fbpx

Lantbruk

Fritidshus med egen strand, skog och jakträtt vid Ljugaren

Prisidé

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 18 okt

Visning

  • mån 27 sep

    Ring för bokning! Välkommen!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,6 ha
Skogsmark
9,1 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 847 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK NEDRE GÄRDSJÖ 14:14

Adress

Ljugarvägen 103 79592 Rättvik

Om fastigheten

Här hittar du en gömd pärla vid populära sjön Ljugaren med egen strand och 10 ha skog. Timrat fritidshus med öppen och luftig planlösning utrustad med både vedkamin och öppen spis. Kök med gasollösningar och indraget sommarvatten från källa. Från huset slingrar sig en stig ner till stranden där du även hittar båthuset och den egna halvudden som skyddar från vinden. Den stora fastigheten möjliggör att själv med hjälp av motorsågen skapa den sjöutsikt du önskar från huset. Fastigheten består av två skiften som sträcker sig från sjön i sydöstlig riktning i anslutning till Gräsbergsvägen. Arealen är enligt skogsbruksplanen totalt ca 9,6 ha varav 9,1 ha är produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 1847 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,8 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Gärdsjöbygdens viltvårdsområde om ca 13 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig o co:s hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Ljugaren

Ljugaren är en sjö i Rättviks kommun i Dalarna och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 23,2 kvadratkilometer och ligger 215 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kolningån (Marnäsån). Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljugaren

Fritidshus

Timrat 1-plans fritidshus uppfört i början 70-tal med yttermåtten ca 6,5*5,5 m. Murad grund, 2-glasfönster, plåttak. Stugan har en fin öppen planlösning. Kök med diskbänk, gasolspis, gasolkylskåp och vedkamin. Indraget sommarvatten med handpump från källa. El saknas. Vardagsrum med öppen spis. Mindre sovrum med plats för två sängar. Trägolv och panel på väggar i samtliga rum.

Båthus

Från huset går det en stig ner till stranden där båthuset är uppfört i lösvirke i början på 90-talet. Båthuset ligger så du enkelt kan ta ut och in båten.

Övriga byggnader

Utedass bakom stugan. Timrad lada med vidbyggt förråd.​

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av DSK Skog AB under juni 2021. Stor andel gallringsmogen skog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 9,6 ha varav 9,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 1 847 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,8 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gärdsjöbygdens viltvårdsområde, ca 12 000 ha. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik Boda Fiskevårdsområde. Fastighetsägare erhåller årsfiskekort till ett rabatterat pris. Många fina strömmande vatten för fiske med fluga och många tjärnar för fiske av allt från Ljusaxens fina rödingbestånd till inplanterad fisk. Mer finns att hitta om fisket på FVO- hemsida: www.rbfvo.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 18 okt

Prisidé: 1 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter