Lantbruk

Gård 32 ha Solhem

Utgångspris

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 23 jun, kl 12:00

Visning

  • fre 5 jun, kl 15:00

    Läs villkor

    Pga Coronatider bokas spekulanter in med 15 min mellanrum från kl. 15.00, kontakta mäklaren för tidsbokning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,8 ha
Åkermark
8,0 ha
Betesmark
1,9 ha
Skogsmark
17,2 ha
Skogsimpediment
4,3 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
2 144 m3sk
Boyta
125 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TANUM SOLHEM 6:1

Adress

Solhem 12 45756 Rabbalshede

Om fastigheten

Gård i två skiften belägen strax norr om Rabbalshede. Omfattar ca 17 ha skogsmark och ca 9 ha jordbruksmark, virkesförråd om ca 2 100 m3sk, jakträtt. Bostadshus och ekonomibyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Lite högt beläget med utsikt över egen åkermark ligger bostadshuset. Äldre byggnad från 1935 uppförd med timmerstomme i 1½ plan och källare på stensatt grund. Byggnaden har vitmålad stående träpanel, yttertak av lertegel och fönster av typen 1, 2 och 3-glas. Bostaden värms upp av elradiatorer och vedkaminer (brandskyddsprotokoll gjord 2018 finns utan anmärkningar, se bilaga). Vatten tas från enskild borrad brunn från 2008 och har god tillgång på vatten. Vattenpump i brunnen och hydropress i källaren. Vattenprov inskickat för analys 13/5-20. Avloppet leds till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd från 2015. Fiber finns indraget i huset via Svandals fiber.

Källare med förråd/tvättstuga med kamin godkänd för användning. Här finns ytterligare två förråd och badrum med badkar. Ingång både från entréplan samt via ytterdörr.

Entréplan med hall, badrum/dusch från 2010, kök med matplats, tv-rum med braskamin godkänd för användning, vardagsrum och farstu.

Övervåning rymmer hall, allrum med braskamin godkänd för användning, tre stycken isolerade sidovindsrum och två stycken sovrum.​

Ladugård

Äldre ladugård i träkonstruktion under plåttak med träfasad. Byggnaden står delvis på stensatt/gjuten grund med stalldel (takhöjd ca 1,85 m) och delvis på grusad grund med utrymme för maskingarage och vagnbod. Spannmålsmagasin på ovanvåning . El finns indraget till byggnaden. Ladugården har en byggnadsyta om 232 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Vedbod

Äldre träbyggnad uppförd under 1800-tal på jordgolv under tak av plåt. Byggnaden rymmer förvaring för ved.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2014-09-26 av Arne Mattsson via Södra omfattar fastigheten 17,2 ha produktiv skogsmark och 4,3 ha impediment. Enligt markägaren har inga avverkningar gjorts sedan planens upprättande och därför har virkesförrådet uppräknats med 5 tillväxtsäsonger i planprogramet pcSkog. Beräknad volym idag 2 144 m³sk varav ca 900 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,1 m³sk/ha/år. Skogsmarken är barrdominerad med 51 % gran och 20 % tall. Mer information i skogliga bilagor. Obs: att vissa bestånd i skogskartan benämnda med röjningsskog R2 kan idag vara gallringsskog G1.

Jordbruksmark

Enligt skogsbruksplan omfattar fastigheten 9,9 ha inägomark och enligt taxeringsuppgifterna 8 ha åker och 1 ha betesmark. Åkermarken är främst täckdikad mellan 1940-70-talet men med fungerande dränering. Marken är utarrenderad med ett års kontrakt till grannen med brytpunkt 31 december, 8 månaders uppsägningstid. Arrendet är endast muntligen uppsagt. Stödrätter innehas av arrendatorn men skall återgå till markägaren vid arrendets upphörande. Kopia av arrendeavtalet finns hos mäklaren.

Jakt

Egen småviltsjakt. Älgjakt i Kynnestorps jaktlag, ingår i älgskötselområde och kronviltsområde. Förekomst av vildsvin. Jakträtten är tillgänglig för köpare vid tillträdet.

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns flera registrerade fornlämningar. För mer information gå in på Riksantikvarieämbetets Fornsök - https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Planer, bestämmelser mm

Del i Tanum Könnestorp GA:1 och Tanum Solhem GA:1. Gemensamhetsanläggningarnas ändamål är väg.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till Svandals Fiberförening. Köparen skall överta medlemsskapet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter