fbpx

Lantbruk

Gård 17 ha Bullaren

Utgångspris

2 950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård vid Grimmeland högt belägen i ett fint öppet läge, omfattar ca 6 ha skogsmark och ca 10 ha jordbruksmark, bostadshus, ladugård magasin mm.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TANUM GRIMMELAND 1:22

Adress

Grimmeland 14 45751 Bullaren

Totalareal
17,1 ha
Åkermark
8,0 ha
Betesmark
1,8 ha
Skogsmark
6,6 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Övrigmark
0,6 ha
Boyta
90 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Uppförd i 1 1/2 plan med källare, stomme av stående plank på murad grund under yttertak av lertegel, fasad av plåt, två-glasfönster och med vattenburet värme-stystem från en äldre vedpanna med elpatron. Vatten från en grävd brunn med god tillgång, se även bifogad vattenanalys, avlopp till en äldre anläggning ej godkänd av kommunen. Vedspis i köket, sotad och brandskyddsbesikning utförd se bilaga där takstegen nu är utbytt till taksteg.

Taxerad boarea om 90 kvm och biarea 54 kvm.

Entréplan inrymmer en hall, farstu, wc med duschkabin, kök, vardagsrum och tv-rum. I övre plan finns en hall, två rum, snedtaksförråd och garderob med expansionskärl. Källaren rymmer en hall, pannrum, tvättstuga, förråd och matförråd.

Utvändigt tilläggsisolerad och med plåtpanel, varmvattenberedare från 2018.

En köpare skall vara beredd att uppdatera avloppsanläggningen till av Kommunen godkänd status inom ett år från tillträdet som även finns inskrivet i fastighetsregistret att förbud mot utsläpp från vattenspolande toalett till befintlig anläggning.

Behov av ny dränering runt huset.

Se mer uppgifter i bilagd av säljaren ifylld frågelista.

Ladugård

Träbyggnad från 1969 på murad grund under plåttak och plåtbeklädd södervägg. Taxerad area om 338 kvm, inrymmer ett äldre djurstall med uppbundna platser där tidigare mjölkproduktion bedrevs, ca 2,30 m i takhöjd, fd mjölkrum med hydrofor/vattenpump. El indraget. Loge med gjutet golv om ca 140 kvm och öppet till nock.

Maskingarage

Äldre träbyggnad under plåttak på plintar och jordgolv. Inrymmer 3 portar plus en tillbyggd mindre plåtbeklädd port med vedbod på baksidan.

Garage/vedbod/magasin

Äldre träbyggnad med timmerstomme på plintar/mur/stensatt under plåttak. Inrymmer garage, vedbod, snickarbod med jordkällare under samt övre plan som är ett spannmålsmagasin.

Hönshus

Äldre träbyggnad på stensatt grund under plåttak belägen öster om nedanför maskingaraget.

Jordbruksmark

Omfattar enligt taxeringsuppgifterna 8 ha åkermark och 2 ha betesmark, 9,8 ha enligt skogsbruksplan och Eu stöd söks på 9 ha, se bilagd blockkarta. Fungerande dränering från 70-talet. Marken har senast varit plöjd ca 2007. Brukanderätten tillfaller köparen från tillträdesdagen.

Skogsmark

Lätt åtkomlig skogsmark med närhet till väg, grandominerad skog på mark med mycket bra bonitet (9,4 m3sk/ha/år), totalt virkesförråd om ca 900 m3sk varav ca 360 m3sk i avverkningsbara klasser. Mer information i skogliga bilagor.

Vägar

Allmän grusväg och egen infartsväg till gården.

Jakt

Egen jakträtt och där älgjakt har bedrivits på endast kalv.

Planer

Berörs något av ett av Skogsstyrelsens registrerat högt naturvärde i skogsskiftets södra kant se plankarta.

Areal

​Den officiella totala arealen är 160549 kvm enligt registret och fastighetsbildningen. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 17,18 ha, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 17,1 ha och taxeringsinformationen säger 17 ha.

Gränserna är ungefärligt inmätta och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Förvärvstillstånd

Köpare som ej varit skriven i Tanums kommun senaste året måste söka förvärvstillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan är mäklaren behjälplig med, ansökningsavgiften är 4 600 kr för privatperson​. Förvärvstillstånd skall erhållas före tillträde kan ske.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 58 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter