fbpx

Lantbruk

Fyra obebyggda skogsfastigheter om 25,2 ha

Utgångspris

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 26 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,2 ha
Skogsmark
23,3 ha
Inägomark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
4 726 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN ÖSTANSJÖ 6:16, 6:17, 9:8 och 9:32

Adress

Fyra skogsfastigheter

Om fastigheten

Objektet består av fyra fastighetsbeteckningar fördelat på sex markområden, Söderhamn Östansjö 6:16, 6:17, 9:8 samt 9:32. Den totala arealen uppgår till 25,2 ha, varav 23,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 725 m³sk (203 m³sk/ha). Medelboniteten uppgår till 5,8 m³sk/ha och år. Jakt i Östansjö jaktvårdsförening, ca 3000 ha.

Bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar fyra skogsfastigheter belägna i Östansjö ca 1 mil söder om Söderhamn. Ca 23,3 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 700 m³sk fördelat på 6 markområden.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan uppgår till totalt 25,2 hektar. Enligt fastighetsregistret har fastigheterna följande registrerade arealer: Söderhamn Östansjö 6:16: 5,76 ha, Söderhamn Östansjö 6:17: 4,33 ha, Söderhamn Östansjö 9:8: 13,77 ha och Söderhamn Östansjö 9:32: 1,23 ha, vilket motsvarar en total areal om 25,09 ha. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

Till fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 23,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 700 m³sk. Medelvolymen per hektar är 203 m³sk/ha och medelboniteten uppgår till 5,8 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 145 m³sk/år (6,2 m³sk/ha/år). Av nuvarande virkesförråd utgör 53% tall, 29% gran och 18% löv. Åldersfördelningen på fastigheterna har sin tyngdpunkt i yngre gallringsskogar.

Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Fastigheterna har ett behov av röjning om ca 3,5 ha under planperioden. Därutöver kommer markberedning samt plantering som följd av föreslagen föryngringsavverkning.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Östansjö jaktvårdsförening, ca 3000 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheterna. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden. (Källa: Skogstyrelsen)

Inteckningar

Inga inteckningar finns för närvarande registrerade på fastigheterna.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheterna har andel i följande gemensamhetsanläggningar.

Söderhamn Östansjö 6:16:
Söderhamn Östansjö ga:3 med ändamål "Skogsbilvägar". Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Ellne-Östansjös samfällighetsförening.

Söderhamn Östansjö 9:8:
Söderhamn Östansjö ga:1 med ändamål "Utfartsväg". Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Gammelsågens samfällighetsförening.

Planer, bestämmelser mm

Söderhamn Östansjö 6:16:
Täkttillstånd enl 18 § Naturvårdslagen, akt 21-P90:1, beslutsdatum: 1990-01-02

Söderhamn Östansjö 6:17:
Grundvattenskydd enl 2:64 VL, akt 21-GXVI:48, beslutsdatum: 1984-03-01

Samfälligheter

Fastigheterna har andel i följande samfälligheter.

Söderhamn Östansjö 6:16:
Söderhamn Östansjö s:16, "Storsjön med holme", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:18, "Stora Gussisjön (del av) med därifrån rinnande bäck", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:19, "Samfällt område i Dammsjön", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:21, "Lill-Ålsjön (del av)", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:26, "Ålsjön", (0,3858 procent)
Sandviken Litt FA (akt 21-SÖA-332)

Söderhamn Östansjö 6:17:
Söderhamn Östansjö s:13, "Kanal", (0,1997 procent)
Söderhamn Östansjö s:16, "Storsjön med holme", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:18, "Stora Gussisjön (del av) med därifrån rinnande bäck", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:19, "Samfällt område i Dammsjön", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:21, "Lill-Ålsjön (del av)", (0:8 6/35 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:25, "Grustag", (0,1997 procent)
Söderhamn Östansjö s:26, "Ålsjön", (0,3858 procent)
Sandviken Litt FA (akt 21-SÖA-332)

Söderhamn Östansjö 9:8:
Söderhamn Östansjö s:16, "Storsjön med holme", (0:15 1/4 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:18, "Stora Gussisjön (del av) med därifrån rinnande bäck", (0:15 1/4 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:19, "Samfällt område i Dammsjön", (0:15 1/4 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:21, "Lill-Ålsjön (del av)", (0:15 1/4 öresland/penningland)
Söderhamn Östansjö s:26, "Ålsjön", (0,7200 procent)
Sandviken Litt I (akt 21-SÖA-332)
Del i samfälld mark: 14784 (6793230/1572666)

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna berörs av följande rättigheter och belastningar.

Söderhamn Östansjö 6:16:
Avtalsservitut, "Avverkning mm", akt 88/13450, last
Officialservitut, "Krafteledning expr fullbordad", akt 56/565, last

Söderhamn Östansjö 6:17:
Officialservitut, "Krafteledning expr fullbordad", akt 56/565, last

Söderhamn Östansjö 9:8:
Avtalsservitut, "Kraftledning", akt 43/16, last
Avtalsservitut, "Kraftledning", akt 04/10313, last
Ledningsrätt, "Starkström", akt 21-91:348, last
Officialservitut, "Krafteledning expr fullbordad", akt 56/565, last

Söderhamn Östansjö 9:32
Avtalsservitut, "Kraftledning", akt 04/10313, last

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Avgiften för att få ansökan prövad hos Länsstyrelsen är 7 100 kronor.

Visning

Ingen visning av fastigheterna kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheterna på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 26 okt

Utgångspris: 1 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter