fbpx

Lantbruk

Fritidshus med skog och jakträtt i Hansjö, Orsa

Utgångspris

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Trevligt fritidshus med gårdskänsla och 23 ha skog. Byggnaderna bildar ett samlat gårdstun i skogskanten av Aspelbo i bortre änden av Hansjö. Fin utsikt över det öppna åkerlandskapet från det öppna allrummet. Bakom husknuten finns en hel skog av möjligheter. Här kan du ströva omkring, plocka bär och svamp, jaga på riktigt stora marker eller gå ner till ån för fiske. Boningshuset har enkel standard utan el och bad/wc, men med både öppen spis, kokspis och indraget sommarvatten. Rymlig gäststuga, härbre och flertalet andra byggnader. Jakträtt i Hansjö VVO om ca 21 600 ha. Andel i Orsa besparingsskog vilket ger möjlighet till vissa bidrag samt även jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Till Grönklitts skidanläggningar är det 10 km och till Orsa centrum 6 km.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ORSA HANSJÖ 176:5, 176:3

Adress

Aspelbovägen 18 79490 Orsa

Totalareal
23,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Åkermark
0,7 ha
Skogsmark
20,6 ha
Myr/kärr/mosse
2,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 391 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer på ofvo.nu.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Orsa Besparingsskog

Båda fastigheterna har andel i Orsa Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. röjning, plantering, markberedning och vägunderhåll. För mer info: www.orsabesparingsskog.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Taxeringsvärde

Taxering genomförd: 2022
Hansjö 176:5 är taxerad som 110 - Lantbruksenhet obebyggd. Skogsmark: 531 tkr. Skogsimpediment: 4 tkr. Åkermark: 113 tkr. Summa värde: 648 tkr.
Hansjö 176:3 är taxerad som 213 - Småhusenhet, tomtmark med byggnad Byggnadsvärde mindre än 50
000 kr. Markvärde: 164 tkr. Summa taxvärde: 164 tkr.

Städning och lösöre

Säljaren kommer lämna det lösöre i byggnaderna som säljaren inte önskar behålla. Ingen ytterligare städning av uthus kommer ske, utan den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Hansjö viltvårdsområde om ca 21 600 ha. För mer information och kontaktuppgifter se: www.hansjojagaren.com
Möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fritidshus

Rymligt fritidshus med hall, stort allrum, enklare kök och sovrum. Rejäl murad öppen spis i allrummet och kokspis i köket. Utsikt över det öppna åkerlandskapet.

Naturvärden

Det finns flera fornminnen registrerade på fastigheten. Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades under 2021 av DSK Skog AB. Därefter har Ludvig & Co räknat upp planen t.o.m. 2023 års tillväxt. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 23,7 ha varav 20,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 391 m³sk, varav stor del är i gallringsmogen ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

El, vatten avlopp

El saknas, men finns i området. Enklare indraget sommarvatten med handpump både i fritidshuset och gäststugan. Pumpens funktion är okänd. Vattnet tas från den grävda brunnen på gården. Stenkista som avlopp.

Jaktstuga

Det finns även ett fritidshus med enklare standard belägen på det stora skogsskiftet utanför Höghed.

Ekonomibyggnader

Det finns flera ekonomibyggnader som tillsammans med boendebyggnaderna bildar ett trevligt gårdstun.

Påbörjad gäststuga

Timmerbyggnad med inbyggd farstukvist som används som förråd idag. Arbeten återstår med ytskikt och inredning om den ska användas till boende.

Gäststuga

Lite längre in på gården finns en gäststuga uppförd. Hall med avhängningsmöjligheter, allrum och enklare kök.

Rättigheter och belastningar

Hansjö 176:5 belastas av avtalsservitut för kraftledning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter