fbpx

Lantbruk

Gård, 20 ha med sjöutsikt, 2 mil NO Gränna.

Försäljningssätt

Anbud senast tor 9 sep kl 12:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,3 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Betesmark
6,0 ha
Skogsmark
11,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Boyta
130 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRANÅS ADELÖVS-GLASSÅS 2:4

Adress

Glassås 3 57398 Tranås

Om fastigheten

I natursköna Glassås vid sjöarna Store och Lille Glan finns nu möjligheten att förvärva 20,5 ha med två bostadshus och ekonomibyggnader. Gårdens 20,5 ha fördelar sig på 11 ha skogsmark, ca 2 ha åker och ca 8 ha betesmark.
Vacker boendemiljö och möjlighet till jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangård

Bostadshus i lantlig stil med röd träpanel och vita knutar. Bostadshuset är vackert beläget med utsikt ner mot Lille Glan.

Ingång till bostadshuset via veranda. I hallen finns trapp upp till övervåningen. Till höger om hallen finns ett rymligt vardagsrum med kakelugn. Från vardagsrummet finns utgång till tillbyggt uterum och vidare utifrån den en mindre altan med utsikt ner mot Glan. Innanför hallen ligger köket med vedspis och spiskåpa samt i övrigt normal köksutrustning. Köket når man även via köksingång och köksfarstu. I anslutning till farstun finns wc med dusch/tvättstuga.

När man kommer upp för trappan möts man av en mindre hall med vedkamin. Det finns två sovrum och ett badrum. Alldeles i anslutning till badrummet finns ytterligare en braskamin.

Huset är i 1 1/2-plan med mindre källare under köksfarstun. Stående träpanel under tegeltak. Boarea om 130 kvm enligt fastighetstaxeringen. Fastigheten har eget vatten och avlopp med trekammarbrunn. I uthuset på tomten finns vattenpump och hydrofor. Det finns en grävd vattenbrunn söder om ladugården, som är kopplad till den äldre ladugården. Vattenpump och hydrofor finns inne i ladugården.

Uppvärmning genom vattenburen jordvärme, elelement och eldstäderna.

Ingen energideklaration kommer att upprättas.

Sommarstuga

Nordöst om mangårdsbyggnaden ligger sommarstugan också med utsikt över Lille Glan. Byggt i trä med liggande träpanel och under tegeltak. Bostaden rymmer mindre barkök i anslutning till matrum, större vardagsrum, ett mindre sovrum och en toalett med dusch. Utanför ligger altan med utsikt över vackra beteshagar och sjön Lille Glan.

El finns och vatten har anslutits från mangården, men är nu borttaget.

Ladugård

Ladugård i trä med tak av plåt och eternit. Enligt taxeringen uppges storleken till 233 kvm. Vatten och el finns. Dela av ladugården är upplåten till arrendatorn.

Övriga byggnader

På fastigheten finns ett uthus på tomten samt ett lusthus öster om mangården. Alldeles utanför tomten ligger en byggnad innefattande garage och snickarbod. Dessutom finns en väntkur.

Byggnadssätt

På fastigheten finns idag två bostadshus med ett högt, vackert läge i jordbrukslandskapet och fin utsikt över sjön Lilla Glan. Dessutom finns en äldre ladugård om 266 kvm enligt fastighetstaxeringen och ytterligare tre byggnader.
Bostadshusen och ladugården är i stort behov av underhåll.

Skogsuppgifter

En översiktlig skoglig inventering är gjord av Ludvig & Co och ger att skogsmarken uppgår till 11,2 ha, varav 4,6 ha utgörs av oplanterad kalmark med fröträd i form av tall. 6,6 ha utgörs av i huvudsak medelålders tallskog. Totala virkesförrådet bedöms vara 1 596 m³sk, varav 1 538 m³sk av i huvudsak tall. Boniteten bedöms vara 6,7 m³sk per ha och år.

Vägöverenskommelse

Överenskommelse finns mellan fastigheten och grannfastigheten Adelövs-Glassås 2:5 om gemensamt nyttjande av den på skogskartan inritade skogsvägen i fastighetens västra del.

Inägomark

Enligt fastighetstaxeringen uppgår inägomarken till 8 ha varav 2 ha åker och 6 ha betesmark. Vid mätning i SeSverige kan delvis trädbevuxen betesmark bedömas vara 7 ha och åkermarken 2,3 ha. Gällande arrendekontrakt, tecknat 2005 anger 2,3 ha åker och 6,8 ha betesmark.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett femårigt arrendekontrakt som omfattar åker- och betesmark, samt del av ladugården. Arrendeavgiften är 8 000 kr per år och gällande arrendeperiod löper ut 13/3 2025. Arrendatorn har förbundit sig att söka stödrätter och vid arrendets upphörande återlämna stödrätter till jordägaren.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Vägsamfällighet

Fastigheten har del i Glassås Vägsamfällighetsförening med 5,9 %. Utdebiteringen har varit 200 kr per procentenhet var tredje år.

Fiske

Fastigheten har fiske i Glan. Glans fiskevårdsförening omfattar sjöarna Store och Lille Glan, Botilstorpsgölen och Gölåker. Området ingår i Svartåns vattensystem. Fiske på gädda, abborre, mört, sutare, brax och ruda.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga utmärkta forn- eller kultur lämningar på fastigheten.

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam å att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dom inte är kända sedan tidigare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Tranås Norra Vedbo Häradsallmänning

Fastigheten har andel i samfälligheten Tranås Norra Vedbo Häradsallmänning S:1 om 1/6 ADE mantal. Utdelning 2020 var 6 250 per mantal/andel, vilket gav fastigheten drygt 1 000 kronor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 390 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 9 sep kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter