

Prisidé

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 11 mar kl 09:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Tre fastigheter om totalt ca 30 ha, varav ca 20 ha produktiv skogsmark och ca 9 ha jordbruksmark.
Uppskattat virkesförråd ca 3 100 m³sk.
Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader.
Jaktmöjligheter.
Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 2 km nordväst om Rydaholm.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO UPPLID 2:8, UPPLÖV 1:2, 2:12

Adress

Upplöv Norra Skattegård 1 331 77 Rydaholm

Totalareal
30,2 ha
Tomtområde
30,2 ha
Virkesförråd
3 122 m3sk
Boyta
188 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bottenvåning:
Bostadshus med hall, toalett, kök, allrum, finrum med eldstad, hall genomgångs rum, toalett med badkar, sovrum.

Ovanvåning: Två trappor upp till ovanvåning och hall med utgång till balkong, sovrum, kök, sovrum, toalett, garderob.

Bostadshuset innehåller trädetaljer såsom garderober och dörrar är i teak samt original parkett på golvet på nedervåningen.

Källare under hela huset.

Fiber saknas
Avloppet ej godkänt
Enskild borrad vattenbrunn.
Vattenbrunnen delas med annan fastighet enligt muntligt servitut, muntlig överenskommelse gjordes 1958-59 enligt säljarna.

Uppvärmning genom vattenburet system med ved/oljepanna med el-patron.

Ekonomibyggnader

Ladugård med sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel, förvaringsutrymmen etc.
Innehåller hydrofor.
Garage.

På fastigheten Upplöv 1:2 finns en enklare stuga utan el, vatten eller avlopp.
Utedass.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-04-23
Enligt skogsbruksplanen består fastigheterna av ca 20,2 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 2 746 m³sk, motsvarande 136 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,3 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 94 m³sk.
Sedan skogsbruksplanen upprättades har enligt säljaren inga åtgärder eller avverkningar genomförts.
Medräknats fyra års tillväxt blir uppskattat virkesförråd ca 3 122 m³sk, motsvarande 154 m³sk per ha.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanerna består fastigheterna av 8,8 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2025-03-15.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2024-07-01.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheterna av områden med sumpskog.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2024-03-11. Använd gärna bifogad budblankett.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som grund för sitt köpbeslut.

Vägbeskrivning

Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 2 km nordväst om Rydaholm.
Adress till bostadshuset, Upplöv Norra Skattegård 1, 331 77 Rydaholm.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 11 mar kl 09:00

Prisidé: 4 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter