fbpx

Lantbruk

Frykerud Herrgården

Utgångspris

16 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 29 jun kl 16:00

Visning

  • tor 17 jun, kl 16:30 - 18:00

    Obligatorisk anmälan till ansvarig fastighetsmäklare.

  • lör 19 jun, kl 13:00 - 15:00

    Obligatorisk anmälan till ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
86,9 ha
Skogsmark
50,2 ha
Åkermark
33,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
11 705 m3sk
Boyta
685 kvm
Antal rum
16 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KIL VÄSTRA GLÄNNE 1:37 och 1:38

Adress

Frykerud Herrgården 1 66592 Kil

Om fastigheten

Vackert läge i Frykeruds Kyrkbygd intill sjön Aplungen. Gårdscentrum med Herrgårdsbyggnaden som flankeras av två flygelbyggnader med inredda bostäder. Därtill modernt ridhus med stalldel under läktare, stor varmisolerad maskinhall samt äldre ekonomibyggnad som inhyser stall, tvätthall, flera garage mm. Allt i mycket gott och påkostat skick. Total areal om 87 hektar varav virkesrik skogsmark 50 ha och god åkermark om 33 ha samlat intill gården. Ett unikt tillfälle för den som söker representativt boende i kombination med den verksamhet man så önskar bedriva, här finns möjlighet och utrymme till det mesta. För den som behöver pendla reser man till Karlstad på ca en halvtimme och till Karlstad Flygplats tar man sig på 20 minuter. Likaså Kil med järnvägsstationen som är stor järnvägsknut till Stockholm, Göteborg och Oslo ligger inom 20 minuter.
Välkommen till Herrgården i Frykerud!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Herrgårdsbyggnaden

Stilfull och vacker byggnad ursprungligen från 1790. Större renoveringar och förbättringar har skett löpande vilket gör att idag utgör huset en väl fungerande bostad med många rum och imponerande ytor med gott om plats, men ändå med relativt låga driftskostnader. Här finns många eldstäder såväl nya som gamla, både kakelugnar och kaminer som skapar trivsel (kakelugnar f.n ej möjliga att elda i).
Nedervåning med stor och välkomnande hall med gästtoalett och trappa till övervåningen, flera sällskapsrum varav ett centralt beläget som tar dig vidare ut till det ljusa "uterummet" med utsikt mot sjö och pool. I husets södra del är en tillbyggnad med badrum och groventré som tar dig vidare in i köket. I husets norra del är också en tillbyggnad som skapar symmetri och här finns en gästavdelning med badrum och sovrum, även en egen entré.
Övervåning med trevlig hall som ansluter till balkong och vindstrappa. Tre stora sovrum och ett bibliotek/allrum samt rymligt badrum där även tvättmaskin är placerad.
Genomgående har bostaden påkostade materialval och stilfulla lösningar. Exempelvis nedervåningens hall med stengolv och den vackra "Kungsugnen", övervåningens antika golv i hall och bibliotek, genomgående i bostaden trägolv även i övrigt, de stora badrummen med golv och väggar med kakel och klinker.
Sammanfattningsvis finns alla möjligheter att trivas för den som värdesätter ett representativt boende.

Se bilagt dokument som beskriver utförda om- och tillbyggnader på husen och gården.

Södra Flygeln

Mycket charmig bostad som ursprungligen varit magasin sedan 1600-talet. Helt ombyggd och renoverad under 2004-2005 med synlig timmerstomme och plankor i tak och golv. Rymlig bostad med nedervåning som inrymmer kök med vedspis, vardagsrum med kamin samt ett badrum med dusch, toalett och tvättmaskin. Övervåningen har två större sovrum med öppet upp i nock.

Norra Flygeln

Trevlig bostad som för närvarande används som gårdskontor. Byggnaden totalrenoverades 1992. Nedervåning med hall, kök, toalett med dusch och tvättmaskin, samt ett mindre rum. I byggnadens östra del nås via en halvtrappa upp ett större rum med utsikt mot sjön, härifrån trappa till sovloft.

Panncentral/Relax/Pool

Byggnad som inhyser panncentral samt en relaxdel med utsikt mot sjön samt bastu och dusch. Här är bergvärmepump med 3,3 + 6,6 kw effekt som är sammankopplad med vedpanna (50 cm ved) 40 kw, om man hellre vill elda med ved emellanåt. Pannan är sammankopplad med ackumulatortankar om totalt 1500 liter. I byggnaden finns även poolmaskineriet med rening och värmeväxlare.
Swimmingpoolen som anlades år 2000 har måtten 11,2 * 5,6 meter. Djupet är 2,5 meter i ena delen och grundare i andra.

Ridhus

Fullstort ridhus med stalldel (varmisolerad) som värms med bergvärmepump och aerotemper. Här finns fyra stycken storboxar om 12 m² vardera. Därtill spolspilta, sadelkammare och toalett. Ridbanan håller måtten 24 * 42 meter och har underlag med paddockgrus. Ovanpå stalldelen finns en läktare som är utformad för att vara möjlig att inreda med två lägenheter för den som har behov av det. Byggnaden har totalt måtten 24 * 48 meter och är uppförd med en stålstomme, fasad av trä och plåtbeklätt tak. Vid byggnationen har berg sprängts undan för att byggnaden skall smälta in i omgivningen. Ridhuset stod klart år 2013. Finns även en uteridbana 100 meter norr om gårdscentrumet.

Maskinhall

Mycket fin maskinhall med stålstomme, gjutet betonggolv, fasad i stående träpanel och tak av plåt. Totalt mått på byggnaden är 42 * 18 meter varav 24 * 18 meter är varmisolerad del med limträbalkar i taket med loft ovanpå. Värms med aerotemper kopplad till bergvärmepump. Rejäla vikportar 4,4 * 4,4 meter i båda ändar på byggnaden. Byggnaden uppförd 1999 och den varmisolerade delen inredd år 2016-17.

Äldre ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad i utvändigt sett traditionellt snitt. Här är en murad del uppförd med natursten som inrymmer stall med fem stycken boxar samt varm sadelkammare. I byggnadens förlängning är ett större garage med gjuten betongplatta och vikport. Vidare finns i byggnadens södra del en mindre verkstadslokal samt en mycket praktisk tvätthall. Där byggnaden är sammanbyggd med den nyare maskinhallen finns ytterligare en rymlig verkstadslokal, 5,6 * 25 meter med 3,5 meter takhöjd. Här är bergvärmepumpen placerad som värmer verkstadslokalerna och den varmisolerade delen av stora maskinhallen. Här står även reservkraftverket som startar vid strömavbrott. Förutom den murade stalldelen är byggnaden uppförd i trä med ett tak av plåt. Flera rejäla vikportar ger bra tillgänglighet även för större fordon. Verkstadsdelarna och tvätthallen är iordningsställda år 2005.

Garagebyggnader

Mindre garagebyggnader placerade vid gårdsplan. Träbyggnad med två garageportar och tak av betongpannor.

Ödehus på fastigheten 1:38

600 meter väster om gårdscentrumet finns fastigheten Västra Glänne 1:38 som ingår i försäljningen. Detta är en småhustomt i ett ganska tilltalande västerläge där el är framdragen. Byggnaden på tomten utgörs av ett litet hus i enkelt utförande och som är i mycket dåligt skick.

Reservkraftverk

I ett av uthusen finns ett helautomatiskt reservkraftverk som startar och förser gården med elektricitet vid eventuellt strömavbrott.

Larm och övervakning

Hela gården täcks in av ett övervakningssystem med kameror och larm.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en av skogsbruksplan upprättad där inventering i fält utförts november 2019. Denna har inför försäljningen uppdaterats med tillväxtberäkning för tillväxtåret 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 50,2 ha med ett totalt virkesförråd om 11 705 m³sk varav 4 486 m³sk är S1 och S2 skog samt 2 889 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 6,4 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 265m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 233 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 48% och gran 47% av virkesförrådet, löv är representerat med 5%. Ålderklassfördelning med övervikt mot medelålders skog, 45-65 år. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) är totalt 5 360 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 3 341 m³sk, gallring 1 928 m³sk samt naturvårdande skötsel 91 m³sk.

Skogsvård

Inga avverkningar har skett på en tid varför det kan vara läge att planera ett virkesuttag inom ganska snar framtid. Detta för att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter som finns att producera timmer av god kvalitet och främja tillväxten. I skogsbruksplanen föreslås, förutom avverkningar, ungskogsröjning om ca 5 hektar samt underväxtröjning inför gallring på ca 17 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan i vissa fall vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Marken ligger fint samlad intill gårdscentrumet och utgörs av ett antal större skiften i gott skick och med goda produktionsförutsättningar. För närvarande är ca 25 hektar utarrenderade på ett år i taget medans åkermarken mellan gårdscentrum och sjön brukas till hästhagar. Arrendet är muntligt och för den köpare som vill så är marken tillgänglig efter innevarande brukningsår. Årlig arrendeintäkt är 30 000 kr plus moms. Uppgift om när systemdikning utförts saknas men marken bedöms vara tillfredsställande dränerad och viss behovsdikning har utförts i senare tid. Samtlig areal är idag bevuxen med vall och ligger inom kompensationsstödområde nr. 7 enligt nuvarande regler för jordbrukarstöd. Stödrätter ingår i fastighetsöverlåtelsen. Enligt jordbruksverkets blockdatabas är marken uppdelad i 7 st. block med en total areal om 31,32 ha.

Jakt

Fastigheten har del i såväl Älgjaktsområde som Kronskötselområde. Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt i "Västra Glänne Älgjaktsområde" där man som ägare av denna fastighet har två platser i jaktlaget. Älgjaktsområdet ingår i sin tur i "Grävlingens Älgskötselområde". Jakten på Kronhjort regleras inom "Västra Frykens Kronskötselområde" och jakten bedrivs enskilt på egen fastighet. Småviltjakt bedrivs även den enskilt på egen fastighet.

Hyres- och arrendeintäkter

De intäkter som för närvarande finns i form av hyres- och arrendeintäkter är:
Hyra Södra Flygeln, 6 000 kr/mån. Hyresgäst som nyttjar för bostadsändamål.
Hyra "Gamla stallet", 2 000 kr/mån. Samma hyresgäst som södra flygeln, 3 månaders uppsägningstid.
Hyra Norra Flygeln, 6 000 kr/mån. Upphör vid överlåtelsen och tillgänglig för övertagaren fr.o.m. tillträdesdagen.
Arrende 25 hektar Åkermark. 30 000 kr plus moms per år. Muntligt avtal om ett år i taget. Tillgänglig för övertagaren per 2021-12-31 om denne så önskar.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller andra kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen

Naturvärden

Fastigheten berörs av en Nyckelbiotop. Denna finns vid Glänneklättens södra sida, avd 8-9 i skogsbruksplanen. Ärendebeteckning: N 2480-1998. Biotoptyp: Bergbrant. Biotopkaraktär: Värdefull kryptogamflora, rikligt med död ved.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor

Skattetal

368:13 5/7

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Frykerud, Kils kommun. Denna socken räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs av planer. Det är områdesbestämmelse Område vid Frykeruds Kyrka samt Landskapsbildskydd Aplungen. Se bifogade Akter i annons för mer information vad planerna innebär.

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med köparen i samband med upprättande av köpekontrakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 543 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast tis 29 jun kl 16:00

Utgångspris: 16 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter