Fritid, tomt & övrigt

Fritidshus i Ämådalen utanför Orsa

Prisidé

125 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,5 ha
Tomtområde
0,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA OLJONSBYN 26:10, 27:13

Adress

Ämådalen 131 79498 Orsa

Om fastigheten

Två tomter om totalt ca 5210m², varav en är bebyggd med ett hus i dåligt skick. Huset har stått tomt och utan underhåll under många år. Riv och bygg nytt. Bra läge vid väg som är plogad på vintern. El är indraget. Nära till naturen med bär och svampplockning samt till fiske i Emån.

Obs! Huset är i rivningsbart skick och ej beboligt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Rum

Byggnad

Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Stomme: Trä
Takbeklädnad: Plåt

Rättigheter och belastningar

Rättigheter, förmån
Officialservitut: Vattentäkt
Officialservitut: Rätt att för utfart använda angränsande väg.

Vatten och avlopp

​Vatten och avlopp saknas​

Areal tomtmark

Orsa Oljonsbyn 26:10 ca 4 720m²

​Orsa Oljonsbyn 27:13 ca 490 m²

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen. Säljaren kommer ej utföra någon ytterligare städning. Den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Fastighetsbesskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter