fbpx

Lantligt boende

Fritidshus med 3 ha mark

Högsta bud

510 000 kr

Högstbjudande: 500 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,0 ha
Tomtområde
3,0 ha
Virkesförråd
819 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG BJÖRKHYTTAN 5:23

Adress

Aspensäng 172 71193 Lindesberg

Om fastigheten

Här ges möjligheten att förvärva en fritidsbostad om ca 3 ha mark. Ca 2 ha av marken består av avverkningsmogen skog och ca 1 ha består av inäga. Fritidshuset inrymmer ett rum och kök samt en liten farstu. Renoveringsbehov föreligger. Tillfälle för den som söker en gård för permanentboende och själv vill ges möjlighet att påverka sitt boende genom att bygga ett nytt bostadshus. Ett flertal övriga byggander finns också på fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fritidshus

Fritidshus inrymmande ett rum och kök, även en hall där ett tvättställ finns, dock utan inkopplat vatten eller avlopp. El finns indragen och elelement finns.
Huvudbyggnaden har en trästomme och träbjälklag. Tegeltak. Torpargrund. Träfasad. 2-glasfönster. Ca 30 m² uppskattad area. Byggår troligen 1940-tal.

Övriga byggnader

Förutom huvudbyggnaden finns 3 byggnader. En gäststuga. En förrådsbod med TC. En mindre förrådsbod som kan inredas till gäststuga eller liknande.

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 29 566 m².
Fastigheten är taxerad enligt följande: 2 ha skogsmark, 1 ha åkermark och 2 000 m² tomtmark.
Enligt skogsbruksplanen har den produktiva skogen en areal om 2 ha, 0,9 ha är inäga och övrig areal är på 0,1 ha.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsamarken uppgår till 2 ha, den totala virkesvolymen är 819 m3sk, och all skog är 110-120 år gammal och har klassats som S2-skog och är således mogen för föryngringsavverkning. Boniteten är 9 m3sk/ha/år. 70 % är gran, 20 % är tall och 10% är löv.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbrukslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivning gällande brister och dolda fel då fastigheten säljs som ett renoveringsobjekt.

Städning

Köparen står själv för städning av fastigheten och dess byggnader. Lösöre och inventarier som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övergår kostnadsfritt på köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter