fbpx

Lantbruk

Gård 46 ha, 6 km NV Ulricehamn

Högstbjudande

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 29 sep kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,1 ha
Inägomark
26,2 ha
Skogsmark
17,8 ha
Övrigmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
2 757 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ULRICEHAMN BJÄTTLUNDA 12:5

Adress

Bjättlunda Glamsgärdet 130 52392 Timmele

Om fastigheten

Vackert boende i lantlig miljö med möjlighet till jord- och skogsbruk, stallar för både djurhållning, maskiner och sågverksutrymme.
Rymlig bostadshus om sex rum, två kök och boyta om ca 180 m². Användbara ekonomibyggnader i bra skick. Gården omfattar 46 ha, varav 18 ha skog, 26 ha inägomark. Virkesförråd om 2 757 m³sk och bonitet om 7,2 m³sk/ha och år.
Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangård

Garage och verkstad

Byggnad i trä med plåttak om ca 160 kvm. I norra gaveln traktorgarage och södra delen garage och verkstadsdel med gjutet golv.

Ladugård

Ladugård om ca 450 kvm byggyta med isolerad uppmurad stalldel och i övrigt av trä med plåttak. Stalldel med gjutet golv, äldre inredning för nötkreatur, mjölkrum.
Höloft över stalldel och lada i förlängningen. El till ladugården är avstängd och vattnet till ladugården är avstängd ( i källaren i bostadshuset). I vinkel på baksidan av ladugården tillbyggt vagnslider i trä med plåttak.

Sågbyggnad

Byggnad med gjutet golv om 17 x 8 m med stomme av trä och väggar av plåt och trä under plåttak. I byggnad finns en traktordriven cirkelsåg med stålbänk.

Övriga byggnader

Utöver tidigare nämnda byggnader finns "Lillstugan" i timmer under tegeltak, jordkällare i sten med plåttak och brygghus i trä under tegeltak inklusive vedbod.

Skogsuppgifter

Skogsmarksarealen uppgår till 17,8 ha med ett totalt virkesförråd om knappt 2800 m³sk. Det genomsnittliga virkesförrådet uppgår till 155 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 47 % av virkesvolymen. Boniteten är beräknad till 7,2 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten är f.n. 110 m³sk/år.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägoarealen till 26,2 ha, fördelat på 12,2 ha åker och 14 ha bete. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 14 respektive 13 ha. Jordbruksmarken är utarrenderad tom 31/12 2022. I arrendekontraktet13,2 ha åker och 12,6 ha betesmark. Stödrätter följer i fastighetsöverlåtelsen, dock med något lägre areal som grund.

Jakt

Jakträtten är muntligt utarrenderad tom 30/6 2022. Jakt på småvilt som rådjur, vildsvin, hare och älg mm.

Mark som inte ingår

Markområde om ca 0,13 ha ingår inte i fastighetsförsäljning, se bilaga.

Vattenskyddsområde

Fastigheten ligger inom Öresjö Vattenskyddsområde för Borås stad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Ulricehamn Sparbankhuset är det ca 6 km. Kör mot Falköping . Efter ca 3 km sväng vänster mot Bjättlund och fortsätt ytterligare 3 km och du har gården på höger sida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 568 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 29 sep kl 12:00

Högstbjudande: 4 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter