fbpx

Lantbruk

Gård 10 km sydost om Växjö

Prisidé

7 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård i Tegnaby om totalt ca 44 ha, varav ca 34 ha produktiv skogsmark och ca 9 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd ca 4 800 m³sk. Stor andel röjning och gallringsskog.
Naturskönt beläget gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader.
Bostadshus med äldre detaljer bevarade.
Möjlighet till framtida djurhållning, odling etc.
Prisidé 7 000 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ TEGNABY 16:12

Adress

Tegnaby Smedsgård 1 35598 Ingelstad

Totalareal
42,6 ha
Tomtområde
42,6 ha
Virkesförråd
4 836 m3sk
Boyta
85 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i två plan.
Entré med hall vidare ingång till tv-rum med eldstad vidare in till kök. Mellangång med utgång till baksidan och badrum. I Mellangången har funnits vattenskada 2023. Från Hall ingång till sovrum och stort vardagsrum.
Ovanvåning med hall och ingång till sovrum, sovrum och vidare in till mindre sovrum klädkammare, stort sovrum.

Källare innehållande pannrum, rum med hydrofor, vattenpump etc, samt förvaringsutrymmen.

Fiber ej anslutit.
Enskilt vatten genom borrad brunn.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn, infiltration saknas. Avloppet ej godkänt enligt dagens standard.

Öster om bostadshuset finns en kulle med innehållande ekskog och utsikt mot Tegnabysjön.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård i vinkel med tak av eternit.
Innehåller sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel etc.

Enklare garagebyggnad med förvaringsutrymme.

Uthus i anslutning till ekkulle öster om övriga byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad Gustav Forslund, Ludvig & Co september 2023.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 33,9 ha produktiv skogsmark.
Skogsmarken är fördelad på tre skiften.
Uppskattat virkesförråd är ca 4 836m³sk, motsvarande 143 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,3 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 202 m³sk.
Stor andel röjning och gallringsskog. Ca 1 800 m³sk i huggningsklasserna S1 och S1.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 8,8 ha jordbruksmark.
Jordbruksmarken är fri för ny köpare från 2024-03-15.

Jakt

Jakten är utarrenderad med fem år från 1/7 2023.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Konga Härads älgskötselområde och Hemmesjö-Tegnabys viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har del i nedan fiskesamfälligheter.
VÄXJÖ TEGNABY FS:7, ändamål fiske i Tegnabysjön, Lången, Korpagöl.
VÄXJÖ TEGNABY FS:8, ändamål fiske i Torsån.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av områden med sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet innehåller fastigheten områden med fossil åkermark, kulturhistoriska lämningar, fornlämning "Gravfält".

För mer information om "Gravfält", se mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e95ba75e-e44b-4e09-878f-597b1dc72680

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-08. Använd gärna bifogad budblankett.

Inteckningar

Samtliga inteckningar totalt 15 200 kr är under dödning.

Samfälligheter

Fastigheten har del i nedan samfälligheter.
Växjö Tegnaby s:1, ändamål "Skolhusplan".
Växjö Tegnaby s:4, ändamål "Lertag".
Växjö Tegnaby s:5, ändamål "Grustag"
Växjö Tegnaby s:6, ändamåla "Lastageplats med väg".

Vägbeskrivning

Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 10 km sydost om Växjö.
Adress till bostadshuset, Tegnaby Smedsgård 1, 355 98 Ingelstad.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter