Lantbruk

Gård 13 Ha på högt mysigt läge i Öringe

Högstbjudande

1 950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
11,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM ÖRINGE 1:5 & 1:8

Adress

Öringe 403 31291 Laholm

Om fastigheten

Gård med fördelaktigt läge, och potential att med ny bostad kunna bli ett drömboende med härlig utsikt, 13 Ha egen mark för djurhållning & närhet till Halmstad & Laholm.
Lugn & ro, utan störande trafik, möjlighet för den som vill bo på landet och bygga nytt bostadshus!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostad som enligt uppgift från Skatteverket byggts år 1849, som långsmal byggnad, "Hallandslänga" 6 x 27 m, där 3/4-delar varit inredd som bostad.
Sista delen består av förråd / vedbod
Bostaden har haft ett inrett rum på ovanvåningen. Vatten och avlopp saknas i byggnaden, enklare uppvärmning via elektriska element och vedspis i köket.

Bostadshuset är idag ej lämpligt att renovera, utan är istället föremål för rivning.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP FINNS FRAMDRAGET UNDER 1960-TALET / EJ ANSLUTET

Uppgifter om boendekostnader är ej relevanta för objektet.

Stall / Loge

Byggnad i T-form där en delen är en äldre uppmurad stalldel med gråstensvägg, som verkligen ger rätt atmosfär.
Stalldelen mäter ca 25 x 8 m, har äldre inredning för kor, och mjölkrum närmst bostaden. Här finns hydrofortank och inkommande vatten från den borrade brunnen ( från 1970-talet ). Ovanpå finns höloft, under eternittak. Baksidan har gjuten fastgödselplatta, ca 100 kvm. Logdelen är högrest, uppförd år 1951, med måtten ca 10 x 25 m. Port mot innergården & baksidan, grusgolv, spannmåls del i 3 våningar, enklare bilgarage ( 3 st ). Träpanelklädd, plåttak.

Övriga byggnader

Ytterligare 3 mindre byggnader finns på gården:
1. Uthus invid bostaden, ca 3 x 7 m, träkonstruktion, enklare skick.
2. Carport med två bilplatser.
3. Uthus ca 4 x 8 m bakom stallen, förråd / maskingarage.

Åkermark

Till gården ingår ca 11 Ha åkermark som till störst delen är i ett skifte direkt angränsande mot gårdens byggnader.
Grusvägen som delar marken, gör att 1 Ha i triangelform finns söder om vägen.
Blockarealen är 10,44 Ha resp 0,87 Ha, sammanlagt 11,31 Ha. Skogsmark och märgelhål finns intill och som små öar i jordbruksmarken, och utgör ca 1,5 Ha av gårdens areal.

Markens brukning år 2020

Åkermarken är sedan tidigare upplåten muntligt till mjölkproducent i området, som under år 2020 odlar fodermajs på hela arealen. Efter skörd i Sep / Okt kommer marken bestå av majsstubb, och utan ytterligare jordbearbetning. Köparen övertar därefter marken och får etablera gröda inför år 2021.

Tomten Öringe 1:8

Försäljningen omfattar två fastighetsbeteckningar. Den mindre, Öringe 1:8 är enligt fastighetsregistret 571 kvm, och bildades 1891 genom avsöndring ( äldre förenklad metod att stycka av / bilda fastighet ).
Beteckningen ingår i försäljningen, tomtmarkeringar saknas, Lantmäteriets karta saknar info om fastigheten. Mer information kan fås av mäklaren.

Torvmosse / mosslott

Till Öringe 1:5 finns ca 2 km nordost om gården 1500 kvm myrmark i Bålabro-mossen.

Fastighetsgränser

Gränserna har normalt tydliga linjer och sträckningar i fält intill grannfastigheter och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Friskrivningsklausul

Säljaren, Allmänna Arvsfonden tillämpar friskrivningsklausul vid försäljning av fastighet.
Friskrivningen innebär att köparen efter köpet inte kan framföra anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 933 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter