fbpx

Lantbruk

Fritidsbostad med 2 ha mark

Högsta bud

750 000 kr

Utgångspris: 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,2 ha
Skogsmark
1,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
341 m3sk
Boyta
45 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Karlsborg Skallhult 1:33

Adress

Skallhult Lilla Sköttlorna 1 546 91 Karlsborg

Om fastigheten

Mellan Hjo och Karlsborg ligger Lilla Sköttlorna, en trevlig plats med flertalet äldre vårdträd som ramar in gårdsbilden på ett inbjudande sätt. Längst in på vägen ligger torpstugan med tillhörande ca 2 ha mark, skogen är äldre och föryngringsmogen. Torpet är i äldre skick och i behov av en upprustning.

Angränsande fastighet Skallhult 1:23 förmedlas också, se separat prospekt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus i trä på torpargrund. Fönster är av typen kopplade 2-glas och på taket ligger lertegeltak från 2014. Enskilt vatten från grävd brunn, okänd kvalité, trekammarbrunn utan efterföljande rening. Uppvärmning sker med elradiatorer. Nedre plan fördelar sig över hall, ett mindre rum samt kök. På övre plan finns en oinredd vind.

Boarean uppgår till ca 45 m² taxeringsinformationen.

Energideklaration behövs ej då bostaden ej nyttjas som permanent boende.

Driftskostnader
Total driftskostnad uppgår till 13 217 SEK fördelat enligt nedan:
Försäkring: 2 717 SEK/år.
Elkostnad: 10 500 SEK/år

Tillkommer: Fastighetsskatt om 2 385 SEK/år.

​Bostadshuset har varit obebott under en längre tid varför övriga driftskostnader saknas.

Förråd

På tomten finns ett förråd i trä med plåttak.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med lertegeltak.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 341 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 284 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen har angetts till 30% tall, 60% gran och 10% löv. En delning av skogsbruksplanen har skett och försäljningsobjektet omfattar avdelningarna 6, 7, 8 och 9. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad 2021-09-16 av Mats Mellblom, ApiSilva.

Stora Röå

Fastigheten angränsar till Stora Röå naturreservat vilken erbjuder rekreation i form av promenadstigar bland barrskogar.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 0,7 ha. Marken är upplåten till och med 14/3-2022 och därefter tillgänglig för köparen.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Älgjakten ingår i Mölltorp/Breviks älgskötselområde.

Väg

Framfartsvägen är enskild tillsammans med närmsta granne. Vägen på fastigheten är gemensam med angränsande fastighet till salu, Karlsborg Skallhult 1:23.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av inteckningar.​

Arealuppgifter

Arealen i skogsbruksplanen uppgår till 2,2 ha.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 2,4100 ha.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 2 ha fördelat på 1 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 2,30 ha.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten överlämnas i det skick som den är i på visningsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning till ett utgångspris av 500 000 SEK. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss